ANNAS ROM GUIDE

Via di San Girolamo della Carità

Se til venstre for nr. 61 på Bykort til den vestlige del af Campo de' Fiori-turen 

Den lille gade Via di San Girolamo della Carità løber i kvarteret Rione Regola mellem Via Giulia og Piazza di Santa Caterina della Rota, en lille plads på sydsiden af Via Monserrato.

Gaden er opkaldt efter den lille Kirke San Girolamo della Carità, der står på gadens østside, lige før hjørnet til Via Monserrato, hvorudtil Kirken har sin hovedindgang. Gaden kaldtes tidligere Via della Carità. San Girolamo kaldes på dansk Den Hellige Hieronymus og ordet "carità" betyder "barmhjertighed, velgørenhed".

Via di San Girolamo della Carità er ganske kort og lige, uden sidegader. Den løber i et område, der i Antikken var gennemskåret på tværs af en gade, som løb langs floden, omtrent som Via Giulia idag. På denne gades nordøstside og sydsiden af Via di San Girolamo er der udgravet en større mængde ruiner, måske af et beboelseshus eller en magasinbygning med tilknytning til de staldanlæg, hvor de 4 væddeløbshold i Antikken havde deres heste opstaldet. Flere af disse menes at have befundet sig i området mod sydøst.

Ifølge traditionen havde helgeninden Santa Paola i slutningen af 300-tallet et hus her, hvor Kirken San Girolamo della Carità idag ligger. Her skal hun have huset San Girolamo, da han i år 382 var blevet kaldt til Rom for at møde Pave Damasus I. Selvom Kirken blev genopført i 1600-tallet, har den religiøse udøvelse her altså meget længere rødder.

Omkring 1462 skal der også i gaden have været et hjem for fattige.

I nr. 63 lå der i 1600-tallet et herberg. Her findes idag de såkaldte "Camere di San Filippo", nogle rum, hvori San Filippo Neri boede i 32 år. Her havde han møder med alle de store reformatorer fra Modreformationen: Sant'Ignazio di Loyola, San Camillo de Lellis, San Carlo Borromeo, San Felice da Cantalice med flere.

På den modsatte side af Via di San Girolamo della Carità står - med front mod Piazza di Santa Caterina della Rota - Kirken af samme navn.

Overfor står på den anden side af Via Monserrato Kirken San Tommaso di Canterbury, der fra 1300-tallet var centrum for engelske pilgrimme og tilflyttere i Rom.

EN TUR GENNEM GADEN - fra Via Giulia:

Huset på østhjørnet af Via di San Girolamo della Carità og Via Giulia er i 3 fag og 4 etager, samt foroven en tagterrasse. I stueetagen er der en buet portåbning med nummer 175b omdannet til forretningsvindue, mens nr 176 blot udgøres af et smalt vindue. Mellem disse 2 findes en meget smal indgang med nummeret 175a. Smalle etageadskillelsesbånd pryder den lystpudsede facade, som desuden har en række stenkvadre på hushjørnets nederste del. Mod Via di San Girolamo har hjørnehuset 6 fag, hvoraf en del af vinduerne er tilmurede i stueetagen. I nr. 68 ses en smal indgangsdør i en høj, profileret karm med en vandret overligger over et uudfyldt felt med udskårent relief. Over portalen ses en noget udvisket indskriftstavle med teksten "Libera proprietà di Benedetto Galei". Den omtalte Benedettos ejendom var altså fritaget for beskatning. Lidt højere oppe i gaden ses husets nr. 67 ud for en buet portåbning, som idag er indrettet til forretning.

Nabohuset har 4 fag og 4 etager under et bredt, udskåret tagudhæng. Facaden i stueetagen er symmetrisk med 2 ens gadedøre i midten i nr. 65 og 66 og i hver side et mindre vindue. Alt i brede, svagt profilerede travertinrammer. Samme slags rammer ses også om vinduerne på de øvre etager over hvidmalede vandrette bånd i den lystoppudsede facade. Under førstesalen sidder midt på facaden (over nr.65) en lille indskriftstavle under en rund plade med et kors. Det er emblemet for Lægbroderskabet Arciconfraternita di San Girolamo della Carità og indskriften derunder N I, angiver Broderskabets ejendomsnummer (lignende findes i Via Giulia nr. 177 og Via dei Farnesi nr. 81).

Herefter følger en lang ejendom med 8 fag i 4 etager. Facaden er her ganske prunkløs, i mørkt puds og med enkle rammer om vinuderne, kvadratiske på førstesalen, rektangulære på de øvrige etager. I stueetagens nr. 64 ses en stor og bred, buet portal uden udsmykning og længere fremme, overfor Piazza di Santa Caterina della Rota, endnu en portal i kraftig profileret karm med relief af en muslingeskal foroven mellem kannellerede, flade søjler, der bærer en flad overligger med en niche, indrammet af kannellerede søjler og toppet af et halvcirkelformet gavlfelt. I nichen ses en Kristusfigur bærende et kors i en rund ramme, Arciconfraternita di San Girolamo della Carità's emblem. Døren her i nr. 63 er indgang til det tidligere herberg. Palazzo dell'Ospizio di San Girolamo della Carità, der stammer fra midten af 1400-tallet. Her levede San Filippo Neri fra 1551 til 1583 og her kan man idag besøge de såkaldte "Camere di San Filippo".

Det sidste hus i gaden udgøres af sidefacaden til Kirken San Girolamo della Carità og sideindgangen her har egentlig adressen Piazza di Santa Caterina della Rota, mens selve Kirkens hovedingang er i Via Monserrato.

TUREN TILBAGE - mod Via Giulia:

På hjørnet af Piazza di Santa Caterina della Rota står Palazzo del Convento di Santa Caterina della Rota, som stammer fra 1600-tallet, men i 1700-tallet blev genopbygget sammen med Kirken, der ligger ved siden af, mellem Pladsen og parallelgaden Via in Caterina. Ejendommen har 2 indgange, i nr. 80 og 77, indrammet i brede travertinkarme under halvcirkelformede overfelter. Den enkle, lystpudsede facade har 4 etager i 7 fag, men flere vinduer er tilmurede. Yderst til venstre sidder der ud for førstesalens vindue en stenplade med et relief af Sankt Peters nøgler og den pavelige tiara, et emblem for Pavestolen og Peterskirken, Capitolo di San Pietro. Nedenunder står deres ejendomsnummer: "XXI" ("21"). Samme ejermærke, dog uden nummerering, sidder på bygningens hjørne mod Pladsen. Ejendommen kaldes derfor også Casa del Capitolo di San Pietro.

Nabohuset er ganske smalt, det har kun 2 fag, hvor vinduerne sidder yderst i hver side. De 4 etager har pudset facade i en lys okker farver uden særlig udsmykning, bortset fra smalle etageadskillelsesbånd i samme farve. Indgangsdørene i stueetagen har nr. 75 og 76.

Bygningen til venstre herfor er noget større, her er 4 etager med 5 høje fag og 3 store portbuer i stueetagen. Den yderst til venstre, med nr. 71 er omkranset af en karm af kraftige stenkvadre, mens de andre blot er i brede travertinkarme. Gadenumrene går fra nr. 74 til nr. 71.

Det sidste hus her på gadens nordside er hjørnehuset mod Via Giulia. Det er en høj og bred bygning i 5 etager med 5 fag mod Via di San Girolamo della Carità, hvor der i stueetagen er 2 portbuer i nr. 70 og 69, samt 8 fag mod Via Giulia, hvor også hovedindgangen findes i nr. 171 indrammet af flade, profilerede søjler, der bærer profilerede konsoller og brede vandrette friser og felter. Huset stammer fra 1700-tallet. To portåbninger i nr. 173 og 174 indrammes af brede, gammeldags stukkarme og udnyttes idag til butikker. En række små, uindrammede, kvadratiske vinduer sidder mellem de forskellige døre og ovenover sidder - på førstesalen - en række ligeledes kvadratiske, men her indrammede vinduer. Over etageadskillelsesbåndene sidder vinduesrækkerne på de øvre etager. På andensalen indrammet af profilerede karme under vandrette og fremspringende overliggere, mens de øverste etager blot har enkle vinduesrammer.

Litteratur om Via di San Girolamo della Carità:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984. ----- side 48, 52.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
--- Voume Secondo : E-O. ----- side 625.

Info.roma.it: Via di San Girolamo, Roma.

Roma Segreta: Via di S.Girolamo della Carità.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.7.2020 og sidst opdateret d. 31.7.2020