ANNAS ROM GUIDE
Spurius Cassius Vicellinus, romersk konsul

Spurius Cassius var konsul i år 502, 493 og 486 før Kristus.

Det fortælles, at han kæmpede mod Auruncerne eller Sabinerne i 502 før Kristus og indviede et tempel til CeresAventin og indgik en aftale med latinerne i år 493 før Kristus.

I 486 før Kristus sluttede han fred med Ernikerne og fremførte et forslag om en revision af de offentlige landområder.

Han blev anklaget for at have prøvet på at tilegne sig tyranmagt og blev derpå dræbt.

Hans hus, der lå i det mondæne Carinae-kvarter i den sydlige del af Colle Oppio, blev ødelagt og hans rigdomme konfiskeret i år 485 før Kristus. Derpå lod senatet opføre et Tempel for Gudinden Tellus på grunden og af de konfiskerede bronzesager lod man støbe en statue af Gudinden Ceres til opstilling i det nye tempel.

Litteratur om Spurius Cassius:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 61.
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Newton Compton editori, 1990.
- side 67.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.31.8.2003