ANNAS ROM GUIDE
Via Cernaia

er en større gade på Esquilin mellem Via Pastrengo i sydvest og Via Palestro i nordøst. Den løber sydøst for og parallelt med Via XX Settembre og skær sig ind midt igennem ruinerne af Diocletian's Termer.

Egentlig startede den helt nede fra Piazza della Repubblica, men det nederste stykke op til Via Pastrengo har her fået navnet Via Pietro Barbieri. Herefter fortsætter Via Cernaia op mod nordøst forbi termeruinerne og Karteuserklosteret på højre side forbi Via Volturno og Via Macao, mens skatteministeriet "Ministero del Tesoro" eller "delle Finanze" ligger på venstre side. Ud for Via Volturno ligger her en lille plads, Piazza delle Finanze, og efter ministeriebygningen krydser Via Goito og derefter Via Castelfidardo gaden, inden den ender i Via Palestro kort før Den Aurelianske Bymur og Porta Pia.

Via Cernaia blev ligesom Via Cavour planlagt i 1878-86, som en del af et stort nyt tætbeboet kvarter og for at skabe en adgangsvej til det nye Finansministerium. Navnet er til minde om den piemontesiske deltagelse i Krim-krigen i 1853-1856. "Cernaia" er et russisk stednavn.

EN TUR IGENNEM GADEN:

Det er den nordvestlige del af centralkomplekset i Diocletian's Termer, som Via Cernaia skærer midt igennem. På gadens nederste stykke, der nu hedder Via Pietro Barbieri kan man på venstre side se rester af en apsis fra et af de mangekantede rum, som lå ud for termernes "caldarium", derpå følger et længere stykke indervæg med en apsis, som stammer fra en af de gymnastiksale, som lå på hver side af "frigidariet" (det store rum, hvori Kirken Santa Maria degli Angeli er indrettet). På højre hånd kan man derimod se ydervæggen af de rum, som lå rundt om "frigidariet", blandt andet 2 af de 5 store og høje nicher forsynet med mindre nicher til statuer, som gik ud til den store åbne "natatio". Den tredje niche udgør idag kirkens apsis og de 2 sidste nicher kan ses fra Termemuseet.

Det mangekantede rum, som Via Cernaia, (nu Via Pietro Barbieri) skærer igennem var i sin tid en del af Pavernes kornmagasin og man kan se rester af dettes indretning, de tykke termemure hvori der er udhugget vinduer for at give ventilation til kornopbevaringen.

Ved nr.9 i gaden er der et lille gadealter i muren med en gengivelse i keramik af "La Vergine degli Angeli", "Englenes Madonna".

I 1500-tallet indrettede man Kirken Santa Maria degli Angeli i nogle af de bedst bevarede termerum efter et projekt af Michelangelo, som dengang anlagde 2 indgange til kirken, heraf det ene fra det rum, der nu kan ses på Via Cernaia's højre side. Kirken passedes af Karteusermunkene, så de indrettede et kloster, "La Certosa", i en del af termeanlægget og længere fremme på Via Cernaia's højre side kan man se de gamle celler, som munkene boede i. De ligger under nutidens gadeniveau og benyttes idag af Kommunens Arkæologiske Direktorat.

Finansministeriets bygning på venstre side, Ministero delle Finanze, er tegnet af arkitekten Raffaele Canevari (1829-1900) og opført i årene 1872-1881. Ved Piazza delle Finanze er der et lille anlæg på hver side af facaden der er dekoreret med halvsøjler med joniske kapitæler. Øverst oppe er der kongefamiliens våbenskjold blandt flag og allegoriske personer og på toppen en ørn med udbredte vinger. Samme udsmykning er der forøvrigt også på facaden ud til Via XX Settembre.

I det første haveanlæg står en statue af Silvio Spaventa (1822-1893), der var minister i 1873-1876. Den er udført af Giulio Tadolini i 1898. I det andet anlæg har Ettore Ferrari i 1893 udført en statue af Quintino Sella (1827-1844), som også var minister og grundlægger af "Club Alpino Italiano". Nedenfor statuen er der en skulpturgruppe, der forestiller "la Legge e il Genio della Finanza", "Loven og Finansvæsenets Skytsgud". I bygningen ligger Museo Numismatico della Zecca Italiana, hvor man kan se hvordan man præger mønter og forskellige mønter og medaljer.

Her har man udgravet rester af templer fra Republikkens tid, et kristent kapel og bygninger med tilknytning til Diocletian's Termer. Det er også heromkring, at man mener at San Ciriaco's hus har ligget.

Ved Via Volturno ligger "Palazzina ATAG", bygget i 1928 med skyldig hensyntagen til de gamle rester af et vandreservoir til akvædukten Aqua Marcia og af Servius-Bymurens "Agger".

Via Cernaia domineres nok af ruinerne fra Diocletian's Termer, men her har også ligget andre antikke bygninger. Under Ministero delle Finanze har man udgravet et romersk hus "Domus M. Laeli Fulvi Maximi" og fundet en inskription fra "Piscinae Marc. Tep. Iul.". En antik vej løb her på tværs omtrent som Via Volturno og lige herefter skærer Via Cernaia den gamle "Agger", forsvarsværket fra den tidlige Servius-Bymur. Her lå senere på nordsiden af vejen Domus L. Fabi Galli. Og endnu senere kom Renæssancens villaer til: Villa Alberini ved Via Goito og længere mod syd Villa Olgiati, mens Villa Peretti-Montalto-Massimo lå henover den nuværende Piazza dei Cinquecento og ned til Santa Maria Maggiore. På den anden side af Via Palestro lå Villa Costaguti, senere ejet af familien Torlonia og derpå sæde for den engelske ambassadør i Rom, det er denne villa som idag ligger for enden af Via Cernaia op til Porta Pia.


Litteratur om Via Cernaia:
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 1066ff.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione XVIII Castro Pretorio
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 188f.

Fotos fra Via Pietro Barbieri /Via Cernaia
Kort over området omkring Termerne
Kort over området
Bo og spise i området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.27.11.2004