ANNAS ROM GUIDE
Compagnia delle Santissime Piaghe di Gesù Cristo

Dette lægbroderskab var en sammenslutning af romerske tilflyttere fra Firenze, der i 1617 havde dannet Compagnia delle Santissime Piaghe di Gesù Cristo, som i bøn og barmhjertighedsgerninger koncentrerede sig om Jesu lidelse og hans sår ("piaghe").

Gruppen mødtes først i Oratorio della Pietà, som lå i den lille, nu forsvundne, Kirke Sant'Orsola della Pietà ved nutidens Largo Tassoni, og senere i Kirken Santi Simone e Giuda, som lå i Via San Simone, for derpå at flytte til San Biagio della Fossa, som lå ved nutidens Via della Pace.

I 1623 var Broderskabets leder handskemageren Rutilio Brandi fra San Gimignano og han bekostede opførelsen af en ny bygning til gruppens møder og messer. Denne blev bygget ved i kvarteret Rione Regola ved den lange Strada Giulia, overfor den lille gade Vicolo della Moretta. Rutilio Brandi var angrebet af gigt og lod derfor sin nye kirke vie til San Trofimo, som i det 3.århundrede var Biskop i den franske by Arles og beskytter af de podagra-plagede.

I sidegaden Vicolo del Malpasso lå et lille kapel, hvori Broderskabet holdt deres messer. I dette Oratorio hang et maleri af den døde Kristus på Oliebjerget. Det tilskrives maleren Federico Zuccari.

Efter Brandi's død blev Kirken viet til San Filippo Neri, der var blevet helgenkåret af Pave Gregor XV i 1622, hvorefter den fik navnet San Filippo Neri. Men da bygningen var så lille, begyndte romerne at kalde den for San Filippino.

Udover selve Kirken havde Rutilio Brandi også ladet opføre sidebygninger, som husede en skole for fattige unge piger ("Conservatorio per Giovinette Povere" også kaldet "Conservatorio delle Santissime Piaghe"), der ligeledes var viet til San Filippo Neri, og et lille hospital for syge præster. På venstre sidebygning sidder over indgangsdøren en lille marmortavle, der angiver Lægbroderskabet som ejer og dets skattefritagelse ("Libera di Can."). Her ses Broderskabets motto: "Plagis plaga curatur" : "(Sjælens) sår heles af (Jesu) sår".

I 1650 fejredes et af Den katolske Kirkes Jubelår og kronikøren Giovanni Simone Ruggieri førte dagbog over alle begivenheder i dette år. Heri kan man blandt andet læse, hvorledes "La Congregazione delle Santissime Piaghe di Nostro Signore", som havde til huse i "Strada Giulia", Søndag den 12. Juni sørgede for mad til 13 fattige, som desuden modtog en stor pengegave "grossa elemosina".

 

Litteratur om Compagnia delle Santissime Piaghe di Gesù Cristo:;
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1979. ----- side 5, 16, 17, 18, 88.
Le 100 Meraviglie di Roma: 24: Via Giulia, II. - Roma : Newton Compton Editori, 1990.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 214: Chiesa di San Trofimo.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. 11. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1997.
- side 54.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.10.2019