ANNAS ROM GUIDE

Corte Savella

- Via Monserrato 43 -

Se nr. 63 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

Fra 1375 fik den magtfulde Savelli-familie overdraget ansvaret for - og indtægten fra - domstolen og det ene romerske fængsel, herefter kaldet Curia de Sabellis eller Curia dei Savelli, senere forkortet til Corte Savella. Kan også ses omtalt som Curte Sabella.

Funktionen fik fra 1430 sæde i en bygning, som familien ejede i kvarteret Rione Regola, syd for nutidens Corso Vittorio Emanuele II og nord for Via Monserrato, som tidligere kaldtes Via Arenula eller Via de Curte Sabella.

Corte Savella fungerede her i flere hundrede år, indtil Pave Innocens X i midten af 1600-tallet fratog Savelli-familien dette ansvar - og indtægt - og flyttede fangerne til det nyopførte Carceri Nuove i Via Giulia.

I 1654 solgtes bygningskomplekset til den engelske menighed i Rom, som holdt til ved Kirken San Tommaso di Canterbury og på de gamle mure rejste og ombyggede en ny institution, det engelske kollegium i Rom, Collegio Inglese.

Idag er det The Venerable English College, Il Venerabile Collegio Inglese's lange facade, som møder os i Via Monserrato nr.41-45, mellem sidegaden Via di Montoro og kirkebygningen San Tommaso di Canterbury. Facaden stammer dog fra 1500-tallet med tilpasninger i 1600-tallet og en renovering i 1869 af arkitekten Virginio Vespignani.

På 1500-tallets facade var opsat et våbenskjold for Pave Gregor XIII, som var af Boncompagni-familien, hvis våbensdyr var en drage. Våbnet bar teksten "Gregorio XIII p. m. beneficium" ("Takket være Pave Gregor XIII's gavmildhed"). Under denne Pave (1572-1585) udvidedes netop fængselsbygningerne mod Via di Montoro og Via dei Cappellari.

Fængselsbygningen var dengang i 3 etager med jerngitre opsat på muren flere steder. Herfra kunne forbryderne hænges - til skræk og advarsel for andre ligesindede.

Plan over området omkring Corte Savella og Collegio Inglese
efter Antonio Tempestas Romkort 1648, udgivet af Giov.Giacomo De Rossi i 1693:
Bemærk: jernstængerne på muren og det, der tolkes som en galge!
Plan over Corte Savella og Collegio Inglese efter Tempestas kort

Under Gregor XIII's skjold sad Savelli-familiens våben med 2 dansende løver, der holder en rose med en lille fugl på toppen. Her var teksten "Bernardinus Sabellus curia(e) de Sabellis marescallus perpetuus" ("Bernardino Sabellus - for evigt marskal for Curia de Sabellis"). Savelli-familien havde en meget lang tradition med at oppebære titlen af Maresciallo della Santa Romana Chiesa og hermed have ansvaret for politimyndighed og overvågning, samt at Konklaverne forløb i god ro og orden.

Ved Curia dei Savelli dømtes i kriminalsager og andre tvister mellem lægmænd, også hvis disse var ansat ved den pavelige Kurie. For at fremtvinge tilståelser anvendtes tortur og de forpintes skrig kunne høres langt væk og forstyrrede i høj grad roen i nabohuset, der allerede dengang husede engelske munke i en noget mindre bygning end i dag. Retten havde tilladelse til at idømme dødsstraf, som blev eksekveret enten i selve fængselskomplekset eller på den nu forsvundne Piazza Padella, som lå nede ved floden i nærheden af nutidens Ponte Mazzini. Hvis byens andet rets- og fængselskompleks, der lå ved Tor di Nona, idømte en dødstraf kunne denne eksekveres på Piazza di Ponte, nutidens Piazza di Ponte Sant'Angelo.

Ved Corte Savella var ansat en dommer, 2 notarer, en politimester, en fængselsinspektør og en bøddel. Det var ved denne ret og i dette fængsel, at den smukke Beatrice Cenci i 1599 blev idømt dødsstraf for at have slået sin voldelige fader ihjel. Hun blev derefter ført til Piazza di Ponte, hvor hun blev henrettet sammen med sin stedmoder Lucrezia og sin broder Giacomo Cenci.

Til minde om den meget folkekære Beatrice sidder der idag på muren ud for nr. 42 en marmortavle med indskriften: "Da qui - ove sorgeva il carcere di Corte Savella - l'11 Settembre 1599 - Beatrice Cenci - mosse verso il patibolo - vittima esemplare di una giustizia ingiusta - S.P.Q.R. 1999" ("Herfra, hvor Corte Savella-fænglset stod, gik den 11. September 1599 Beatrice Cenci mod retterstedet, som offer for en uretfærdig dom. Det Romerske Senat og Folk, 1999").

Selv Savelli-familiens egne medlemmer kunne havne i Corte Savella-fængslet. I 1453 blev Giacomo Savelli holdt fangen her efter Stefano Porcari's komplot og som mistænkt medsammensvoren risikerede han at blive hængt. Han reddede dog livet ved at gøre offentlig afbigt og blev løsladt i 1461. Så nemt slap Troilo Savelli ikke, da han blev dømt for at være leder af en røverbande. Retten i Corte Savella dømte ham i 1593 til døden, samtidig med at hans len i Palombara blev konfiskeret.

 

Litteratur om Corte Savella:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 152-153.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984. ----- side 42-43.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
The English Hospice in Rome. - Gracewing, 2005.
La Repubblica, Archivio: Corte Savella, tra pane, vino e forca ecco il carcere ai tempi del Papa re.
Strade della Roma Papale.
Wikipedia (italiensk tekst): Corte Savella.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.10.2020 og sidst opdateret d. 5.2.2023