ANNAS ROM GUIDE
Piazza San Pietro in Vincoli

ligger på Colle Oppio syd for Via Cavour ved vejene Via delle Sette Sale og Via Eudossiana. Fra Via Cavour kommer man op på pladsen ad trappegaden Salita San Francesco di Paola.

I gamle dage eksisterede der også en Via di San Pietro in Vincoli, som gik fra pladsen vestpå til Via del Fagutale, men den er forsvundet idag. Både den tidligere vej og den nuværende plads fik navn efter Kirken San Pietro in Vincoli, som ligger med facaden udtil pladsen, denne kirke hed tidligere Basilica Eudoxiana og har ligget på dette sted siden det 5.århundrede, hvor den blev opført af Kejserinde Eudoxia (438-455).

Inden da lå her en stor villa, måske en del af Kejser Nero's Domus Transitoria, og før det rigmandsvillaer fra Republikkens tid, som har været i brug helt op til under Kejser Augustus (31 f.Kr.-14 e.Kr.). Udgravningerne kan beses fra kirken. I området ved Via Eudossiana ned mod Largo della Polveriera lå også bypræfektens kontor "Praefectura Urbis".

I det 5.århundrede og derefter, hvor Colle Oppio langsomt lå mere og mere øde hen, udlagdes områderne til vingårde og marker for klostrene i området, og senere kom de adelige romerske familiers befæstede huse til, Annibaldi-familien bosatte sig vest for pladsen ved Via del Fagutale, Frangipane-familien havde ejendom her, ligeledes Cesarini-familien lidt nordvestligere ved Piazza di San Francesco di Paola (Kardinal Giuliani Cesarini indviede i år 1500 i sit palæ her det første offentlige museum med antikke statuer) og Mangani-familien, og Borgia-familien ejede et hus med tilhørende jord på skråningen ned mod den nuværende Via Cavour omkring det sted, hvor trappegaden Salita San Francesco di Paola løber op under et hus, som netop kaldes "Casa dei Borgia".

Idag har Ingeniørfakultetet til huse lige syd for kirken mellem denne og Via delle Sette Sale.

I tidens løb har der omkring pladsen ligget flere andre kirker: allerede i 1200-tallet omtales kirken "Santa Maria in Monasterio" eller "Santa Maria in Vinculis", der efterhånden forfaldt og blev revet ned, da den og den tilhørende store vingård i 1544 blev købt af Monsignor Saramone da Rimini. Omkring det sted, hvor Via delle Sette Sale munder ud i Piazza San Pietro in Vincoli stod også en gang den lille kirke "Sant'Agapito de Vincula" og i nærheden var et lille kapel for Sant'Antonio Abbate.

Her ligger også et lille kapel fra 1887 "Cappella della Immacolata Concezione" tilknyttet ordenen "Congregazione degli oblati di Maria Immacolata", som har hovedsæde ved San Pietro in Vincoli. Kapellet er i to dele og den ene del var tidligere viet til San Francesco di Paola, men er nu viet til San Giuseppe Labra


Litteratur om Piazza San Pietro in Vincoli:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 699f.

Foto fra pladsen
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.23.4.2003