ANNAS ROM GUIDE
Via dei Serpenti
Den lange, lige gade, der går fra Via Nazionale i nord og til Piazza della Madonna dei Monti i syd, hedder Via dei Serpenti efter et hus i gaden, der var bemalet med slanger ("serpenti").

Gaden starter i nord omtrent overfor Via della Consulta, som kommer oppe fra toppen af Quirinalhøjen. Lige efter starten støder den lille Vicolo dei Serpenti til fra venstre og lidt længere nede følger Via delle Frasche. På den modsatte side af gaden ligger sidefløjen til det store Palazzo della Banca d'Italia, der blev bygget i 1880'erne. Dette område var tidligere en del af ejendommen Orto Mercurelli. Under byggeriet blev der fundet rester af patricierhuse fra Kejser Hadrian's tid og et Alter med votivindskrifter viet til Guden Silvanus stammende fra Kejser Domitian's tid. Mellem de antikke husrester fandt man også rester af et middelalderligt marmorværksted, hvor marmoret fra de antikke bygninger på Forum og andre steder i området blev forarbejdet til nybyggerier og reparationer af Middelalderens beboelser. I et af rummene havde stenhuggeren opstillet en smuk statue af Antinoos, som nu findes i Banca d'Italia's samlinger.

Efter et stykke krydser Via Panisperna vor gade og på dette stykke lå der i 1600-tallet et hus, "Casa Cerasoli", som var berømt for sin bemalede facade med motivet "Laokoon og slangerne", netop det maleri som har givet gaden navn. Huset var bemalet i gråtoner og det var blot ét af mange berømte grå facademalerier i dette område i 15-1600-tallet.

Herefter støder Via Cimarra til fra venstre og længere nede i nr.2 ligger det hus, hvori San Giuseppe Labre boede og døde i 1783. Hans værelse er idag omdannet til kapel, hvor man kan se helgenens ejendele og relikvier.

Mod syd munder Via dei Serpenti ud i Piazza della Madonna dei Monti, hvor gaderne Via degli Zingari fra venstre og Via Baccina fra højre mødes. På den anden side af pladsen er det gaderne Via Leonina (til venstre) og Via della Madonna dei Monti (til højre), der mødes, inden Via dei Serpenti straks efter slutter i Via Cavour. På den anden side af denne brede gade fortsætter Via degli Annibaldi forløbet ned til Largo Gaetana AgnesiOppiohøjen ovenover Piazza del Colosseo.

Sergio Delli fortæller, at gaden oprindeligt var meget længere og bugtet og kaldtes "Via alle Serpe" ("Slangegaden"), men den har også en gang haft navnet "Stradone della Madonna dei Monti", fordi den gik ned til denne kirke.

Indtil Via Nazionale blev anlagt i 1880'erne, startede Via dei Serpenti først efter nutidens Vicolo dei Serpenti, der jo dengang udgjorde en del af den gamle Strada Lunga, den antikke Vicus Longus, forløberen for Via Nazionale. Brolægning herfra er fundet oppe ved gadens begyndelse. Heroppe lå også i Antikken boligerne: Domus Urani Trib., Domus M. Publici. Nicerotis, Domus C. Art. Germaniani, Domus M. Viri Lupi Iuliani. Omtrent overfor Via delle FrascheDomus Ti. Iuli Frugi og Domus M. Iuli Aquilli Tretulli. Senere da området forfaldt og lå ubeboet og øde hen, blev det benyttet til marker, vingårde og urtehaver og som det kan ses af flere stednavne i kvarteret, var store jordstykker dækket af krat af elmetræer. I løbet af 1600-tallet skete der en tættere bebyggelse af kvarteret og i 1636 købte for eksempel maleren Cavalier d'Arpino et stort hus ved gadens nuværende nr.157. I 1800-tallet lå ejendommen "Orto Mercurelli" på gadens sydside, mens "Vigna di Orazio Muti" lå på nordsiden.

Omkring Via Panisperna opstod tidligt flere små kirker med deres haver udenom, blandt andre Sant'Agata dei Goti. Med tiden byggedes der også andre kirker: San Bernardino da Siena og nede ved Via Baccina Santa Maria del Pascolo, den nuværende kirke Santi Sergio e Bacco. Nutidens Via della Madonna dei Monti løber som de antikke gader "Argiletum" og "Subura Maior", hernede lå i Antikken Domus C. Sesti på det der nu er Piazza della Madonna dei Monti. I 1600-tallet byggedes ud til denne plads Kirken Madonna dei Monti og nede i dalsænkningen ved nutidens Via CavourKirken Santa Maria della Concezione under Oppiohøjen, hvor Kirken San Francesco di Paola havde sine jorder.

I Via dei Serpenti findes flere af de små gadealtre, edicole sacre, som Rom er så rig på: på hjørnet af Piazza della Madonna dei Monti sidder et majolika-relief af Jomfru Maria og skråt overfor i nr. 164 på sidevæggen til Kirken Madonna dei Monti sidder der, kort før Via della Madonna dei Monti, en stor mosaik af Jomfru Maria i en høj travertinramme.


Litteratur om Via dei Serpenti:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 792f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti. del 4: side 70f.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.16.

Fotos fra gaden
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.3.2004 og sidst opdateret d.16.4.2005