ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Albertoni Spinola

- Piazza Campitelli nr. 2 -

Se nr. 154 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Dette palæ, som er det midterste i en række af 3 på nordvestsiden af Piazza Campitelli, har som nabo mod syd Palazzo Capizucchi og mod nord Palazzo Cavalletti.

Palazzo Albertoni-Spinola ligger i kvarteret Rione Campitelli og har hovedindgang på Pladsen af samme navn, overfor Kirken Santa Maria in Campitelli. Det er opført i 1600-tallet på det sted, hvor familien Albertoni havde deres ejendomme. Et område, der strakte sig mod sydvest over nutidens Piazza Campitelli og over det areal, hvor Kirken nu står. Herovre havde familien også et hus, hvori helgeninden Beata Ludovica Albertoni blev født i 1473.

Da Palazzo Albertoni blev bygget omkring 1603, var nabohuset Palazzo Capizucchi allerede opført i 1580, og det samme gjaldt for den anden nabo Palazzo Cavalletti, som også er bygget i 1500-tallet.

I 1603 fik Baldassarre Paluzzi Albertoni tilladelse af byens "maestri delle strade", der havde overopsynet med veje og gader, til at bygge et hus med facaden på linie med de 2 allerede eksisterende palæer, som familien De Rossi og familien Capizucchi havde opført. Bygherren havde ladet arkitekten Giacomo della Porta tegne facaden, men da denne døde i 1602, blev det Girolamo Rainaldi, der kom til at stå for fuldførelsen. Måske er det også ham, der har tegnet facaden, mens della Porta har stået for byggeriet bagved. I 1616 fik Baldassarre Albertoni en ny tilladelse fra myndighederne, denne gang til opførelsen af en bue med overbygning, der kunne forbinde det nybyggede palæ med familiens andet palæ, nu kaldet Palazzetto Paluzzi degli Albertoni, som var ved at blive bygget på den anden side af Vicolo Capizucchi.

Den 4-etagers bygning, som over det udskårne, brede tagudhæng krones af en i 1800-tallet overbygget etage, har facade i teglsten, som idag er dækket af et let lag mørkokker puds. Bygningen har 9 fag, hvoraf det midterste i stueetagen er erstattet af en høj og bred portal med fremspringende flade søjler, der på svungne konsoller bærer en bred og dyb marmorbalkon. På en bred frise under balkonen ses relieffet af en løve, Albertoni-familiens våbensmærke. Over vinduet til venstre i stueetagen sidder et lille Madonna-billede, en lille platte med en kopi af det undergørende Santa Maria in Portico-billede, som opbevares i Kirken overfor.

Stueetagen og førstesalens vinduer er høje og flankeret af udskårne rammer, der ender i konsoller, som bærer den pagodeagtige, vandrette overligger. Vinduerne i stueetagen har karme båret af kraftige, udskårne konsoller over de mindre kældervinduer. Andensalens vinduer er kvadratiske og mindre end stueetagens og i enkle rammer, mens trediesalens igen er høje og med mere dekorerede karme og kanter.

Tagudhænget er udskåret med løver, spiraler og rosetter. På husets hjørner er der beskyttelseskanter af kvadersten.

Palazzo Albertoni kom senere til at hedde Palazzo Albertoni Altieri, da Grev Gasparre Albertoni i 1669 tilføjede sin hustrus navn, Altieri, til sit eget.

I 1800-tallet overgik Palæet til Emanuele Godoi (Godoy) og her boede også Kardinalerne Bartolomeo Pacca og Giacomo Piccolomini. Senere solgtes palæet til familien Spinola og kaldes derfor ofte Palazzo Spinola eller Palazzo Albertoni Spinola.

I Antikken stod der på området, hvorpå Palazzo Albertoni er bygget, en del af de buegange, som omkransede anlæg og templer i Portico d'Ottavia. Den nordøstlige del af disse løb faktisk tværs igennem det sted, hvor den del af Palæet, der ligger tættest på Piazza Campitelli, senere blev bygget. Der hvor bygningens bageste del - ud mod Vicolo Capizucchi - står, lå nogle til Portico'en tilstødende bygninger, der muligvis rummede et bibliotek. Albertoni-familiens tidligere ejendomme på stedet har sandsynligvis været bygget i og på ruinerne af buegangene. Om der idag gemmer sig rester af disse i Palæets kældre, er ikke oplyst.

 

Læs også om andre af Albertoni-familiens palæer: Palazzetto Paluzzi degli Albertoni og Palazzetto Albertoni in Piazza Margana.

 

Litteratur om Palazzo Albertoni Spinola:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 23-24.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 630.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli, Parte Prima / di Carlo Pietrangeli. - Nuova edizione aggiornata. - 1992 ------- side 36-38.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Le 100 meraviglie di Romas. - Newton Compton Editori, 1990.
- Vol. 9: Piazza Campitelli.

Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 346.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 324, 325.
Info.roma.it: Palazzo Albertoni Altieri Spinola.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.11.2015 og sidst opdateret d. 27.11.2015