ANNAS ROM GUIDE
Immensa Aeterni Dei - pavelig bulle, 1588

Den 11. Februar 1588 udsendte Pave Sixtus V bullen "Immensa Aeterni Dei", hvori han reorganiserede Pavestatens administrationsapparat, Curia Romana.

Hermed oprettede Sixtus V en række "udvalg" af Kardinaler, som skulle rådgive Paven i forskellige sager, blandt andet det rådgivende kontor, "La Consulta", til afløsning af en af Pave Paul IV i 1559 nedsat kommission med samme navn. Og han gav kardinalkollegiet den struktur, som det stadig har den dag idag.

De 15 "udvalg", kaldet "Congregazioni", dækkede over en bred vifte af områder, hvoraf de fleste havde religiøs karakter, men der var også flere, der tog sig af Pavestatens verdslige forhold, såsom fødevareforsyningen i Rom, den såkaldte Annona, og vedligeholdelsen af gader og broer.

De af Sixtus V nedsatte udvalg, som af senere Paver blev ændret, sammenlagt, adskilt eller nedlagt til de har den sammensætning som ses i Curia Romana idag, havde følgende ansvarsområder:

Inkvisitionen,
Administrationen,
Kirkeoprettelser,
Ritus og Ceremonier (Magistri Caerimoniarum Apostolicarum),
Forbudte og tilladte bøger,
Koncilet i Trento,
De Ordensgejstlige,
Biskopperne,
Vatikanets Trykkeri,
Annona'en (Fødevareforsyningen i Pavestaten),
Den Pavelige Flåde,
Det Offentlige Velfærd,
Videnskab og Universitet,
Veje, Broer og Vandforsyning,
Statsråd.

Litteratur om Immensa Aeterni Dei:
Wikisource: Catholic Enciclopedia (1913)/ Bulls and briefs.
Catholic Enciclopedia, Newadvent.org.: Pope Sixtus V.
Wikipedia: Immensa Aeterni Dei (engelsk tekst).
Wikipedia: Elenco delle bolle pontificie (italiensk tekst).


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.4.2010 og sidst opdateret d. 7.11.2010