ANNAS ROM GUIDE

Balnea Quattuor : De 4 Bade

- nu forsvundne antikke badeanstalter -

I området mellem Theatrum Pompei og det store søjleanlæg Porticus Pompei, hvis sydgrænse gik omtrent ved nutidens Via di Sant'Anna og Vicolo dei Chiodarolii, lå i Antikken forskellige bygninger af håndværksmæssig og handelsmæssig art: værksteder, magasiner og lagerbygninger, men sandsynligvis også de omtalte 4 badeanstalter, som Martial nævner i sine digte som: Balineum Lupi, Balineum Grylli, Balineum Fortunati og Balineum Fausti.

De 4 anlæg lå tæt ved hinanden. De var ikke så store og luksuriøse som de badeanstalter, som benævnes Thermer, men mindre og enkle bygninger med mulighed for at områdets beboere og arbejdere kunne få deres daglige bad.

De 4 bade ejedes af 4 forskellige personer, hvis fornavne er os bekendt. Det var en Lupus, en Gryllus, en Fortunatus og en Faustus, som ejede disse etablissementer og indkasserede indtægterne herfra. Formodentlig har anlæggene været velbesøgte med så mange virksomheder i området, hvor der også lå de store stalde til holdene, som konkurrerede ved de store hestevognsvæddeløb.

Kunderne i området hørte måske ikke alle til de mest velbeslåede, så prisen for et bad i disse prunkløse anlæg har nok været meget rimelig. Tilsyneladende var især Balineum Grylli berygtet for sin dårlige belysning, Martial kalder det "tenebrae": "de mørke steder", mens hans betegner det åbenbart af trækvinde plagede Balneum Lupi som havende forbindelse til vindguden Aeolus og giver det tilnavnet "Aeolia". Martial var en barsk kritiker, i et af sine andre epigrammer harcellerer han over et badehus, der var så dårligt opvarmet, at ejeren om sommeren måtte kunne bruge det som opbevaring af fisk.

Den præcise beliggenhed af badeanstalterne kendes ikke, men Professor Andrea Carandini (se litt.note forneden) placerer dem som muligvis beliggende i området syd for Porticus Pompei og altså omking nutidens Via di Giubbonari.

 

Litteratur om Balnea Quattuor:
Carandini, Andrea: Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
- 1 : Testi e immagini.
- 2 : Tavole e indici. ---- Kort nr.13.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Neumeister, Christoff: Das antike Rom. Ein literarischer Stadtführer. München, C.H. Beck, 3. Auflage, 1997.
- side 163 og 306: note 53.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 49.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.9.2014