ANNAS ROM GUIDE
Daniele da Volterra - italiensk maler og billedhugger

ca.1509-1566


Daniele da Volterra kaldtes denne kunstner i Rom, men hans fødenavn var Giovanni Ricciarelli og han var født omkring 1509 i byen Volterra i regionen Toscana nord for Rom. Her blev han uddannet under Giovanni Antonio Bazzi, kaldet Il Sodoma, og arbejdede derpå under Baldassarre Peruzzi, som i disse år virkede skiftevis i Rom og Siena. Og på et af disse skift - omkring 1536-1537 - fulgte Daniele ham til Rom.

Her blev Daniele Ricciarelli til Daniele da Volterra, Daniele fra Volterra, og her kom han til at arbejde sammen med Pierin del Vaga og blev en nær ven af Michelangelo.

I årene 1556-1557 vendte Daniele tilbage til Toscana og Volterra, men i slutningen af samme år rejste han atter til Rom, hvor han arbejdede tæt under Michelangelo, som han også bistod i dennes sidste tid, til han døde i 1564. Michelangelo havde et atelier i Via dei Fornari, som Daniele da Volterra derpå overtog. Senere overgik det til billedhuggeren Stefano Longhi.

Som Michelangelo's trofaste elev blev det Daniele da Volterra's lod at overmale dele af mesterens nøgenscener på endevæggen i Det Sixtinske Kapel. Her findes den store Dommedagsfresko, som Michelangelo udførte i årene 1535-1541. De mange nøgne kroppe i det hellige rum vakte skandale blandt de strengeste kirkefolk og allerede Pave Paul IV (1555-1559) ønskede at få den anstødelige fresko malet over. Det var dog først efter en beslutning på Koncilet i Trento den 21. Januar 1564, at det blev besluttet istedet at forsyne de nøgne kroppe med påmalede klædningsstykker og denne opgave blev overdraget til Daniele da Volterra og efter hans død i 1566 til Girolamo da Fano.

Daniele da Volterra døde den 4.4.1566 i Rom. Han var en af de første personer, der blev begravet i Kirken Santa Maria degli Angeli. I sit testamente havde han ønsket at blive begravet her og som gravmæle at få den statue af en engel (San Michele), som han havde påbegyndt for Paven til Castel Sant'Angelo. Man ved ikke, hvor i Kirken han blev begravet og om statuen blev sat op, men det er i hvert fald sikkert, at den ikke har været der efter 1754.

Af Daniele da Volterra's værker i Rom kender vi:

HUSE og PALÆER:

Hus i Via del Pellegrino nr.66-67: bemaling på husets facade.

Palazzo Farnese:

--- malet frise og stukdekorationer i hjørnesalen på husets første etage, udført omkring 1545-1550.

Palazzo Massimo alle Colonne:

--- "Le Storie di Fabio Massimo": frise med fresker og stuk i en sal på husets første etage, udført omkring 1535-1540.

--- bemaling af bagsidemuren med fresker i chiaroscuro-teknik (omkring 1540)

Vatikanet: 

--- Atrio del Torso: stukarbejder, 1551-1552.

--- Sala Regia: stukskulpturer, 1547-1548.

KIRKER:

Sant'Agostino: fresker, der senere er gået tabt.

San Marcello al Corso: Cappella del Crocifisso: maleri af evangelister og en engel, sammen med Pierin del Vaga, 1541-1543.

Santa Maria degli Angeli: statue af San Michele, eksisterer ikke mere.

Santa Maria in Via Lata: Maria's Himmelfart - findes ikke mere.

San Pietro in Montorio: Cappella del Riccio: marmorstatuer af San Pietro og San Paolo, udført i 1556.

Trinità dei Monti:

--- Cappella Orsini: altertavle samt relieffer, som idag er gået tabt. (1541 eller 1543-1545)

--- Cappella della Rovere: Maria's Himmelfart, omkring 1548-1553.


Litteratur om Daniele da Volterra:
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Leipzig, Seemann, 1907-1950.
Dizionario Larousse della Pittura Italiana, dalle origini ai nostri giorni. Edizione italiana a cura di Marina Sennato. Roma, Gremese Editore, Nuova edizione, 1998.
- side 151f.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.4.2009