ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Velli Cardelli

Piazza Margana nr. 24

Se nr. 158 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Palazzo Velli Cardelli er en stor, tung ejendom, som ligger mellem Piazza Margana og Via della Tribuna di Tor de' Specchi.

Bygningen, der stammer fra 1500-tallet, har en meget uregelmæssig form - med afskårne, skrå hjørner og smalle mure ud mod Piazza Margana, hvor den er bygget sammen med det meget senere Casa di Carlo De Dominicis, opført i 1700-tallet; en lang facade med et stort fremtrædende midterparti ud mod den sydvestlige del af Via della Tribuna di Tor de' Specchi, som lige herefter laver et knæk og drejer skarpt mod nordøst - langs Palæets lange østlige sidemur, som rejser sig overfor muren rundt om Monastero di Tor de' Specchi.

Palæet er bygget af Velli-familien, der var en gammel romersk slægt, som havde ejendom i nabokvarteret Rione Sant'Angelo og i kvarteret på den anden side af Tiberen: Rione Trastevere. I 1500- og 1600-tallet bestred flere familiemedlemmer høje hverv indenfor Roms Kommune og det var på dette tidspunkt, at de lod bygge Palazzo Velli på en grund, som var i deres besiddelse fra slutningen af 1300-tallet.

Palæet er som nævnt en stor, tung 1500-tals ejendom, men det er udvidet og ændret i 1700-tallet. Bygningen har indgange fra 2 sider, fra vest, hvor hovedindgangen findes på Piazza Margana nr.24, og fra øst, hvor en lidt mindre indgang findes i Via della Tribuna di Tor de' Specchi nr. 7. Indgangene ligger i lige linie overfor hinanden, så der i denne akse dannes en stor fælles midtergård med en søjlehal mod syd, hvor der yderligere findes den fremspringende midterbygning ud mod den gamle kirkeapsis til nonnernes kapel Santissima Annunziata.

EN TUR RUNDT OM PALAZZO VELLI CARDELLI:

Vi starter på Piazza Margana ud for den mærkelige lille trekantede plads mellem Casa di Carlo De Dominicis til venstre og den grå kolos Palazzo Velli Cardelli til højre. Hovedindgangen ligger her i Pladsens nr. 24, i en lidt sær asymmetrisk og ligesom afskåren og meget smal facade - eller nærmest sidemur - som kun giver plads til ét fag vinduer, endda af de meget smalle og høje af slagsen. Hoveddøren er en gammel, dobbelt trædør/port, som er indsat i en buet ramme af kvadersten. På grund af den begrænsede plads, er stenrækkerne, som flankerer døren, ganske smalle, mens de i buen har fået lov til at blive lidt længere. Palazzo Velli Cardelli er som nævnt bygget i 1500-tallet, mens nabohuset først er kommet til i 1700-tallet. Det virker besynderligt, at man har fået lov til at bygge det så tæt op af det gamle palæs hovedportal, men måske har der også før 1700-tallet ligget en bygning på samme sted, der vides dog ikke. I hvert tilfælde er hovedindgangen til Palazzo Velli Cardelli ikke den mest imponerende og majestætiske, man kan forestille sig.

Ejendommen er i 4 etager under et smalt, udskåret tagudhæng. De høje vinduer giver indtryk af en vis højde på de forskellige etager, og da terrænet synker en smule ned mod Via della Tribuna di Tor de'Specchi, lader der til, at der under dele af stueetagen her også har været plads til en høj kælder. Dette ses dog ikke på den første facade mod Piazza Margana.

Vinduerne mod Pladsen er ligesom portalen anbragt asymmetrisk i facaden, næsten helt inde ved nabohusets mur og et godt stykke fra hushjørnet, hvorefter den næste skrå facade mod den sidste smalle del af Piazza Margana giver plads til 3 fag vinduer. Det første fag er dog blændet på etagerne, mens det - ligesom det tredie - i stueetagen har været indsat i en buet karm. Det første vindue er her blevet tilmuret og kun en lille firkantet og tilgitret åbning er tilbage, mens det sidste er et rigtigt vindue. Begge sidder over firkantede felter, der antyder tilmurede kældervinduer. I facadens midterste fag er der blevet plads til både en buet dør, hvis højde er omtrent det halve af vinduesbuerne, og derover et mindre kvadratisk vindue. Ovenover ses de 3 øverste etagers vinduer, her i en smal udgave.

Over førstesalens vinduer sidder brede, vandrette overliggere. Under denne etages og trediesalens vinduer løber et smal etageadskillelsesbånd. Ellers er facaden på alle sider prunkøs og pudset op i en mørk grålig okkerfarve. Ved siden af det højre vinduesfag er bygningens hjørne i stueetagen dækket af en lodret række kraftigt skårne kvadersten.

Vi drejer nu ud på Via della Tribuna di Tor de Specchi, der her vender ud mod Piazza Capizucchi og til venstre herfor mod de huse, som står op af den gamle kirkeapsis. Palæets facade til denne side består først af et smalt stykke med 2 fag vinduer, som er anbragt ret tæt på hverandre, på hushjørnet og på det fremspringende midterparti, der er 1 fag bredt med en stenkvaderrække på nederste del af hjørnet. Vinduerne i denne mur er alle tilmurede og det gælder også det venstre af de 2 små firkantede vinduer på sidefacaden, som også har en portåbning i stueplan til højre.

Huset har her vinduer i 5 etager, og dette gælder også facaden på det fremspringende midterparti i 2 fag med forneden til højre en port i en bred marmorramme. Midterpartiets højre hjørne er også nederst dækket af en række kvadersten. Sidemuren her er næsten uden vinduer, men forsynet med en kældernedgang. Facaden til højre herfor har 3 fag i 4 etager med vinduer til en høj kælder. Nogle af vinduerne er dog tilmurede. Stueetagens vinduer er i høje buede karme af travertin eller peperinomarmor og hushjørnet er også her dækket af en række af kvadersten.

Via della Tribuna di Tor de' Specchi drejer nu skarpt mod nordøst, langs med sidemuren til det store klosterkompleks Monastero di Tor de' Specchi. Palazzo Velli Cardelli's facade herudtil har 5 fag med den brede indgangsportaal i kavderstensramme i midten, flankeret af 2 buede portåbninger, hvori der er indsat henholdsvis en dør, til venstre, og en port, til højre, samt af 2 vinduer i buede rammer. Den nederste del af facaden slutter også her til højre med en række kvadersten, som antyder, at huset engang har ligget frit til denne side. Idag er nabohuset en 4-fags, lav, 2-etagers bygning med portåbninger, måske har det engang været stalde for de opkringliggende huse.

I Palæets indre gård findes en fontæne bestående af en antik sarkofag dekoreret med Apollon og Muserne.

MERE OM PALÆETS HISTORIE:

Palæet er som nævnt bygget i 1500-tallet, ifølge nogle allerede i 1400-tallet. Vinduerne mod Piazza Margana stammer fra 1500-tallet, mens portalen her blev udvidet i 1700-tallet. Velli-familien, som var de første ejere, havde flere prominente medlemmer, heriblandt en Andrea Velli, som var Conservatore i 1592. Det er muligvis hans navn, "Andreas Vellius", som er indgraveret over et af vinduerne mod Pladsen. Idag er det dog nærmest ulæseligt.

Hans sønnesøn Lorenzo di Giacomo di Andrea Velli giftede sig i 1667 med Maria Girolama Cardelli og da parret ikke fik nogen børn, testamenterede de ejendommen til deres nevø Antonio Cardelli.

Senere overgik bygningen til det ungdomshjem, Ritiro della Santissima Croce in Santa Francesca Romana, som nonnen Maria Teresa Sebastiani havde grundlagt i 1792 for at huse unge piger, der var kommet på afveje, men havde fortrudt deres fejltrin. I 1890 blev dette Institut slået sammne med Pia Casa del Rifugio og flyttet til dettes palæ i Rione Trastevere.

Litteratur om Palazzo Velli Cardelli:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 523.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli - Nuova edizione aggiornata / di Carlo Pietrangeli. ------- Parte Prima, 1992: side 30-31.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Pocino, Willy: Le fontane di Roma. Newton & Compton editori, 1996.
- side 205.
Pulvers, Marvin: Roman Fountains : 2000 Fountains in Rome : a complete Collection. Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2002.
- side 480.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 608.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 305, 308.
Info.roma.it: Palazzo Velli Cardelli.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.11.2016 og sidst opdateret d. 28.11.2016