ANNAS ROM GUIDE

Piazza de' Ricci

Se ved nr. 69 på Bykort til den vestlige del af Campo de' Fiori-turen 

Dette lille torv ligger i kvarteret Rione Regola mellem Via di Monserrato og Via Giulia. Navnet stammer fra Ricci-familien, hvis store palæ har 2 facader ud mod pladsen på dennes syd- og vestside.

Piazza de' Ricci hed tidligere Piazza degli Orsini, fordi denne familie residerede i området. De har muligvis ejet denne grund, inden Calcagni-familien blev ejere i slutningen af 1400-tallet. Efter Calcagni-familiens tid overgik Palæet til Del Bene-familien, som allerede i 1525 lod den første facade dekorere og senere den anden del af den i 1542 opførte L-formede facade. Forskellige ejere af bygningerne fulgte derpå, indtil de i 1577 blev købt af Giulio Ricci, hvorefter de gik i arv i denne familie.

I disse første hundreder af år var der nok ikke tale om en decideret plads, men derimod en udvidelse af gadeforløbet hvor det, som vi idag kender som Via di Monserrato, endnu ikke var udvidet og retlinet, men stadig var en smallere og mere snoet vejstrækning.

Først i anden halvdel af 1600-tallet, efter at Giovanni Andrea Ricci havde ladet komplekset udvide yderligere mod Via Giulia, blev den åbne plads anlagt som det lille torv, man ser idag.

EN RUNDTUR PÅ PLADSEN - Fra højre hjørne mod Via di Monserrato:

Det store Palæ på højre hjørne er Palazzo D'Aste, der har 6 fag og gadenumrene 146-150 mod Via di Monserrato og 10 fag mod nordsiden af Piazza de'Ricci. Ejendommen, der også kaldes Palazzo D'Aste Pericoli Sterbini er opført i slutningen af 1600-tallet. Huset har 5 etager og i det sjette fag fra gaden en stor og høj portal, dækkende over 2 etager, som idag er tilmuret og ændret til at rumme en indgangsdør i stueetagen og et vindue - der er lidt mindre end de øvrige - på førstesalen. Portalen (med husnummer 143) består af en profileret ramme med et kraftigt vandret gavlparti, der i hver side hviler på firkantede felter med basrelieffer af løvehoveder. Facaden er pudset op i en lys, beige farve, der brydes af smalle etageadskillelsesbånd under anden- og trediesalens vinduesrækker, som begge er høje og indsat i profilerede rammer ved vandrette overliggere. Fjerdesalens vinduer derimod er blot i profilerede rammer.
Hovedindgangen til Palazzo D'Aste findes i Via di Monserrato nr. 149. Der er tale om en høj portal, der strækker sig over både stueetagen og førstesalen, hvis 5 små vinduer er kvadratiske og indsat i brede og kraftigt profilerede rammer. Den imponerende høje port er flankeret af profilerede, flade søjler, der toppes af kapitæler med løvehoveder. De øvrige fag i stueetagen er 4 store portbuer og efter nr. 150 blot et vindue i stueetagen. Facade- og vinduesudsmykningen er her den samme som ud mod Pladsen.

For enden af Piazza de'Ricci udmunder i højre side den lille sidegade Vicolo di Sant'Aurea, som kommer nede fra Via Giulia.

Til venstre for gyden dominerer den ene af Palazzo Ricci's facader Pladsens vestside med sin i 1525 af Polidoro da Caravaggio udsmykkede facade, som stadig - modsat mange andre af de engang så mange bemalede husfacader i Rom - kan beundres idag.

Foto af Palazzo Ricci på Piazza de'Ricci. - cop. Leif Larsson
Foto: cop. Leif Larsson

Hovedindgangen findes i en stor, flot portal i nr. 129. Denne del af ejendommen er i 4 etager og 4 fag, mens bygningen på Pladsens sydside kun har 3 fag, men til gengæld 5 etager. Til højre for portalen sidder 2 høje vinduer i kraftige travertinrammer, båret af lave konsoller og toppet af pagodeagtige gavle i stil med den, der kroner portalen. Til venstre for portalen sidder et lignende vindue, ligesom der er anbragt et magen til på sydfacaden. Ved siden af dette ses 2 store firkantede portåbninger i rammer i form af buer i travertinsten. Og over disse 2 kvadratiske vinduer i brede, profilerede rammer.

Over disse vinduer og vinduerne på resten af de 2 facader løber der en af de dekorerede friser med billeder af "Continenza di Scipione" ("Scipio's afholdenhed"), "Cattura di Muzio Scevola" ("Muzio Scevola tages til fange"), samt "Muzio Scevola avanti a Porsenna" ("Muzio Scevola foran Porsenna"). Over portalen er der malet "prigionieri" ("tilfangetagne") og "trofei" ("krigsbytte"). --- Læs MERE om facademalerierne på siden om Palæet ---

Foto af Palazzo Ricci på Piazza de'Ricci. - cop. Leif Larsson
Foto: cop. Leif Larsson
Sydfacaden, hvor frisen under førstesalen starter med scenen "Continenza di Scipione" ("Scipio's afholdenhed").

På Pladsens sydside står til venstre for den sydlige af Palazzo Ricci's facader sidemuren til Kirken San Giovanni in Ayno. Muren består af 2 dele, den første har 3 etager og 2 fag. Vinduer i brede, lyse stukrammer på etagerne og høje portbuer i samme slags rammer i stueetagen. den sidste del har kun 2 etager og 3 fag, der på begge etager består af vinduer i samme slags rammer som til højre. På førstesalen bæres alle rammer af små udskårne konsoller.

Bemærk den omhyggeligt udskårne frise over førstesalens vinduer. Det er rester fra Middelalderens kirkebygning.

Foto af sidemur til Kirken San Giovanni in Ayno på Piazza de'Ricci. - cop. Leif Larsson
Foto: cop. Leif Larsson

Hjørnehuset her på sydsiden af Piazza de' Ricci og Via di Monserrato er som nævnt den meget gamle kirke San Giovanni in Ayno, hvis facade med indgang ud til gaden står lidt tilbagetrukket, fordi her oprindeligt var en lille søjlegang foran kirkedøren.

Østsiden af Piazza de' Ricci udgøres af Via di Monserrato og dennes østlige husrække med til højre Palazzo Rocci og til venstre Palazzetto Podocatari. Fra facaden mellem nr. 22 og 23, et ret anonymt nyere hus (portalen stammer fra 1600-tallet, mens resten af bygningen er ombygget i 1800-tallet), skuer et Kristusbillede ud over Pladsen.

Litteratur om Piazza de' Ricci:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 756-757.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984. ----- side 20, 22, 24, 25, 26, 27, 124.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton Compton editori, 2004.
- Vol 3 : P-Z. --- side 1117.
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 273.
Info.roma.it: Piazza de' Ricci.
RomaSegreta.it.: Palazzo Ricci.
www.borgato.be: Piazza de' Ricci.
www.borgato.be: Piazza de' Ricci -- MED FOTOS !!!

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.3.2021 og sidst opdateret d. 30.4.2021