ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Cardelli

- Vicolo delle Grotte nr. 20-22 - i Rione Regola -

Se mellem nr. 55 og nr. 56 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

 

Dette Palæ i Vicolo delle Grotte, der engang har tilhørt familien Cardelli, kaldes både Palazzo Cardelli og Palazzetto Cardelli. Det må ikke forveksles med de andre palæer, som familien har ejet: Palazzo Cardelli på Piazza Cardelli nr. 4, Palazzo Cardelli nu Palazzo VelliPiazza Margana nr. 24, og det Palazzo Cardelli, der idag kaldes Palazzo Firenze og findes på Piazza di Firenze nr. 27.

Palazzo Cardelli i den lille gyde Vicolo delle Grotte blev bygget i begyndelsen af 1500-tallet af et familiemedlem ved navn Simone dei Cardelli, som stammede fra byen Lucca i Norditalien. En dedikation kan ses over døren i nr. 20. Her er Palæets hovedindgang i en smuk portal, hvorover der står skrevet: "(Sim)on. de. Cade(l)lo, de Luca fundavit" : "Simone Cardelli fra Lucca grundlagde (huset)".

Der er måske tale om den Simone Cardelli, der i 1510 blev begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso.

Man skelner mellem 2 Cardelli-familier, en mere kendt greve-familie fra Imola, som byggede familiepalæet på Piazza di Firenze, og så denne Cardelli-familie fra Lucca, "I Cardelli di Lucca", som altså har ejet Palazzo Cardelli i Vicolo delle Grotte.

Palæet, der idag er en 4-fags bygning i 4 etager, har måske oprindeligt blot bestået af et enkelt hus i 2 fag, det vil sige den venstre del af ejendommen med numrene 20-21. Senere kan så den højre del være købt og facaden forsøgt gjort ens, selvom den idag ikke ser sådan ud. Blandt andet er den højre del af nutidens Palazzo Cardelli lidt højere end den venstre del.

Det er også muligt, at Palæet er bygget i 4 fag med ensartet facade og højde på kun 3 etager, hvorefter den højre del er solgt fra og har fået nye facadedetaljer, mens begge huse har fået tilføjet en ekstra etage, som har fået lidt forskellig højde og udseende ved uformningen af vinduerne.

Facaden er på begge bygningsdele pudset op i en varm okker farve og vinduerne i de profilerede rammer er ens opsat og dekoreret, ligesom de smalle etageadskillelsesbånd, der løber under vinduerne på første- og andensalen, løber tværs over hele den 4-fags facade.

Men vinduerne på trediesalen er forskelligt udført, så måske er denne etage tilføjet senere og på forskellige tidspunkter for de 2 dele af huset.

Desuden er højre side af stueetagens facade idag forsynet med et indridset stenmønster. Men opbygningen af de 2 hovedindgange i nr. 20 og nr. 22, samt de 2 portbuer i nr. 21 og 23, er fuldstændig symmetrisk. De 2 ens indgangsportaler er indsat i brede rektangulære rammer af travertin eller peperino-marmor, toppet med de ovenfornævnte indskriftsfelter under en bred, fremspringende, vandret overligger.

De 2 identiske portbuer, som har numrene 21 og 23, er brede og indrammet af brede stenkarme.

Yderst til venstre sidder i nr. 20 den første indgang, der som ovenfor nævnt bærer dedikationsindskriften. Herefter følger i nr. 21 en portbue i en bred, lysmalet ramme. I husets højre del sidder først i nr. 22 en indgangsportal, som er identisk med den i nr. 20, når man ser bort fra indskriftens tekst, der her er: "Intra fortunam manendum" : "forbliv indenfor din lykke" og f.eks. udlægges som: "man bør holde sig indenfor grænserne af sit held/lykke" eller "ikke gabe over mere end man kan sluge". Endelig er der endnu en bred portbue i nr. 23, omgivet af samme type ramme som den i nr. 21, men her i umalet udgave.

Vinduerne på førstesalen er indsat i profilerede buer under vandrette, fremspringende overliggere. En smal etageadskillelsesfrise løber under både disse og andensalens vinduer, som blot er i profilerede travertinrammer. Trediesalens vinduer derimod, har slet ingen rammer. Der skulle på det brede murstykke mellem vinduerne være fundet rester af bemaling.

Vinduerne på første- og andensalen i højre side er identisk med deres naboer til venstre, mens trediesalens her er indsat i brede rammer. En lille forskel i husenes højde og tagudhænget er der også.

Litteratur om Palazzo Cardelli:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13 og 18.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 121-122.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte I / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1980. ----- side 12, 14, 72.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
borgato.be: Palazzo Cardelli.
info.roma.it: Palazzo Cardelli di Lucca.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.12.2021 og sidst opdateret d. 5.12.2021