ANNAS ROM GUIDE
San Ciro og San Giovanni - helgener

? - 303 efter Kristus

Ciro er den italienske form for det persiske navn Cyrus, og dette navn blev i slutningen af det 3.århundrede efter Kristus båret af en læge fra Alexandria.

Ifølge legenden blev Ciro munk og havde en ven ved navn Giovanni (Johannes), der var soldat. Da de under Diocletian's kristenforfølgelser i år 303 hørte, at den kristne kvinde Athanasia og hendes døtre blev forfulgt i Canopus på grund af deres tro, drog de dertil for at hjælpe hende. Her blev de selv arresteret og dødsdømt.

Dommen blev eksekveret kort efter, at Athanasia selv og hendes døtre var blevet dræbt.

San Ciro og San Giovanni's relikvier blev i starten opbevaret i Alexandria. Senere bragte San Cirillo d'Alessandria (ca.380-444) dem til byen Menuthis, ifølge Donald Attwater for således at få bugt med den Isis-kult, som dyrkedes her. Stedet kaldes idag Abukir, afledt af Abba Cyrus.

Senere blev relikvierne bragt til Rom. Det fortælles, at dette skete mens Innocens I var pave i årene 402-417, hvor 2 munke bragte helgenrelikvierne med sig til Rom, hvor de blev sejlet op ad Tiberen til en landingsplads på flodens vestbred nedenfor Via Portuense og Via della Magliana.

Relikvierne blev overgivet i den romerske adelskvinde Teodora's varetægt. Teodora opbevarede først de hellige ben i sit eget hus, som lå i Trastevere i området omkring Via dell'Atleta mellem Via dei Genovesi og Via dei Salumi. Dette hus blev senere ombygget til Kirken Sant'Abbaciro e Giovanni (der senere blev revet ned), mens relikvierne blev bragt ud til en nybygget kirke på det sted, hvor de oprindelig var ankommet til Rom.

Denne lille kirke, der idag hedder Santa Passera, kan stadig besøges. Den ligger ved Via di Santa Passera, tæt på Tiberbredden neden for Via della Magliana, omtrent på højde med Basilica di San Paolo på flodens modsatte side.

I Rom spredtes den nye helgenkult herefter, som man kan se af de fresker fra Pave Johannes VII's tid (705-707), som udsmykker Kirken Santa Maria Antiqua. Tre andre kirker viedes til helgenerne: Sant'Abbaciro ad Elephantum, der lå ved Foro Olitorio, Sant'Erasmo e Abbaciro al Celio og Sant'Abbaciro de Militiis ved Magnanapoli.

Navnet Abbaciro er en sammentrækning af Abba(s) eller Apa, der betyder fader, munk eller hellig mand, og Ciro. San Ciro kendes derfor også under navnet Abbacyrus eller Abbaciro, der herefter forvanskedes til Pacero og Pacera og endelig til Passera, som blev navnet på den sidste kirke, idag kaldet Santa Passera, ved Via della Magliana, hvortil helgernes ben ifølge traditionen blev bragt i det 7. eller 8.århundrede. Man har her i forskellige kælderrum fundet menneskeknogler, men om det netop drejer sig om Ciro og Giovanni's er ikke fastslået med sikkerhed.

Nogle relikvier skal være overgivet til Kirken Sant'Angelo in Pescheria ifølge en indskrift fra det 8.århundrede. Her udstilledes de hellige kranier i 2 reliviegemmer i sølv, indtil de i 1527 blev frarøvet Kirken under den erobring af Rom, som kaldes "Il Sacco di Roma", hvor germanske lejetropper hærgede byen. Måske har nogle af disse bragt relikvierne til München, hvor de skulle findes i Kirken Sankt Michael.

I Rom kan man i dag søge relikvierne af San Ciro og San Giovanni i kirkerne Sant'Angelo in Pescheria, hvor de findes under højalteret sammen med resterne af San Getulio, Santa Sinforosa og deres syv børn, i Santa Passera og i Santa Maria in Cosmedin.

San Ciro og San Giovanni fejres den 31. Januar.

Litteratur om San Ciro:
Attwater, Donald: The Penguin Dictionary of Saints. Penguin Books, 1982.
- side 100.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4, side 48.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione XI, Sanr'Angelo, side 10.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione XIII, Trastevere, del 3: side 166.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 35, 257, 285, 317.
Catholic Encyclopedia: Sts. Cyrus and John.
Sicari, Giovanni: reliquie Insigni e "Corpi Santi" a Roma. Monografie Romane no. 12. A cura dell'Alma Roma, 1998.
- side 38.
Webb, Matilda: The Churches and Catacombs of Early Christian Rome. A comprehensive guide. Brighton, Sussex Academic Press, 2001.
- side 214f.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 12.7.2007 og sidst opdateret d. 14.7.2007