ANNAS ROM GUIDE
Larerne

Fra gammel tid var det romerske landskab befolket af en mængde skytsånder, som hver især var knyttet til et sted i landskabet. En sådan skytsgud kaldtes en "lar" og disse "lares" dyrkedes på de steder, som de beskyttede.

Lares Compitales var skytsguder for vejene, de var fra gammel tid knyttet til dyrkningsarealerne og ordet "compita" betyder markskel eller vejkryds. Senere dyrkedes de også ved byens vejkryds og i Kejsertiden var der mange små altre på steder, hvor Roms gader eller kvarterer mødtes. Kejser Augustus havde gjort sit til at styrke denne kult, da han inddelte Rom i 14 regioner med ialt 265 kvarterer (vici), der hvert lededes af 4 årligt valgte frigivne "vicomagistri", der havde ansvar for den lokale brandsikring. I hvert kvarter stod et kapel til dyrkning af kvarterets larer samt Kejserens genius, der dyrkedes ved ofringer og festlege. Denne årtusindgamle skik lever stadig videre i Rom, hvor gader og vejkryds overalt er forsynet med små gadealtre, hvor en særlig tilknyttet helgen eller Maria-skikkelse dyrkes som kvarterets specielle beskytter.

Lares Viales var skytsguder for de store og lange veje og beskyttede den rejsende.

Lares Permarini var skytsguder på sørejser. I Area Sacra di Largo Argentina i Rom ses rester af et Tempel, som var viet til disse beskyttere.

Lares Agrestis beskyttede oprindeligt marker, køkkenhaver og vingårde og senere prydhaveanlæggene sammen med Gudinden Venus og satyrerne, der skulle afværge onde øjne. Efterhånden overtog Guden Priapus dog Larernes rolle.

Lares Familiares ("husguderne") dyrkedes derimod i hjemmene, de var beskyttere af huset, arnen og familien. Deres billeder var opstillet i et "Lararium", et lille husalter, hvor familiefaderen "pater familias" foretog ofringer til dem.

På samme måde skelnede man også mellem de private og de offentlige skytsguder, Lares Privati og Lares Publici eller Urbani. Til denne sidste kategori hørte Romulus og Remus og Acca Larentia, der var hustru til hyrden Faustulus og opdrog Romulus og Remus.

Den store Larentalia-fest for Larerne og her især for Acca Larentia fejredes den 23. december.

Lares Compitales fejredes hvert år i februar måned med mad og drikke og dans og i Compitalia-festen deltog alle de familier, der havde jord op til vejene, både de frie borgere og slaverne. Små udskårne figurer, der symboliserede larerne, blev hængt op i træerne for skræmme det onde bort og beskytte området.

Se her hvor der er eller har været altre for Larerne i Rom!


Litteratur om Larerne:
Hjortsø, Leo: Romerske guder og helte. Politikens Forlag, 1988.
- side 154ff.
Rom - en antik storby. Forlaget Sfinx, 1991.
- side 181.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Restauranter
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet før d. 26.12.2003 og sidst opdateret d. 5.11.2013