ANNAS ROM GUIDE

Palazzo della Biblioteca della Pontificia Università della Santa Croce

--- Via dei Farnesi nr. 81-84 ---

Se ved nr. 60 på Bykort til den vestlige del af Campo de' Fiori-turen 

 

Det elegante palæ i Via dei Farnesi nr. 81-84 (i kvarteret Rione Regola) var i mange år ejet af lægbroderskabet Arciconfraternita di San Girolamo della Carità, der holdt til i Kirken San Girolamo della Carità i Via Monserrato nr. 62 A.

Broderskabet, der ejede flere ejendomme her i gaden og rundt om i byen og fra oprettelsen i 1518 havde meget stor indflydelse i Rom, har sat sit ejermærke på Palæets facade over dørene i nr. 81 og nr. 84. Mærket er et udvidet græsk kors med buede linier, eller et let ændret Georgskors / Malteserkors (se eks. her). Mellem korsarmene står Broderskabets navn: Charitas (kærlighed/barmhjertighed). Under mærket sidder en lille aflang plade med det nummer, som ejendommen har fået i Broderskabets bogholderi. Her står der "No II" og "No III".

Den smukke og velholdte bygning er muligvis fra starten bygget i 1553, ligesom nabohuset til venstre, hvor det af en indskrift over døren i nr. 79 fremgår, at ejeren var en vis Agostino Sereni. Huset i nr.81-84 kaldes da også nogle steder for Palazzetto Sereni. Bygningen skulle i så fald senere være blevet ombygget og istandsat i barokstil.

Ejendommen er i 3 etager med 6 fag vinduer under det brede og udskårne tagudhæng i træ. Facaden er pudset op i en lys rød farve og etageadskillelsesfriserne under vinduesrækkerne er i hvidt puds. De høje vinduer på førstesalen er i rektangulære, profilerede rammer under vandrette overliggere, mens andensalens er dobbelte buede ruder i samme typre rammer. I stueetagen findes ikke mindre end fire døre, hvoraf de 2 sidder i hver sin side af huset ved siden af et kvadratisk vindue i bred stukramme. De 2 sidste døre (nr. 82 og 83) sidder tæt sammen midt på facaden. De er i profilerede rammer, der toppes med en bue, som lukkes af et mønstret smedejernsgitter. Over buerne sidder trekantede gavlfelter med en muslingeskal i midten. Mellem gavlfelterne sidder yderligere et stort relief i en oval ramme med et bølget bånd forven. Relieffet forestiller den genopstandne Kristus. Det er udført af Pietro Bracci i 1734.

Dørene i nr. 81 og 84 er også indsat i brede, profilerede rammer, men her toppes de af et buet, brudt gavlfelt, som omkranser Arciconfraternita della Carità's emblem og det ovennævnte administrationsnummer (2 og 3).

Udover de ovennævnte facadedekorationer sidder der mellem vinduerne på førstesalen 2 våbenskjold, hvoraf det til venstre indeholder Lægbroderskabets mærke, mens skjoldet til højre ikke har noget indhold.

Idag huser bygningen Biblioteket for det Pavelige Santa Croce-Universitet.

På det sted, hvor Palazzo Sereni blev bygget i 1553, lå i Antikken nogle af de stalde, hvor byens 4 hestevæddeløbshold havde hovedkvarter. På gadens sydside har man udgravet rester af Stabulum Factionis Venetae og nord for gaden og op mod parallelgaden Via di San Girolamo della Carità er der udgravet mure fra et større bygningskompleks, som man tilsyneladende endnu ikke har identificeret.

Litteratur om Palazzo della Biblioteca della Pontificia Università della Santa Croce:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Martini, Maria Cristina: Madonnelle : edicole e immagini sacre sui palazzi di Roma. - Volume 6: Rioni VII-Regola, XI-S.Angelo, X-Campitelli. - Roma : MMC Edizioni, 2015. (Collana A spasso con la storia)
- side 34.
Paolucci, Alberto: Piccole targhe sugli edifici dei rioni storici di Roma : Le proprietà di confraternite e congregazioni religiose. - Roma : Palombi Editori, 2008.
- side 44.
info.roma.it.: Palazzetto Sereni.
Roma segreta: Via dei Farnesi.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.8.2020 og sidst opdateret d. 2.9.2020