ANNAS ROM GUIDE
Rainaldi-Familien

Rainaldi-familien var en familie af malere og arkitekter med rødder i Norcia nord for Rom. Familieoverhovedet var Adriano Rainaldi, der fra midten af 1500-tallet arbejdede og boede i Rom.

Ved siden af denne familie virkede også en række andre kunstnere med samme efternavn i Rom. En liste over disse kan ses efter omtalen af Adriano Rainaldi's familie.

Af Adriano Rainaldi's familie kender vi:

Adriano Rainaldi, der var født i Norcia og fra midten af 1500-tallet boede og arbejdede i Rom som arkitekt og maler. Han blev fader til sønnerne Tolomeo, Giovanni Battista og Girolamo Rainaldi og bedstefader til Domizio, Giovanni, Domenico og Carlo Rainaldi. Adriano Rainaldi var fra 1554 medlem af kunstnersammenslutningen Accademia di San Luca. Han arbejdede blandt andet i Kirken San Luigi dei Francesi med højalteret og fresker i koret. Han døde i Rom i 1597.

---------------oooOooo---------------

Tolomeo Rainaldi, søn af maleren og arkitekten Adriano Rainaldi og broder til Giovanni Battista Rainaldi og Girolamo Rainaldi. Tolomeo var elev af Michelangelo og kom selv til at virke som arkitekt og maler. Han drog senere til Milano, hvor han arbejdede til 1593. Han blev fader til sønnerne Domizio Rainaldi og Giovanni Rainaldi. Tolomeo Rainaldi døde på et tidspunkt efter år 1600, hvor han opholdt sig i Milano.

Giovanni Battista Rainaldi, søn af maleren og arkitekten Adriano Rainaldi og broder til Tolomeo Rainaldi og Girolamo Rainaldi. Giovanni Battista var maler og arkitekt og virkede i denne sidste egenskab hos Orsini-familien og ved Congregazione del Buon Governo di Roma. I en periode arbejdede han som militærarkitekt i Ferrara. Giovanni Battista Rainaldi blev i 1619 fader til maleren og arkitekten Domenico Rainaldi. Hvornår Giovanni Battista døde, vides ikke.

Girolamo Rainaldi, søn af maleren og arkitekten Adriano Rainaldi og broder til Tolomeo Rainaldi og Giovanni Battista Rainaldi. Girolamo var født i Rom i 1570 og blev uddannet hos Domencio Fontana. Han virkede som arkitekt i mange byer i Italien, ofte for Kardinal Odoardo Farnese. I 1612 blev han udnævnt til Architetto del Popolo Romano og i 1644 til Pavelig Hofarkitekt. Girolamo blev i 1635 medlem af kunstnersammenslutningen Accademia di San Luca, hvor han var formand i 1640. Fra 1639 var han også medlem af kunstnernes religiøse broderskab Congregazione dei Virtuosi al Pantheon. Girolamo Rainaldi blev fader til sønnen Carlo og sammen stod de for flere bygningsværker. Girolamo døde i Rom i 1655. --- Læs mere om Girolamo Rainaldi her!

---------------oooOooo---------------

Domizio Rainaldi var søn af arkitekten og maleren Tolomeo Rainaldi, sønnesøn af arkitekten Adriano Rainaldi, nevø af arkitekterne Giovanni Battista og Girolamo Rainaldi, broder til arkitekten Giovanni Rainaldi og fætter til arkitekterne Domenico og Carlo Rainaldi. Han kaldes også for (Domizio) Tolomei. Domizio arbejdede sammen med sin broder Giovanni på forskellige bygningsværker i Rom og muligvis også i Milano.

Giovanni Rainaldi var søn af arkitekten og maleren Tolomeo Rainaldi, sønnesøn af arkitekten Adriano Rainaldi, nevø af arkitekterne Giovanni Battista og Girolamo Rainaldi, broder til arkitekten Domizio Rainaldi og fætter til arkitekterne Domenico og Carlo Rainaldi. Han kaldes også for (Giovanni) Tolomei eller Giovanleo Tolomei. Giovanni arbejdede sammen med sin broder Domizio på forskellige bygningsværker i Rom og muligvis også i Milano.

Domenico Rainaldi var søn af arkitekten og maleren Giovanni Battista Rainaldi, sønnesøn af arkitekten Adriano Rainaldi, nevø af arkitekterne Tolomeo og Girolamo Rainaldi og fætter til arkitekterne Domizio, Giovanni og Carlo Rainaldi. Han var født i Rom den 5. November 1619 og arbejdede som maler og arkitekt i denne by, blandt andet i Kirken San Lorenzo fuori le Mura, hvor han malede freskerne til det 2. og 3. alter i højre side, og i San Marcello, hvor han også udførte flere malerier. Han var fra 1650 medlem af kunstnernes religiøse broderskab Congregazione dei Virtuosi al Pantheon. og fra 1665 af kunstnersammenslutningen Accademia di San Luca. Domenico Rainaldi døde i Rom i Marts 1698.

Carlo Rainaldi var søn af arkitekten og maleren Girolamo Rainaldi, sønnesøn af arkitekten Adriano Rainaldi, nevø af arkitekterne Tolomeo og Giovanni Battista Rainaldi og fætter til arkitekterne Domizio, Giovanni og Domenico Rainaldi. Han var født i Rom i 1611 og udførte talrige bygningsværker her og andre steder i Italien. Han døde i Rom i 1691. --- Læs mere om Carlo Rainaldi her!

---------------oooOooo---------------

Andre kunstnere i Rom med navnet Rainaldi, Rainaldo eller Rinaldi:

Antonio Rinaldi var født omkring 1709 og virkede som arkitekt i Rusland. Han døde den 10. Februar 1794 i Rom og blev måske begravet i Kirken San Nicola in Arcione. Man kender ikke til nogen af hans værker i Rom.

Bartolommeo Rinaldi, der var født i en billedhuggerfamilie i Padova i 1812, kom sammen med sine ældre brødre Rinaldo og Vincenzo Rinaldi til at arbejde i Rom, senere også med arbejder i ædelsten og perlemor.

Francesco Rainaldi, der var billedhugger i Rom i anden halvdel af 1600-tallet, hvor han udførte en statue af "Religionen" i Kirken Sant'Ignazio.

Francesco Rainaldi, født i Rom i 1770, var kobberstikker og arbejdede i Rom og Firenze. Han døde i 1805 eller 1816.

Rainaldo da Bologna, der arbejdede som billedhugger i Rom i 1467.

Rainaldo di Giovanni Gini var guldsmed i Firenze, men arbejdede i årene 1431-1442 i Rom.

Rinaldo de' Rinaldi, født omkring 1560 i Rom, virkede som maler og arkitekt i Norditalien.

Rinaldo Rinaldi, der var født i en billedhuggerfamilie i Padova i 1793, kom også sammen med sine yngre brødre Vincenzo og Bartolommeo til at arbejde i Rom. Rinaldo blev i 1826 medlem af kunstnersammenslutningen Accademia di San Luca og i 1829 af kunstnernes religiøse broderskab Congregazione dei Virtuosi al Pantheon. Af hans værker i Rom kan nævnes: gravmælet for Grev Cini i Kirken Gesù, gravmælet for billedhuggeren Carlo Finelli i Kirken San Bernardo alle Terme, statuer af Santo Stefano og Pave Gregor XVI i Kirken San Paolo fuori le Mura. Han er mester for talrige værker også i andre byer i Italien. Rinaldo Rinaldi døde i Rom den 28. Juli 1873.

Rinaldi var romersk kobberstikker i det 18.-19.århundrede.

Vincenzo Rinaldi, der var født i en billedhuggerfamilie i Padova i 1807, kom ligesom sin ældre broder Rinaldo og sin yngre broder Bartolommeo til at arbejde i Rom som træskærer og intarsia-specialist. Han døde i Rom, årstallet kendes ikke.

Litteratur om Rainaldi-Familien:
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Leipzig, Seemann, 1907-1950.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.9.2010 og sidst opdateret d. 8.10.2010