ANNAS ROM GUIDE

Piazza Margana

Se under nr. 15 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

 

Piazza Margana er en aflang, trekantet plads i krydsningsfeltet mellem kvartererne Rione Sant'Angelo, der strækker sig mod vest, og Rione Campitelli, som strækker sig mod øst. Pladsen har ligesom de nærliggende gader, Via Margana og Vicolo Margana navn efter Margani-familien, som levede i Rom fra 1100-tallet til slutningen af 1400-tallet.

Mod nord afgrænses Pladsen af sidegaderne Via dei Delfini, som støder til fra sydvest, Via dei Polacchi der fra Pladsens vestlige hjørne udgår mod nordvest, Via Margana som fra Pladsens nordøstligste hjørne løber mod nordøst, og Via di Tor Margana, som med samme udgangspunkt løber mod øst i svag nordlig retning. Der er ingen sidegader, som støder til Pladsens vest- og østside, men i den sydlige del afgrænses området af Via della Tribuna di Tor de' Specchi.

Piazza Margana har en egen udsøgt charme og er nok et besøg værd.

Pladsens nordlige og østlige del var i Antikken bebygget med en række beboelseshuse med forretnings- eller små lagerlokaler i stueetagerne.

Casa og Torre dei Margani. - cop.Leif Larsson
cop. Leif Larsson

EN TUR RUNDT PÅ PIAZZA MARGANA:

Pladsens nordside står en de ejendomme, som Margani-familien ejede i området: Casa dei Margani. Det drejer sig om et kompleks af flere ældre sammenbyggede huse fra 1300-tallet, som har hovedfacade ud mod Pladsen og en lang sidemur langs med Via dei Polacchi. Man kan her tydeligt skelne 3 forskellige sammenbyggede huse. Hovedfacaden ud mod Piazza Margana er meget speciel. Også her kan man tydeligt se, hvorledes ejendommen er opstået ved sammenbygning af flere ældre huse, hvoraf det yderst til højre, mod øst, har været en gammel tårnbygning. Facaden har i stueetagen en række groft tilhugne kvadersten på hushjørnet og rundt om den smukke buede hovedportal. Nogle uindrammede vinduer og porte sidder ujævnt fordelt og et bredt vandret bånd adskiller denne nedre del af huset, hvor kun de 2 sidehuse er rejst i flere etager, mens midterbygningen er trukket langt tilbage og pladsen foran benyttet til en smukt beplantet terrasse. Sidehusene er i 3 etager, mens det bagvedliggende midterhus har 4-5 etager. Den gamle tårnbygning fra 1400-tallet til højre er ligeledes i 4-5 etager med en sidefacade ud mod Via Margana, hvor der i muren er indemuret antikke fragmenter og en søjlerest. En meget smuk udskåret portal sidder i en lav havemur inden denne gades næste ejendom.

Overfor Casa dei Margani står på hjørnet af Piazza Margana's østside det store Palazzo Maccarani Odescalchi. Bygningen, der er opført i 1600-tallet, har 4 etager med en 7-fags hovedfacade ud til Pladsen, hvor den høje, buede og kvaderstensindrammede indgangsportal er anbragt i det trediesidste fag til højre (pladsens nr.19). Vinduerne har travertinrammer og forskellige overliggere, samt et lodret bånd af kvadersten på hushjørnet. Øverst krones facaden af en kraftigt fremspingende og udskåret tagudhæng. Palæet har en sidefacade på 8 fag ud mod Via Margana.

Den følgende ejendom har husnummer 21 og kaldes Casa di Carlo De Dominincis. Det er et smukt palæ fra 1700-tallet med 6 fag og 3 etager, som har tilhørt arkitekten Carlo De Dominicis. Den interessante portal rundt om den brede hovedindgang består af en bred og høj marmorkarm under en kraftig vandret overligger. Mellem denne og portbuen sidder et relief af en laurbærkrans med bånd: I kransen ses en bøjet arm, der i hånden holder et bundt pile.

Det næste palæ på Pladsens østside er Palazzo Velli Cardelli, som tilhørte Velli-familien fra 1400-tallet. I 1667 giftede en Velli sig med en Cardelli og palæet overgik herefter til denne familie. Indgangen i Piazza Margana nr. 24 blev udvidet i 1700-tallet, men selve bygningen er 200 år ældre. Palæet rager lidt ud på Pladsen i forhold til nabobygningen og i dette forskudte fag sidder hoveddøren omgivet af karm af kvadersten. Huset har 4 etager med høje vinduer i travertinrammer med vandrette overliggere. Resten af facaden har 3 fag mod Pladsen med forskudte vinduer i forskellige størrelser og former. Ejendommen fortsætter ned til tværgaden Via della Tribuna di Campitelli, hvor Piazza Margana mod syd ender i en smal passage.

På den anden side af denne passage og på vestsiden af Piazza Margana står med indgang i nr.32 Palazzetto Capocci, hvis lyspudsede 3-etagers facade har 2 fag ud mod den smalle del af pladsen og efter et knækket hjørne med et Maria-billede fra 1700-tallet i førstesals højde, yderligere 5 fag ud mod den bredere del af pladsen. Facaden er ret enkel med vinduesrammer i travertin og portalrammen i kvadersten. Huset er bygget i 1500-tallet.

Den følgende ejendom, huset før hjørnehuset, er Palazzetto Albertoni fra 1500-tallet med indgang fra Pladsen i nr.35. Ejendommen stammer antagelig tilbage til 1400-tallet ligesom selve portalen. Porten i nr.34 er imidlertid fra 1600-tallet, hvor bygningen kan være genopført eller renoveret. Palazzetto Albertoni har ud til Piazza Margana 3 etager med 6 vinduer på første- og andensalen. De er i hvide rammer med vandrette overliggere i travertin. Smalle, men dybe friser løber under vinduerne som etageadskillelse. Øverst er der et bredt, udskåret tagudhæng. Midt på facaden slår denne et ganske lille knæk, så den fremstår som svagt trekantet. Til venstre for knækket sidder et højt vindue med karmen båret af udskårne konsoller, der omslutter et tilgitret kældervindue. Til venstre er der en høj port med en karm af kvadersten, hvor den øverste del udgøres af en kantet bue. Til højre for knækket sidder i nr.35 indgangsdøren til beboelsesdelen i en høj buet portal af stenkvadre. Over buen er der en aflangt tilgitret vindue under et lille relief af Albertoni-familiens våben. Til højre for portalen er der en portbue med indgang til restauranten Taverna degli Amici, som også er indrettet i det gamle hjørnehus. (Læs mere om dette og restauranten her).

Hjørnehuset (Piazza Margana nr. 37) har 2 fag i 3 etager mod Pladsen og resten af facaden mod Via dei Delfini. Det er ikke i særlig god stand og facadepudsen skaller af. Huset er ikke dekoreret, der er få vinduer og de sidder højt og uregelmæssigt. Der kan her være tale om et gammelt tårn, som er inkorporeret i beboelsen. I stueetagen sidder en høj og bred portbue, der fører ind til et forretningslokale. Her har været restaurant igennem 1900-tallet, da Osteria Angelino a Tor Margana blandt andet var ramme for uddelingen af den litterære pris Premio di Tor Margana. Her mødte man forfatterme Alberto Moravia og Pier Paolo Pasolini eller Giuseppe Longo og Flora Volpini. Stedet var af sådan betydning, at man ifølge en lov af 1. Juni 1939 erklærede restauranten for "et sted af særlig vigtighed". Til minde herom lod Undervisningsministeriet den 26. Maj 1954 opsætte en mindesten på facaden til venstre for indgangen. Her står: "Ministero della Pubblica Istruzione. - L'osteria Angelino a Tormargana - è dichiarato di interesse - particolarmente importante - ai sensi della legge - 1. Giugno 1939 no. 1089 - decereto 26 Maggio 1954". Idag huser ejendommen stadig en restaurant, men den hedder nu: "La Taverna degli Amici".

Mellem vinduerne på førstesalen sidder et af de mange små gadealtre, som man finder overalt i Rom. Her drejer det sig om en Madonna med Barnet af typen "Madonna della Seggiola": "Jomfru Maria i stolen". Billedet skal have siddet her fra 1700-tallet, men idag lader maleriet det til at være blevet erstattet af en fotografisk kopi.

 

Litteratur om Piazza Margana:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 550, 838.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 628, 629.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli, Parte Prima / di Carlo Pietrangeli. - Nuova edizione aggiornata. - 1992 ------- side 30-35.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 94-96.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).

Info.roma.it: Piazza Margana.

Roma segreta: Piazza Margana.
åFlickriver.com: Piazza Margana.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.3.2016 og sidst opdateret d. 4.12.2016