ANNAS ROM GUIDE
Odoardo Farnese
1573 - 1626

Odoardo Farnese, som også nogle gange benævnes Edoardo Farnese, var af den berømte Farnese-slægt, et tipoldebarn af Pave Paul III. Han var yngste søn af Alessandro Farnese og Prinsesse Maria af Portugal. Hans fader var den 3. Hertug af Parma og Piacenza, en titel som Paul III havde tildelt sin søn Pier-Luigi Farnese, der senere blev fader til Ottavio Farnese, som blev fader til Odoardo's fader.

Odoardo blev født den 7. December 1573, efter søsteren Margherita og broderen Ranuccio, som senere blev den 4. Hertug af Parma og Piacenza. Margherita blev sendt i kloster hos Benediktiner-nonnerne, mens Odoardo var bestemt for en karriere indenfor Kirken, i sine onklers fodspor som Kardinal - eller hvem kunne vide det, måske engang Pave.

Det blev han nu ikke, men han nåede langt hen ad vejen. Odoardo's onkel Alessandro Farnese var Kardinal og kaldes "iuniore" for at adskille ham fra den anden Kardinal med samme navn, som dog mest kendes under sit Pavenavn Paul III. Onklen påtog sig nu opdragelsen af sin grandnevø, indtil han døde i 1589, da Odoardo var 16 år gammel. Odoardo's fader var allerede død 3 år før, da sønnen blot var 13 år.

I 1588 blev litteraten og kunstelskeren Gabriele Bombasi fra Reggio Emilia, der siden ca. 1570 havde været i Farnese-familiens tjeneste i Parma, sendt til Rom som huslærer for Odoardo. Allerede året efter døde Kardinalen i 1589 og Bombasi og Odoardo vendte tilbage til Parma.

Ved koncistoriet den 6. Marts 1591 blev Odoardo af Pave Gregor XIV udnævnt til Kardinal-Diakon ved Kirken Sant'Adriano. Samtidig udnævntes Ottavio Paravicini, Ottavio Acquaviva d'Aragona og Flaminio Piatti til Kardinaler. Gregor XIV nåede kun at udnævne i alt 5 Kardinaler i løbet af de 2 år, han var Pave. Den første udnævnelse var Paolo Emilio Sfondrati i 1590.

Odoardo rejste nu tilbage til Rom. Og med ham fulgte også hans højtskattede lærer, som kom til at bo i Palazzo Farnese i Kardinal Odoardo's tjeneste indtil sin død i 1602.

Senere blev Odoardo Farnese Titel-Kardinal ved Kirken Sant'Eustachio og dernæst ved Santa Maria in Via Lata. I 1621 endte han med at blive Kardinal-Biskop af Sabina, og blev indsat i Kirken Il Gesù, som hans onkel havde bekostet opført. Sluttelig overtog han Bispesædet i Frascati i 1623, men undervejs nåede han - blandt sine mange kirkelige gøremål - også at styre Parma for sin umyndige nevø, da broderen Ranuccio døde i 1622.

Odoardo Farnese nåede i sine mange år som Kardinal at deltage i en lang række konklaver, hvor der valgtes paverne Innocens IX (1591), Clemens VIII (1592), Leo XI (1605), Paul V (1605) og Gregor XV (1621).

Den 21. Februar 1626 døde Odoardo Farnese i Parma. Hans lig blev bragt til Rom og begravet foran højalteret i Kirken Il Gesù. Det er Jesuiternes Kirke og netop denne Orden nød godt af Farnese-familiens beskyttelse og gavmildhed. Alessandro Farnese bekostede således opførelsen af Kirken og Odoardo betalte for byggeriet af Ordenens store nye hovedsæde, Casa Professa dei Gesuiti, som optager karréen mellem gaderne Via del Plebiscito, Piazza del Gesù, Via dell'Aracoeli, Via di San Marco og Via degli Astalli.

 


Litteratur og links om Odoardo Farnese:
Carpaneto, Giorgio: Le famiglie nobili romane. Rendina Editori, 1994.
- side 140.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 322f.
Salvador Miranda: The Cardinals of the Holy Roman Church: Farnese, Odoardo.
Wikipedia (engelsk tekst): Odoardo Farnese (Cardinal).
Wikipedia (italiensk tekst): Ordoardo Farnese (Cardinale).
Wikipedia (italiensk tekst): Farnese.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bøger og links om Rom
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.8.2013 og sidst opdateret d. 24.5.2024