ANNAS ROM GUIDE
Case dei Foschi di Berta

I et område omkring Trajansøjlen og på det sted, hvor idag Kirken Santissimo Nome di Maria står, havde familien Foschi di Berta i perioden 1300-1400-tallet deres ejendom, jorder, haver og huse, der kaldtes Case dei Foschi di Berta.

Denne familie og dens besiddelser i området var på det tidspunkt så betydningsfulde, at de gav navn til området, som kaldtes Contrada dei Foschi. Og selv en senere gade, der løb fra foden af trappegaden Salita di Magnanapoli og mod nord til datidens gader Via di Sant'Eufemia og Via delle Tre Canelle, kaldtes ifølge Rodolfo Lanciani Contrata Fuscorum de Berta.

I 1440 bekostede præsten Francesco de' Foschi di Berta, at et af familiens huse blev indrettet til en kirke, som blev viet til San Bernardo og overgivet til broderskabet Arciconfraternita di San Bernardo.

På området ved siden af kirken, hvor familien Foschi di Berta tidligere havde deres have, anlagde man nu en lille begravelsesplads, hvor medlemmer af broderskabet kunne blive begravet.

Litteratur om Case dei Foschi di Berta:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 410.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 34f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevii, del 8: side 107, 113, 115, 118.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 115.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.11.2006 og sidst opdateret d. 30.11.2006