ANNAS ROM GUIDE
Via Cavour

er en bred hovedgade, som går nede fra Largo Corrado Ricci ved Via dei Fori Imperiali ind igennem Monti-kvarteret mellem højene Viminal og Oppio over Esquilinhøjen op til Piazza dei Cinquecento ved Stazione Termini.

Vejen blev anlagt i 1880-erne for at forbinde Piazza Venezia med Esquilin i dalsænkningen Valle della Suburra, hvor det blev nødvendigt at bygge et støttemur på op til 11 meters højde og 86 meters længde på grund af niveauforskellen mellem dalen og Colle Oppio mod øst. På højtoppen over støttemuren, der også strækker sig langs tværgaden Via degli Annibaldi, ligger Kirken San Francesco di Paola.

Via Cavour har ikke som flere af de andre store gader i kvarteret et snorlige forløb, tværtimod ligner den noget, der er sammensat af flere gader, og rent faktisk går det "nederste" stykke fra Largo Corrado Ricci "op" til Largo Visconti Venosta fra vest mod øst, mens det næste stykke herfra "knækker" og går stejlt mod nordøst op til Piazza dei Cinquecento.

Ved Via Cavour's begyndelse ved Largo Corrado Ricci ligger det massive Middelaldertårn - eller rettere det, der er tilbage af det - Torre dei Conti, som er opført over en bygning i Vespasian's Fredsforum (se plan).

Det "nederste" stykke af Via Cavour op til Via degli Annibaldi er anlagt senere end resten og hed oprindeligt Via Clementina, her udløber straks på højre side Via del Colosseo, mens Vicolo delle Carrette på venstre side går blindt ind mod Monti-kvarteret. På hjørnet af Via del Colosseo sidder et Madonna-billede.

Højere oppe ligger mod højre Via del Pernicone og senere Via del Cardello, som modsvarer Via del'Agnello på nordsiden. I Via Cavour nr. 288, på hjørnet af Via del'Agnello sidder endnu et af Roms mange små gadealtre forestillende Madonna del Buon Consiglio.

Krydset Via degli Annibaldi/Via dei Serpenti er en trafikeret tværgade og herefter følger på sydsiden den føromtalte støttemur, som i 1880 kostede 26 millioner Lire. På hjørnet af Via dei Serpenti sidder et lille muret alter med et basrelief i terracotta af Santa Rita da Cascia (se foto). Det er udført i begyndelsen af det 20.århundrede. Helgeninden har i sine hænder, der er foldet over brystet, et kors og nogle roser og hun rettet blikket ud mod gaden. Hun er iklædt Augustinerindernes dragt.

På højtoppen ligger Kirken San Francesco di Paola og lidt østligere ligger det gamle middelalderhus Casa dei Borgia, der er bygget over trappegaden Salita San Francesco di Paola, der fører op til Kirken San Pietro in Vincoli. På buen over trappegaden er opsat et Madonna-billede.

På den modsatte side af Via Cavour ligger en anden trappegade, Salita dei Borgia, som går ned til Piazza della Suburra i Rione Monti.

Ved Largo Visconti Venosta ligger mod syd trappegaden Via Monte Polacco, i dette område fortælles det, at der for længe siden boede en polsk konge, som havde et stort palads, der efter hans død styrtede sammen og i ruinerne fandt man masser af begravede skatte, men aldrig den guldstatue af kongen, som historien fortæller måske stadig ligger begravet under Via Cavour.

Ved Largo Visconti Venosta sidder der på hjørnet af Via Cavour (nr.228) et Maria-billede, en "Immacolata Concezione" ("Den Ubesmittede Undfangelse").

Fra Largo Visconti Venosta, Via in Selci og Via Giovanni Lanza drejer Via Cavour skarpt mod nord og fortsætter forbi Via Sforza på østsiden. På dette gadehjørne hænger endnu et Maria-billede, et freskomaleri af Jomfru Maria med Jesus-Barnet i en oval stukramme fra det 19.århundrede.

Via Cavour fortsætter derefter forbi Via delle Vasche på vestsiden, forbi Via dei Quattro Cantoni, krydser Via di Santa Maria Maggiore med Palazzo Giorgioli på det nordøstlige hjørne, løber forbi Via Ruinaglia mod vest og Via Liberiana mod øst op til Piazza dell'Esquilino på bagsiden af Kirken Santa Maria Maggiore.

Via Cavour fortsætter på den anden side af pladsen forbi Via Torino og Via Rosmini på vestsiden og Via dell'Esquilino og Via Farini på østsiden, krydser Via Principe Amedeo og Via Giovanni Amendola for til slut at munde ud i Piazza dei Cinquecento ved Stazione Termini.

Da Via Cavour blev anlagt, forsvandt mange gamle gader og bygninger, blandt andre Kirken Santa Maria della Concezione ai Monti med det tilhørende kloster og det lille kapel Oratorio di Santa Maria Immacolata dai Sacconi Turchini ai Monti, som lå ved Piazza di San Francesco di Paola, der hvor vejkrydset Via Cavour, Via degli Annibaldi blev gravet ud i Oppio-højen.


Litteratur om Via Cavour:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 273.
Via Cavour. Una strada della nuova Roma. A cura di Giuseppe Cuccia. Roma, Palombi Editori, 2003.


Fotos fra Via Cavour
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d. 9.5.2011