ANNAS ROM GUIDE

Farnese-familien

gammel familie virksom i Rom fra 1400-tallet

 

Familien Farnese's ældste oprindelse er uklar, men omkring 900-tallet tog slægten navn efter et lille len i Viterbo-området, kaldet Castrum Farneti, som de havde fået tildelt af Kejser Otto I. (Måske blev det tildelt en vis Petrus de Farneto, som tak for hans indsats i kampen mod normannerne).

I 1200-tallet og 1300-tallet besad Farnese-slægten et større område ved Lago di Bolsena, hvor de indgik i sociale og ægteskabelige relationer, samt deltog i de lokale intriger og rivaliseringer med tilhørende mindre sammenstød.

Men den, som virkelig kan betragtes som Farnese-familiens grundlægger, var Ranuccio Farnese Den Ældre (Ranuccio il Vecchio), der levede fra 1375/1390-1460 og virkede som soldat og hærfører, samt forsvarer for Pavestaten og i 1417 var udnævnt til Senatore i Rom. Fra denne Ranuccio nedstammer den store og kendte slægt, hvis medlemmer tæller både Hertuger og Kardinaler, samt en pavelig elskerinde og senere en Pave og dennes pavelige børn og børnebørn!

Farnese-familien har talrige ejendomme, godser, villaer og palæer spredt i Rom og byerne i omegnen. Det mest kendte i Rom er det store Palazzo Farnese, der igennem en længere periode af flere forskellige magtfulde familiemedlemmer blev udbygget og udvidet fra Piazza Farnese i nordvest til den daværende flodbred - og idag til Via Giulia - i sydvest.

Farnese-familiens våbensmærke er liljen og deres våbenskjold bærer 6 blå liljer på sølvfarvet baggrund. Liljerne er fordelt med 3 foroven, derunder 2 og nederst én.

Af Farnese-familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Pietro Farnese, der i 1375 eller 1390 (kilderne angiver forskellige årstal) blev fader til Ranuccio Il Vecchio.

- Ranuccio Farnese, kaldet Ranuccio il Vecchio ("Den Ældre"), der levede fra 1375 eller 1390 til 1460 og virkede som soldat og hærfører, samt forsvarer for Pavestaten under Pave Eugen IV (1431-1447) og i 1417 var udnævnt til Senatore i Rom. Han blev gift med Agnese Monaldeschi og fader til børnene Gabriele Farnese og Pierluigi Farnese (født 1420 eller 1435).

-- Gabriele Farnese, søn af Ranuccio il Vecchio og Agnese Monaldeschi, samt broder til Pierluigi Farnese. Gabrieles fødselsår er usikkert, men opgives et sted til 1421, ligesom han skal have været gift med Isabella Orsini og fader til sønnen Ranuccio, samt død i 1475.

----- Ranuccio Farnese, søn af Gabriele Farnese og Isabella Orsini.

-- Pierluigi Farnese, søn af Ranuccio il Vecchio og Agnese Monaldeschi, samt broder til Gabriele Farnese, var født ca. 1435 og blev gift med Giovannella Caetani, med hvem han fik flere børn: sønnen Angelo, født i 1465, datteren Gerolama. født 1466, sønnen Alessandro Farnese, der fødtes i 1468 og senere blev Pave Paul III, datteren Beatrice, født 1469, og datteren Giulia Farnese, som blev født ca. 1475 og senere blev Pave Alexander VI's elskerinde. Pierluigi døde i 1487. En anden søn Bartolomeo blev stamfader til grenen Farnese di Latera.

----- Angelo Farnese, søn af Pierluigi Farnese og Giovannella Caetani samt broder til Gerolama, Alessandro (senere Pave Paul III), Beatrice og Giulia Farnese, var født i 1465 og døde i 1494. Angelo blev Condottiere i Pavestaten og gift med Lelia Orsini.

----- Gerolama Farnese, datter af Pierluigi Farnese og Giovannella Caetani samt søster til Angelo, Alessandro (senere Pave Paul III), Beatrice og Giulia Farnese, var født i 1466 og døde i 1505. Gerolama blev gift 2 gange, først med Puccio Pucci, dernæst med Giuliano dell'Anguillara.

----- Alessandro Farnese, søn af Pierluigi Farnese og Giovannella Caetani samt broder til Angelo, Gerolama, Beatrice og Giulia Farnese, var født i 1468 og døde i 1549. Han gjorde karriere indenfor Kirken og blev i 1534 valgt til Pave efter Clemens VII's død. Som Pave tog Alessandro navnet Paul III. Mens Alessandro endnu kun var Kardinal (fra 1493) havde han et længerevarende forhold til Silvia Ruffini, der var ca. 12 år yngre end ham og fra år 1500 gav ham 4 børn: Costanza (1500-1545), Pierluigi (1503-1547), Paolo (1504-1512?) og Ranuccio (1509-1528). Silvia var godt nok fra 1497 gift med Giovanni Battista Crispo, men det forhindrede ikke, at Kardinal Alessandro kom på besøg, tværtimod var det måske ham, der havde sørget for en god ægtemand, der kunne kaste et ærbarhedens slør over forholdet og børnefødslerne. Dog døde Crispo allerede i 1501, mens forholdet mellem Silvia og Alessandro fortsatte. De 3 Kardinalsønner blev senere legitimiseret ved en pavelig bulle. Det var Kardinal Alessandro Farnese, der omkring 1517 satte gang i byggeriet af det store familiepalæ Palazzo Farnese og efter at være blevet Pave lod han arkitekten Antonio da Sangallo foretage forstærkninger og udsmykninger i Vatikanet, mens Michelangelo fik overopsyn med byggeriet i Peterskirken. Palazzo Farnese's tidligere bygning havde Alessandro erhvervet allerede i 1495, hvor han bosatte sig der med sine børn, og under ombygningerne levede de her i stor luksus. Fra Folketællingen i 1526 ved vi, at der på dette tidspunkt boede ikke mindre end 366 personer i Palæet, inklusive Kardinalen, hans familie og tjernerstaben. - LÆS MERE om PAVE PAUL III.

-------- Costanza Farnese, datter af Kardinal Alessandro Farnese (senere Pave Paul III) og Silvia Ruffini og søster til Pierluigi, Paolo og Ranuccio Farnese, blev født i 1500 og var 34 år gammel, da hendes Kardinal-far i 1534 blev valgt til Pave Paul III. Hun blev i 1517 gift med Bosio Sforza, Greve af Santa Fiora, og fik med ham 10 børn, heriblandt Guido Ascanio, Sforza, Mario, Alessandro, Paolo og Carlo, samt døtrene Francesca, Giulia, Camilla og Faustina Sforza (om Sforza-børnene: se siderne om denne familie). Costanza levede som barn og senere med sin mand indtil 1534 i Palazzo Farnese ved Piazza Farnese, senere fik hun et Palæ i Via Giulia. (Lanciani skriver i Bd.2, s.164, at det var i 1542, at "donna Costanza blev nødt til at forlade sin tidligere lejlighed og i stedet flytte til Palazzo Gaddi i Via Giulia" (jeg har dog ikke kunnet finde frem til præcist dette hus). Samt "at hun den 20. April 1543 udvidede sin nye residens ved at købe et ekstra stykke jord og en gårdsplads ved Strada Giulia fra Alessandro Alessi for 340 scudi". Desuden tilbragte Kardinal Alessandro's børn tiden på andre af familiens ejendomme. Costanza Farnese døde i 1545, mens hendes ægtemand var død allerede i 1535.

------------ Guido Ascanio Sforza, søn af Costanza Farnese (og dattersøn af Alessandro Farnese = Pave Paul III) og Bosio Sforza di Santa Fiora, samt broder til Sforza, Mario, Alessandro, Paolo og Carlo, samt Francesca, Giulia, Camilla og Faustina Sforza, blev født i 1518 og blev ved sin morfars valg til Pave i 1534 udnævnt til Biskop og Kardinal. Han omtales ofte som Cardinale di Santa Fiora og døde i 1564. ---- OM Sforza-børnene: se siderne om denne familie.

-------- Pierluigi Farnese, søn af Kardinal Alessandro Farnese (senere Pave Paul III) og Silvia Ruffini og broder til Costanza, Paolo og Ranuccio Farnese, blev født i 1503 og var 31 år gammel, da hans Kardinal-far i 1534 blev valgt til Pave Paul III. Hans fødsel var den 8. Juli 1505 blevet legitimiseret i en pavelig bulle og som blot 16-årig blev han i 1519 gift med Girolama Orsini, med hvem han fik 1 datter (Vittoria) og 4 sønner (Alessandro i 1520, Ottavio i 1524, Ranuccio i 1530 og Orazio i 1531). I 1537 blev han udnævnt til Hertug af Castro og Nepi og i 1545 til den første Hertug af Parma og Piacenza. Pierluigi Farnese døde i 1547, blot 44 år gammel.

------------ Vittoria Farnese, datter af Pierluigi Farnese (og sønnedatter af Alessandro Farnese = Pave Paul III) og Girolama Orsini, samt søster til Alessandro, Ottavio, Ranuccio og Orazio Farnese, blev senere gift med enkemanden Guidobaldo II della Rovere og blev derved Hertuginde af Urbino. Vittoria blev født omkring 1521, gift i 1547 og fik i 1549 sønnen Francesco Maria II della Rovere, som arvede faderens Hertugtitel. I 1552 fulgte datteren Isabella, som senere blev gift med Niccolò Bernardino di Sanseverino, i 1554 datteren Leonora, som døde i 1558, i 1556 datteren Beatrice, der ligeledes døde i 1558, og i 1558 Lavinia Feltria, som levede til 1632 og blev gift med Alfonso Felice d'Avalos. Vittoria døde den 13. December 1602 28 år efter Guidobaldo. (Se et smukt portræt af Vittoria fra 1566, malet af Giacomo Vighi).

------------ Alessandro Farnese, søn af Pierluigi Farnese (og sønnesøn af Alessandro Farnese (Pave Paul III) og derfor kaldet Alessandro Iuniore, Alessandro Den Yngre) og Girolama Orsini, samt broder til Vittoria, Ottavio, Ranuccio og Orazio Farnese, blev født i 1520 og ved farfaderens valg til Pave Paul III i 1534 som blot 14-årig udnævnt til Kardinal. Alessandro Farnese døde i 1589, men inden da nåede han en betydelig magt og anseelse. Han blev Guvernør over Tivoli, Ærkebiskop af Avignon, som 50-årig Vicekansler i Vatikanet og beklædte mange andre høje stillinger. Han blev en betydende kunstmæscen, udbýggede familiepalæet Palazzo Farnese og ejendommen i Caprarola og købte af bankieren Chigi landstedet La Farnesina med de berømte fresker af Rafael. Som sin farfader havde han et længerevarende forhold til en smuk kvinde, som gav ham datteren Clelia, som senere blev elskerinde til Kardinal Ferdinando de' Medici. I 1565 tog Alessandro Iuniore fast ophold i Palazzo Farnese efter sin yngre broder Ranuccio's død. Han fortsatte slægtens arbejde med at forbedre og udsmykke Palæet og den af Giacomo della Porta tegnede loggia mod floden skyldes blandt andet ham.
I sidste del af 1500-tallet udgravede man i Vigna dei Virrotij ved den gamle Porta Portese et marmorværksted fuldt af "statuer og hoveder af filosoffer og kejsere", som blev fordelt mellem Vittori-familiens samling ("Antiquario de' Virttoj") og Kardinal Farnese's antiksamling (1).

------------------ Clelia Farnese, uægte datter af Kardinal Alessandro Farnese "Iuniore" og dennes ukendte elskerinde. Clelia blev senere selv elskerinde til Kardinal Ferdinando de' Medici. Hun var født ca. 1556, om hendes moder ved man intet, og i mange år holdt Kardinalen hendes fødsel hemmelig, indtil hun i 1566 blev forlovet med Giovan Giorgio Cesarini. Brylluppet fandt dog først sted den 13. Februar 1571 og parret slog sig derpå ned i Palazzo Cesarini ved Largo della Torre Argentina. Clelia blev moder til sønnen Giuliano Cesarini, født ca. 1572. Ægtemanden døde i 1585 og Clelia blev efter en kort affære med Kardinal Ferdinando de' Medici gift med Marco Pio di Savoia, som var Hertug af Sassuolo. Ægteskabet blev ikke lykkeligt og efter Marco Pio's død i 1599 vedte Clelia tilbage til Rom for at være sammen med sønnen Giuliano. Hun købte dog et eget Palæ i Via di Santa Maria in Via og døde her den 11. September 1613.

------------ Ottavio Farnese, søn af Pierluigi Farnese (og sønnesøn af Alessandro Farnese = Pave Paul III) og Girolama Orsini, samt broder til Vittoria, Alessandro, Ranuccio og Orazio Farnese, blev født i 1524 og kom som 23-årig til at overtage sin faders titler som 2. Hertug af Parma og Piacenza efter dennes død i 1547. Ottavio Farnese blev i 1538 som 14-årig gift med den 2 år ældre - og allerede enke - Margherita d'Austria (af Østrig, en uægte datter af Kejser Karl V. Hun kaldtes af romerne Madama Margherita), med hvem han i 1545 fik tvillingesønnerne Carlo og Alessandro Farnese. Den lille Carlo døde imidlertid tidligt, mens Alessandro overlevede. Ægteskabet var ellers ulykkeligt og parret kom til at leve hver for sig, og mens Margrethe i 1559 rejste væk for at regere i Nederlandene og først kom tilbage til Parma i 1567, fandt Ottavio elskerinder, der skænkede ham 4 uægteskabelige døtre (Violante Farnese født 1555, Lavinia Farnese født 1560, Ersilia Farnese født 1565 og Isabella Farnese født 1570). Ottavio Farnese døde i 1586.

------------------ Alessandro Farnese, søn af Ottavio Farnese og Margrethe af Østrig, født i 1545 og efter faderens død i 1586 den 3. Hertug af Parma og Piacenza, blev gift med Maria af Portugal og fader til børnene: Margherita født 1567, Ranuccio I (født 1569) og Odoardo født 1573. Alessandro Farnese døde i 1592.

------------------------- Margherita Farnese, datter af Alessandro Farnese og Maria af Portugal, samt søster til Ranuccio I og Odoardo Farnese, blev født i 1567 og gift med Vincenzo Gonzga, Hertug i Mantova. Margherita døde i 1643.

------------------------- Ranuccio I Farnese, søn af Alessandro Farnese og Maria af Portugal, samt broder til Margherita og Odoardo Farnese, blev født i 1569 og arvede faderens titel som den 4. Hertug af Parma og Piacenza. Han blev gift med Margherita Aldobrandini med hvem han fik børnene: Odoardo, født 1612, Maria, født 1616, og Francesco, født 1617. Ranuccio I Farnese døde i 1622.

-------------------------------- Odoardo Farnese, søn af Ranuccio I Farnese og Margherita Aldobrandini og broder til Maria Farnese og Francesco Maria Farnese, blev født i 1612. Odoardo arvede familietitlen som 5. Hertug af Parma og Piacenza efter faderens død i 1622. Han blev gift med Margherita de' Medici og fader til sønnen Ranuccio II, født 1630). Odoardo Farnese døde i 1646.

----------------------------------------- Ranuccio II Farnese, søn af Odoardo Farnese og Margherita de' Medici, blev født i 1630 og arvede efter faderens død i 1646 familietitlen som 6. Hertug af Parma og Piacenza. Han blev gift 3 gange, første gang med Margherita di Savoia, anden gang med Isabella d'Este og tredie gang med Maria d'Este. Ranuccio II blev fader til 3 sønner, Odoardo født i 1666 i det andet ægteskab, Francesco Maria født i 1678 i tredie ægteskab ligesom den yngste Antonio Farnese, født i 1679. Ranuccio II Farnese døde i 1694.

------------------------------------------------- Odoardo Farnese, søn af Ranuccio II Farnese og Isabella d'Este, samt halvbroder til Francesco Maria og Antonio Farnese. Odoardo blev født i 1666 og blev gift med Dorotea Sofia di Baviera, der fødte ham datteren Elisabetta Farnese. Odoardo døde i 1693, året før sin fader Ranuccio II.

---------------------------------------------------------- Elisabetta Farnese, datter af Odoardo Farnese og Dorotea Sofia di Baviera, blev født i 1692, året før faderens død. Hun blev gift med Filip V af Spanien (1683-1746) og moder til sønnerne Carlo, som blev Konge over Begge Sicilier og siden Konge i Spanien med navnet Carlos III, og Filippo, der blev Hertug af Parma. Elisabetta døde i 1766.

---------------------------------------------------------------------- Carlo / Carlos III, søn af Elisabetta Farnese og Kong Filip V af Spanien, samt broder til Filippo, blev født i 1718 og blev Konge over Begge Sicilier i 1734-1759 og derpå Konge af Spanien. Han blev gift med Maria Amalia di Sassonia (af Sachsen) og fader til sønnerne Carlo IV (født 1748) og Ferdinand IV (født ca. 1751). Carlo døde i 1788.

----------------------------------------------------------------------------- Carlo IV, søn af Carlo, Konge over Begge Sicilier og siden Konge af Spanien, og Maria Amalia af Sachsen, samt broder til Ferdinand IV, blev født i 1748 og blev Konge i Spanien. Han døde i 1819.

----------------------------------------------------------------------------- Ferdinando IV, søn af Carlo, Konge over Begge Sicilier og siden Konge af Spanien, og Maria Amalia af Sachsen, samt broder til Carlo IV (senere Konge i Spanien), blev født ca. 1751 og blev først Konge i Napoli og senere Konge over Begge Sicilier. Han blev gift med Maria Carolina d'Austria (af Østrig) og fra dem nedstammer de næste Konger over Begge Sicilier. Ferdinando IV døde i 1825.

----------------------------------------------------------------------------------- Francesco I, født ca. 1777, søn af Ferdinand IV og Maria Carolina af Østrig, blev Konge over Begge Sicilier i 1825-1830. Han var gift første gang med Maria Clementina af Østrig og anden gang med Maria Isabella af Spanien.

--------------------------------------------------------------------------------------- Ferdinando II, født ca. 1810 som søn af Francesco I, blev Konge over Begge Sicilier i 1830-1859. Han var gift første gang med Maria Cristina af Savoia og anden gang med Maria Teresa Isabella af Østrig.

------------------------------------------------------------------------------------------- Francesco II, søn af Ferdiando II, født ca. 1836, blev Konge over Begge Sicilier i 1859-1860. Han var gift med Maria Sofia af Bayern og døde i 1894.

---------------------------------------------------------------------- Filippo, søn af Elisabetta Farnese og Kong Filip V af Spanien, samt broder til Carlo (der senere blev Konge over Begge Sicilier og siden Konge i Spanien), blev født i 1720 og fik titlen Hertug af Parma. Han døde i 1765 og fra denne Filippo nedstammer slægten Bourbon / Borbone di Parma.

------------------------------------------------- Francesco Maria, søn af Ranuccio II Farnese og Maria d'Este, samt halvbroder til Odoardo Farnese og broder til Antonio Farnese, blev født i 1678 og arvede efter faderens død i 1694 titlen som 7. Hertug af Parma og Piacenza. Han blev gift med Dorotea Sofia di Baviera og døde i 1727.

------------------------------------------------- Antonio Farnese, søn af Ranuccio II Farnese og Maria d'Este, samt halvbroder til Odoardo Farnese og broder til Francsco Maria Farnese, blev født i 1679 og arvede efter sin broder Francesco Maria's død i 1727 titlen som 8. Hertug af Parma og Piacenza. Han var gift med Enrichetta d'Este og døde i 1731.

-------------------------------- Maria Farnese, datter af Ranuccio I Farnese og Margherita Aldobrandini og søster til Odoardo og Francesco Maria Farnese, blev født i 1616 og gift med Francesco I d'Este. Hun døde allerede i 1631.

-------------------------------- Francesco Maria Farnese, søn af Ranuccio I Farnese og Margherita Aldobrandini og broder til Odoardo og Maria Farnese, blev født i 1617 og i 1645 udnævnt til Kardinal. Han døde i 1647.

------------------------- Odoardo Farnese, søn af Alessandro Farnese og Maria af Portugal, samt broder til Margherita og Ranuccio I Farnese, blev født i 1573 og som 18-årig i 1591 udnævnt til Kardinal. Han døde i 1626. Odoardo boede i Palazzo Farnese i perioden 1592-1626 og han lod bygningen yderligere forbedre og udsmykke, blandt andet af brødrene Annibale og Agostino Carracci, samt af Domenichino. Desuden lod han opsætte de 2 fontæner på Piazza Farnese og i 1603 bygge den store bue mellem Palazzo Farnese og haverne på den anden side af Via Giulia: Arco Farnesiano. - LÆS MERE om Kardinal Odoardo Farnese her!

------------------ Carlo Farnese, søn af Ottavio Farnese og Margrethe af Østrig, samt tvillingebroder til Alessandro, født i 1545 og død ganske kort efter.

------------------ Violante Farnese, uægteskabelig datter af Ottavio Farnese og ukendt elskerinde, født i 1555 og gift med Torquato de Conti. Dødsår ukendt.

------------------ Lavinia Farnese, uægteskabelig datter af Ottavio Farnese og ukendt elskerinde, født i 1560 og gift med Alessandro Pallavicino. Lavinia døde i 1605.

------------------ Ersilia Farnese, uægteskabelig datter af Ottavio Farnese og ukendt elskerinde, født i 1565 og gift med Renato I Borromeo. Ersilia døde i 1596.

------------------ Isabella Farnese, uægteskabelig datter af Ottavio Farnese og ukendt elskerinde, født i 1570 og gift med Alessandro Sforza di Borgonovo. Isabella døde i 1638.

------------ Ranuccio Farnese, søn af Pierluigi Farnese (og sønnesøn af Alessandro Farnese = Pave Paul III) og Girolama Orsini, samt broder til Vittoria, Alessandro, Ottavio og Orazio Farnese, blev født i 1530 og som 15-årig i 1545 udnævnt til Kardinal. Han døde i 1565. Ranuccio tog efter farfaderens død fast ophold i Palazzo Farnese og boede her til 1565.

------------ Orazio Farnese, søn af Pierluigi Farnese (og sønnesøn af Alessandro Farnese = Pave Paul III) og Girolama Orsini, samt broder til Vittoria, Alessandro, Ottavio, Ranuccio Farnese, blev født i 1531 og udnævnt til Hertug af Castro. Han blev gift med Diana af Frankrig, en uægte datter af den franske Konge Henri II. Orazio døde i 1553. - LÆS MERE om Orazio Farnese her!

-------- Paolo Farnese, søn af Kardinal Alessandro Farnese (senere Pave Paul III) og Silvia Ruffini og broder til Costanza, Pierluigi og Ranuccio Farnese, blev født i 1504 og døde allerede før 1513.

-------- Ranuccio Farnese, søn af Kardinal Alessandro Farnese (senere Pave Paul III) og Silvia Ruffini og broder til Costanza, Pierluigi og Paolo Farnese, blev født i 1509 og nåede kun at blive 19 år gammel, da han døde i 1528.

----- Beatrice Farnese, datter af Pierluigi Farnese og Giovannella Caetani samt søster til Angelo, Gerolama, Alessandro (senere Pave Paul III) og Giulia Farnese, var født i 1469 og døde i 1507. Beatrice gik i kloster som nonne.

----- Giulia Farnese, yngste datter af Pierluigi Farnese og Giovannella Caetani samt søster til Angelo, Gerolama, Alessandro (senere Pave Paul III) og Beatrice Farnese, var født i 1475 og døde i 1524. Giulia var meget smuk og blev som ganske ung Pave Alexander VI's elskerinde. Hun fik - efter eget udsagn med Alexander VI - datteren Laura, trods det han hun samtidig var gift med Orsino Orsini.

------------- Laura Orsini, datter af Giulia Farnese og efter dennes udsagn Alexander VI, trods hendes mors ægteskab med Orsino Orsini, var født den 30. November 1492 og blev omkring 1503 gift med Niccolò della Rovere, som var nevø til Pave Julius II og broder til Kardinal ved San Pietro in Vincoli Galeotto della Rovere. Hun blev moder til 3 børn: Giuliano (?-1550), Lavinia (1521-1601), og Elena, som blev gift med Stefano Colonna di Palestrina.

 

Litteratur om Farnese-familien:
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- Vol.I: side 392-394.
Carpaneto, Giorgio: Le famiglie nobili romane. Rendina Editori, 1994.
- side 133-140.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984. ----- side 133-135.
(1) Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Terzo: 1550-1565. 1990. --- side 270.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 322-332.
Uhl, Alois: Papstkinder : Lebensbilder aus der Zeit der Renaissance.. - München : Piepr Verlag, 2008.
- side 129-142.
Williams, George L.: Papal Genealogy : the Families and Descendants of the Popes. Jefferson, North carolina, and London: McFarland & Company : Reprint 2004.
- side 67, 76-82.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.4.2024 og sidst opdateret d. 25.5.2024