ANNAS ROM GUIDE
San Pietro in Vincoli

Mere om San Pietro in Vincoli:

EN RUNDGANG I KIRKEN:

Tallene i parantes henviser til "Plan over kirken"

Indgangen til kirken er fra Piazza San Pietro in Vincoli.

(1) Kirkens facade er fra 1471-1483, men blev hævet 10 cm i det 16.århundrede (1570-1578). Jerngitteret bærer Pave Clemens XI's (1700-1721) våbenskjold. Man mener, at det var Baccio Pontelli eller Meo del Caprina, som tegnede facaden og forhallen omkring 1475.

(2) Under Kardinal Giuliano delle Rovere, den senere Pave Julius II, (1503-1513) blev portalen, indgangen og portico'en restaureret. Portalen er fra det 15.århundrede, men er også restaureret under Pave Pius IX (1861). I højre side af buegangen er nedgangen til udgravningerne (23).

(3) Kirkens indre er delt i 3 skibe af 20 antikke doriske kannellerede søjler af græsk marmor på joniske baser. I loftet er der et stort maleri af G.B. Parodi fra 1706 "Miracolo delle catene di S.Pietro" ("Sankt Peter's lænker's mirakel", man fortalte, at en greve i Kejser Otto I's følge i 969 blev befriet for sin djævlebesættelse ved hjælp af lænkerne"). Marmorgulvet er nyt fra 1960.

(4) Til venstre for indgangsdøren er gravmælet for brødrene Antonio (død 1498) og Pietro (død 1496) Pollaiolo (Pollaiuolo). Det er udført af Luigi Capponi. Ovenover hænger "Processione propiziatoria per la peste del 1476" ("Soningsprocession under pesten i 1476") udført af en anonym kunstner i det 15.århundrede.

(5) Nederst i venstre sideskib finder vi Andrea Bregno's gravmæle for Kardinal Nicola de Cusa/da Kues/Cusano: på et marmorrelief tilbeder kardinalen San Pietro, som holder nøglen og lænken, som rækkes ham af en engel. Det er dateret 1465.

(6) Dernæst følger et maleri "Deposizione di Cristo" ("Nedtagelsen af korset") af Cristoforo Roncalli, kaldet "Il Pomarancio" (1552-1626).

(7) Monument i polykromt marmor for Cinzio Aldobrandini (1707).

(8) Mosaik af San Sebastiano fremstillet som en skægget tribun i den romerske hær, men i byzantinsk klædning, hvor han normalt fremstilles som en ung skægløs mand. For foden af helgenen, som i hånden bærer en perlebesat krone, ses blomstrende planter og et "rundt kors", et symbol på evigheden. Mosaikken er en votivgave opsat under en voldsom pestepidemi i Rom i sidste del af det 7.århundrede (ca.680).

(9) Monument for P.M. Vecchiarelli udført af P. Vecchiarelli.

(10) Foran højalteret er nedgangen til krypten, hvor den kristne sarkofag fra det 4.århundrede, som husede relikvierne af "I Santi Sette Fratelli Maccabei" ("De syv hellige makkabæiske brødre"), og oprindeligt stod under højalteret, nu befinder sig. Ovenover sarkofagen hænger en fresco af Silverio Capparoni (1876-77) med scener fra deres martyrium. På sarkofagen ses fra venstre mod højre: Lazarus' opvækkelse, Forvandlingen af de 5 brød og 2 fisk, Den barmhjertige samaritaner, Peter's fornægtelse af Jesus, Lovens overdragelse. Sarkofagen var indvendigt opdelt i 7 rum og i det første fandtes en blyplade, der omtalte de 7 martyrers aske.

Højalteret er tegnet af V. Vespignani, relikvierne "Sankt Peter's Lænker" findes i et nyt relikvieskrin, tegnet af Andrea Busiri i 1856, det blev lettere ændret i 1877, da V. Vespignani indbyggede det i Confessionsalteret foran højalteret.

(11) Apsis med fresker af den florentinske maler Jacopo/Giacopo Coppi fra 1577: "Storie del Crocifisso di Beyruth" (Et Kristus-billede som ved et mirakel blødte i det 8.århundrede), "L'Imperatrice Eudossia offre al Papa le Catene di San Pietro" ("Kejserinde Eudoxia giver Sankt Peter's Lænker til Paven") med Sankt Peter i fængslet og Eudoxia der taler med Paven. Freskerne blev restaureret i 1706.

(12) Gravmæle for Don Giulio Covio.

(13) I den lille apsis for enden af højre sideskib hænger et maleri af Santa Margherita udført af Giovanni Francesco Barbieri, kaldet "Il Guercino", 1617-1623.

(14) Efter indgangen til sakristiet (15) står Michelangelo's majestætiske gravmæle for Pave Julius II, udført i årene 1542-1545 efter kunstnerens sjette oplæg. I nederste række sidder Moses i midten, denne figur var allerede færdighugget i 1515 og Michelangelo har forsynet den med Pavens karaktertræk. På siderne ses Lea og Rachel, de blev påbegyndt i 1545 og udført af Michelangelo's elev Raffaello da Montelupo. I øverste række ses "Sibyllen", "Profeten" og i midten Jomfru Maria over Pave Julius II, som ligger ovenpå en sarkofag udført af Tommaso Boscoli. De to første figurer er også af Montelupo, mens Jomfru Maria blev påbegyndt af Scherano di Settignano i 1537. Våbenskjoldet øverst er af Donato Benti, mens hermerne er af Jacopo del Duca. Rachel er symbol på det indadvendte og tankefulde liv, mens Lea er symbol på det aktive liv.

(15) Forrummet til sakristiet ("Antisakristiet") huser et maleri af P.F. Mola: "Sant'Agostino" og et andet af Domenico Zampieri, kaldet "Domenichino": "La liberazione di San Pietro" ("Sankt Peters befrielse"), 1604.

(16) Sakristiet har bemalet loft med blandt andet i midten: "L'Angelo che accompagna S.Pietro fuori del Carcere" ("Englen som fører Sankt Peter ud af fængslet") og på siderne: mindre malerier med "Storie di San Pietro" af Paris Nogari fra sidste halvdel af det 16.århundrede. Den udskårne trædør er en gave fra 1530 fra Kardinal Cesarini.

(17) Gravmæle for Kardinal Agucchia udført af Domenichino.

(18) Kopi af Domenichino's maleri "La liberazione di S. Pietro", originalen hænger i forrummet til sakristiet (15).

(19) Monument over Kardinal Margotti udført af Domenichino.

(20) Maleri af Il Guercino: S. Agostino.

(21) Rester af indgangdøren fra det 4.århundrede.

(22) Klosteret er tegnet af G. da Sangallo (1489-1503), brønden menes at være af A. da Sangallo den Yngre hjulpet af Simone Mosca (ca.1517).

(23) I højre side af buegangen foran kirken findes nedgangen til udgravningerne (henvendelse i sakristiet).


Kort om kirken
Mere om kirken: Historien
Mere om kirken: Udgravningerne
Plan over kirken
Foto fra kirken
Bøger og links om kirken
Tilbage til byturen
Kort over nær-området
Kort over området
Spise og bo i området
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet før d. 8.10.2005 og sidst opdateret d. 29.6.2008