ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Capizucchi

- Piazza Campitelli nr. 3 -

Se nr. 155 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Se også fotos på Alvaro de Alvariis' fotostream på Flickr!

Dette palæ opførtes af familien Capaizucchi, som har levet her i området fra 1300-1400-tallet, hvor deres ældste ejendomme stod her øst for en gade eller lille plads, der senere udvidedes til den nuværende Piazza Campitelli. Som forøvrigt på et tidspunkt også kaldtes Piazza Capizucchi efter den indflydelsesrige familie.

Familiens nye palæ opførtes på samme grund af Mario Capizucchi omkring 1580 på et tidspunkt, hvor familien havde nået deres højdepunkt som grever af Poggio Catino. Familieoverhovederne var i 1580'erne Mario og hans 3 brødre Papirio Camillo og Biagio, der begge var sergenter ved Pavestatens hær, samt Orazio, der var kannik ved Peterskirken. Palæet er sandsynligvis opført inden 1587, hvor det omtales i et dokument, som "Casa di Messer Camillo Capizucchi" og før 1593, hvor det er aftegnet på Antonio Tempesta's kort over byen. Arkitekten menes at have været Giacomo della Porta.

Der er tale om et stort hus, som fylder hjørnegrunden ud mod Via Capizucchi, mellem Piazza Campitelli og Piazza Capizucchi. Hovedfacaden er ud mod Piazza Campitelli, hvor også hovedindgangen findes i en smuk høj portal i det 5. fag fra sidegaden. Huset har ud mod Pladsen ialt 7 fag og 3 etager under et bredt med udskårne roser udsmykket tagudhæng, hvorover der senere, vist nok i 1700-tallet, er tilføjet en ekstra etage.

I stueetagen sidder - over kælderetagens små firkantede vinduer - høje, smalle vinduer under pagodeagtige karme. De er båret af konsoller. En smal frise adskiller den nederste etage fra førstesalens høje vinduer under de blødt svungne buede, brudte gavlfelter, der omslutter falske ovale rammer. Disse detaljer tilskrives Carlo Rainaldi og er tilføjet i 1600-tallet. Anden- og trediesalens vinduer er uden særlig pynt.

Portalen dækker både kælder- og stueetagen og fremstår høj og slank med profilerede karme under en lille altan båret af enkle konsoller med våbenskjold med liljer i relief.

Sidefacaden ud mod Via Capizucchi har ligeledes 7 fag og samme type vinduer og usmykning som hovedfacaden.

Facaden ud mod Piazza Capizucchi er ikke helt plan. Her er først 3 fag ud mod et smalt gadestykke, som er en del af Via Capizucchi, hvorefter huset springer lidt frem, inden en helt ny hovedfacade fremvises. Den er i samme stil og med samme udsmykning som hovedfacaden ud mod Piazza Campitelli. Med 7 fag og 3 etager samt en overbygget etage og en høj indgangsportal i det 5. fag fra højre. Portalen her er dog enklere udført end hovedportalen. Og de sidste fag vinduer i stueetagen er mindre og sidder over buede indgange til værksteder og vognporte.

Ejendommen har en indre gårdsplads med blot én buegang støttet af flade søjler på gårdens ene side, overfor indgangen. I væggen er der ovale nicher med antikke buster og under et vindue et Jesus-Barn, der omfavner et lam. I højre side ses 3 tilmurede buer, hvori der i den midterste er opbygget en vægfontæne med en lille maske over 2 vandkar. Nogle steder kan man i muren se de jernringe, hvortil man plejede at tøjre hestene.

De repræsentative værelser i Palæet har smukke kassette-lofter og bygningen huser også et særligt musikrum.

Palazzo Capizucchi 's nabohus mod nord er Palazzo Albertoni-Spinola.

Efter at Capizucchi-familien uddøde i 1813, overgik Palæet til familien Troili (eller Traili) og derpå til Massimo-familien, og senere til familien Gasparri.

Det meste af Palazzo Capizucchi's venstre side er opført på det sted, der i Antikken dannede det nordøstlige hjørne af de buegange, som omkransede anlæg og templer i Portico d'Ottavia. Capizucchi-familiens ældre ejendomme, der stod på stedet, inden Palæet blev bygget, var antagelig bygget i og på ruinerne af buegangene. Om der idag gemmer sig rester af disse i Palæets kældre, er ikke oplyst.

 

Se også fotos på Alvaro de Alvariis' fotostream på Flickr!

 

Litteratur om Palazzo Capizucchi:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 112.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 630.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli, Parte Prima / di Carlo Pietrangeli. - Nuova edizione aggiornata. - 1992 ------- side 38-40.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Le 100 meraviglie di Romas. - Newton Compton Editori, 1990.
- Vol. 9: Piazza Campitelli.

Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 346.
Pratesi, Ludovico: I cortili di Roma. 1. edizione. Roma, Newton Compton editori, 2008. (Tradizioni Italiane Newton, 67)
- side 183.
Pulvers, Marvin: Roman Fountains : 2000 Fountains in Rome : a complete Collection. Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2002.
- side 249.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 155, 300, 324, 325.
Info.roma.it: Palazzo Capizucchi.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.11.2015 og sidst opdateret d. 17.2.2018