ANNAS ROM GUIDE

Mocari-Familien

1400-/1500-tallet - 1800-tallet (?)

Familien Mocari levede i Rom, antagelig fra 1400-tallet. De var tilsyneladende mest virksomme i 1400- og 1500-tallet. Familien kaldes også Mocaro, Mocharo eller de Mocaris.

En berømt notar hed Bernardo Mocari og han og hans familie ejede forskellige huse og grunde rundt om i byen. Det kendteste er det Casa Mocari, som blev opført i 1500-tallet og stadig står på hjørnet af Via di Monserrato og Via della Barchetta.

Der findes ellers kun få oplysninger om familien, men vi kender da lidt til nogle enkelte medlemmer og deres liv:

Der var: Domenico Mocari, som den 14. Juni 1478 havde sat sit hus med stueetage og førstesal, samt tegltag, og en vingård med vandbassin og kar, samt et rørkrat, beliggende i Rione Pigna i pant til Paolo Leni, som han skyldte 57 gulddukater. Men allerede tidligere har Mocari-familien muligvis ejet huse og grunde her i området.

Et dokument fra den 27. Marts 1496, udfærdiget af notaren Felix de Villa, beskriver hvorledes Bernardo de Mocaris hvert år skulle betale 4 dukater og et libra peber til Præsten ved sognekirken Sant Andrea for leje af et hus i Rione Regola, gældende for 3 slægtled. Bernardo Mocari var prokurator i Rom og som man kan se af nedenstående oplysninger en kendt, agtet og driftig mand.

Det er muligvis på dette sted, at Bernardo Mocari eller hans arvinger, heriblandt måske en Lorenzo Mocari, lod opføre et nyt hus på hjørnet af Via di Monserrato og Via della Barchetta. Det ligger her den dag idag og kaldes Casa Mocari eller Casa di Lorenzo Mocari. Den nuværende bygning er fra 1500-tallet.

I perioden 1499-1500 brugte den spanske menighed i Rom ikke mindre end 200 dukater på at ombygge et hus på Piazza Navona, som man havde købt af Bernardo Mocaro.

Ifølge et andet dokument ejede Bernardo Mocari's arvinger i August 1503 et hus i Rione Regola, som åbenbart var udlejet, da her boede en osteri-vært ved navn Alfonso og en skolelærer.

I 1508 førtes i Rom en proces mod lejesoldaten Ettore Fieramosca, der udmundede i at han skulle betale 60 dukater. Denne afgørelse bevidnedes af 2 navnkundige romerske borgere, den ædle Marco Marcello de Lenis og den ærede retslærde Bernardo De Mocaris, som var Colonna-familiens særligt betroede notar og flere gange havde udfærdiget vigtige dokumenter for familiemedlemmerne. I den forbindelse beskrives han som boende "in regione Arenulae in Via Recta Curia de Sabellis, ove rogava spesso i suoi atti": (boende) "i Rione Regola på den lige gade ved Corte Savella, hvor han ofte arbejdede med at opsætte sine retsgyldige dokumenter. - Altså havde han i sit hus også et kontor, hvilket var praktisk, når Domstolen Corte Savella lå lige i nærheden.

Desuden nævnes Casa Mocari og Bernardo Mocari under Pave Leo X i et dokument fra den 6. December 1514, hvor de gade-ansvarlige, "maestri di strade" Mario Millini og Raffaele Casali, efter ordre fra Paven lod gaden "in Rione Arenule inter ven. Ecclesiam sti Andree in Lazaria et domum dni Bernardi Mocari" (i Rione Regola mellem Kirken Sant'Andrea in Lazaris (=Sant'Andrea Nazareno, som antagelig stod der, hvor nu Kirken Santa Maria in Monserrato står) og Signor Bernardus Mocari's hus) gøre mere lige og derfor måtte lade nogle bygninger, der stod i vejen, rive ned. Den gade, som lå mellem Sant'Andrea-Kirken og Casa Mocari var den smalle Via della Barchetta, som stadig løber på dette sted.

/Der hersker tilsyneladende lidt uenighed om identifikationen af Lorenzo Mocari, som af nogle anses for at være Casa Mocari's bygherre i 1400-/1500-tallet, mens andre mener, at han er en senere Lorenzo og den, som lod bygningen restaurere i 1867.

Litteratur om Mocari-Familien:
Ait, Ivana e Manuel Vaquero Piñeiro: Dai casali alla fabbrica di San Pietro: i Leni: uomini d'affari del Rinascimento. (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 59). Roma, "Roma nel Rinascimento", 2000.
- side 90.
Esposito, Anna: Ettore Fieramosca a Roma nel 1508. --- i: Honos Alit Artes : Studi per il Settantesimo Compleanno di Mario Ascheri. Gli Universi particolari : Città e territori dal Medioevo all'Età Moderna / a cura di Palola Maffei e Gian Maria Varanini. Firenze, University Press, 2014.
- side 473, 474.

Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Primo: 1000-1530. 1. Ristampa, 1998. --- side 123, 124.
Liber notarum, ab anno MCCCCLXXXIII usque ad anno MDVI, Del 10-14 / Johann Burchard.
- side 357.
Vaquero Pineiro, Manuel: La renta y las casas : el patrimonio inmobiliario de Santiago de Los Espanoles de Roma entre los siglos XV y XVII. Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 1999. (Bibliotheca Ithalica. Monograf+ias de la Escuela Espanola de Historia y Arqueoloia en Roma, n.23).
- side 86 , 132.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.2.2021