ANNAS ROM GUIDE
Piazza delle Finanze

Ligger i Rione XVIII Castro Pretorio midt på Via Cernaia ud for Via Volturno, der munder ud her fra sydøst. På pladsens nordvestside ligger Finansministeriet "Ministero del Tesoro"'s store bygning, som også kaldes "Palazzo delle Finanze" og har givet navn til pladsen.

På begge sider af Via Cernaia er der små anlæg med grusstier og træer og i de to anlæg ud for ministeriet står der to statuer. I anlægget ned mod Via Pastrengo står en bronzestatue af politikeren Silvio Spaventa (1822-1893), som var minister i 1873 og 1876. Den er udført af kunstneren GiulioTadolini.

I anlægget op mod Via Goito er der en statue af politikeren Quintino Sella (1827-1844), der som finansminister indførte den upopulære "mølleskat".

Nord for Piazza delle Finanze stod tidligere rester af Servius-muren og den antikke byport Porta Collina, som lå omtrent der, hvor krydset Via XX Settembre, Via Piave og Via Goito ligger idag. Nogle af ruinerne skulle ifølge Delli være inkorporeret i en bygning. De skal have udgjort en lille høj, hvorpå der var bygget en villa, som blev revet ned, da området blev reguleret og bebygget efter 1870.

Syd for pladsen på det sted, hvor ministerie-bygningen nu ligger, kunne man indtil denne blev bygget se resterne af det nordvestlige hjørne af den store mur, som indhegnede Diocletian's Termer, hvoraf rester af det centrale kompleks kan ses nede i Via Parigi og Via Cernaia.


Fotos fra området
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om Rom
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - sidst opdateret 30.10.2003