ANNAS ROM GUIDE

Casa Crivelli

- Via dei Banchi Vecchi nr. 22-24 -

Se nr. 74 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

I Via dei Banchi Vecchi nr. 22-24 står en ganske speciel ejendom, som med sin voldsomme facadeudsmykning nemt tiltrækker den forbipasserendes blik. Det drejer sig om det såkaldte Casa Crivelli, bygget i 1538-1539 for den milanesiske guldsmed Gian Pietro Crivelli, der levede fra 1463-1552. På grund af de store figurer i relief på facadens første- og andensal kaldes ejendommen også for "Palazzo dei Pupazzi", Palæet med dukkerne/figurerne. (Se foto fra borgato.be).

Bygningen er i 5 etager, hvoraf den øverste er en senere overbygning, og havde oprindeligt kun 3 fag vinduer, men fik senere tilføjet et ekstra og lidt bredere fag i højre side, adskilt fra de øvrige af 2 rækker stenkvadre. Øverst findes en tilbagetrukket tagterrasse. Under de nuværende 4 fag vinduer er der i stueetagen, hvis facade er dækket af store grofttilhugne stenkvadre, en indgangsdør til venstre og 2 brede butiksvinduer til højre. Disse er flankeret af aflange rammer med relieffer af snoede slanger, symbolet på lægekunst og medicin, og forretningen indenfor er da også et apotek, som det er skrevet på det vandrette felt over butiksindgangen i midten. Over hovedindgangen til venstre er der på 2 konsoller anbragt en lille vandret overligger.

Første- og andensalens facade er nærmest dækket af stukrelieffer - ret usædvanligt at møde på Roms facader - som menes udført af stukkatøren Giulio Mazzoni, der blandt andet også har arbejdet på det nærliggende Palazzo Spada. Nogle historikere mener, at reliefferne er tegnet af bygherren Gian Pietro Crivelli. Hvor der ikke optræder relieffer af rustninger, brynjer, løvehoveder, englebørn og andre figurer, er facaden dækket af stukrelieffer af stenkvadre. På de øverste etager er der ikke gjort så meget ud af udsmykningen.

Udover de mange relieffer er facaden også forsynet med flere indskrifter:
Under førstesalens vinduer står: "Io. Petrus. Cribellus . mediolanen(sis) . sibi . ac . suis a . fundamentis . erexit" ("Giovanni (Gian) Pietro Crivelli fra Milano byggede dette hus fra grunden for sig og sine").

Mellem første- og andensalen løber en frise med teksten: " Iulius. II. pont. max.". Den henviser ligesom de følgende til det pavelige våben, som idag er næsten udvisket men tidligere sad i rondellerne over frisen. Næste tekst lyder "Pa(lus III pont. ma)x" og den tredie og sidste: "Urbanus III pont. max.".
Pave Urban III (1185-1187) var født i Milano og døbt med navnet Uberto Crivelli. Han menes at have været ud af samme slægt som Palæets bygherre.

Over trediesalens vinduer, der skal illudere tilmurede buer fra en søjlegang, sidder 2 stukrelieffer med motiverne "Karl V kysser Pave Paul III's fod" og "Pave Paul III forsoner Karl V og Frans I i Nice (1539)". Den øverste etage er en nyere overbygning.

Bygherren Gian Pietro Crivello (som også omtales som Giovanni Pietro Crivelli eller Gianpietro Crivelli) var en prominent herre og blev flere gange valgt som "konsul" og leder af guldsmedenes sammenslutning Università degli Orefici. Han døde i 1552 og blev begravet i nabokirken Santa Lucia del Gonfalone, hvor hans portræt blev opsat, men siden flyttet.

 

Litteratur om Casa Crivelli:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 73, 74, 76, 86, 88.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Rom a, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 186, 187.
info.roma.it.: Casa Crivelli o Palazzo dei Pupazzi.
romeartlover.it: Palazzo dei Pupazzi.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.1.2023 og sidst opdateret d. 12.2.2024