ANNAS ROM GUIDE

Palazzo del Banco di Santo Spirito
/ Palazzo Spada - Bennicelli

Piazza dell'Orologio nr. 7

Se nr. 13 på Kort over den vestlige del af Piazza Navona-Turen

Mellem de smalle sidegader til Corso Vittorio Emanuele II, Vicolo Sforza Cesarini og Via dei Filippini, står et elegant 1600-tals palæ med monumentalfacade og -indgang mod Piazza dell'Orologio.

Palæet kaldes Palazzo del Banco di Santo Sprito, men har i tidens løb også haf navnet Palazzo Spada, og senest Palazzo Bennicelli, efter dets forskellige ejere.

Husets oprindelse skyldes et ønske fra Pave Alexander VII (1655-1667) om oprettelsen af et nyt sæde for Vatikanets bank, Banco di Santo Spirito, hvis leder på dette tidspunkt var den lærde Monsignore Virgilio Spada.

Spada var en af San Filippo Neri's tilhængere af Ordenen I Filippini, også kaldet Oratoriani, der holdt til ved nabokirken Santa Maria in Vallicella / Chiesa Nuova, med det tilknyttede Ordenskapel, Oratorio dei Filippini, og Kloster, Palazzo dei Filippini.

Virgilio Spada var også en betroet mand under Alexander VII's forgænger, Innocens X, og som nævnt leder af Vatikanbanken i 1660-1662. Han var desuden en god ven af arkitekten Francesco Borromini, som han bad tegne projektet til det nye hovedsæde ved det, der dengang kaldtes Piazza di Monte Giordano. Denne høj, Monte Giordano, som ligger lige nord for Piazza dell'Orologio og Via degli Orsini, fornemmes idag ikke rigtig som en høj, men niveauforskellene var tydeligere i tidligere tider.

I 1661 opkøbte Banken ejendommene mellem Vicolo Sforza Cesarini og Via dei Filippini og byggeriet kunne begynde.

Bankens øvrige direktion var dog ikke så begejstret for hovedsædets nye placering, som de mente lå for langt fra forretningskvarteret. Og da Virgilio Spada døde i 1662, fik kritikerne overtaget og pressede i 1663 arvingen Grev Orazio Spada til at købe bygningen - som endnu ikke var færdiggjort - for 25.649 scudi. Istedet valgte den nye ledelse at flytte Banken ind i den bygning, som kaldes Zecca Vecchia eller Palazzo della Zecca. Den står længere mod vest i Via dei Banchi Nuovi, ved nutidens Largo Tassoni.

Grev Orazio Spada lod nu atter byggeriet sætte i gang, flere nabohuse blev opkøbt og udgifterne steg til ialt 35.000 scudi. Der findes enkelte tegninger af Palæets oprindelige udseende, men det er senere gennemgribende ændret.

I slutningen af 1800-tallet ejedes bygningen af Greve-familien Bennicelli - som iøvrigt stadig står som ejere - og de lod Palæet renovere og ombygge af arkitekten Gaetano Koch, hvorved bygningen fik sit nuværende udseende. I ejendommens indre gård findes der rester af de gamle bygningsdele fra 1600-tallet.

Mod syd støder Palazzo Spada-Bennicelli op til det nyere 1800-tals palæ Palazzo Bassi, men man kan gå en tur langs de 3 sider af det gamle Palæ:

I Via dei Filippini har den vestlige sidefacade med gadenumrene 4-11 8 fag i 4 etager. De 2 første og de 2 sidste fag har nederste del af facaden dækket af kraftige stenkvadre, mens de øverste etager har muren pudset op med et indridset stenmønster. Stueetagen har 8 enkle, høje forretningsvinduer. Førstesalens vinduer er uden rammer, mens andensalens er indsat i profilerede rammer under trekantede gavlfelter. Trediesalen har blot enkle vinduesrammer. Tagudhænget er udskåret i et enkelt stenmønster.

Mod Piazza dell'Orologio har Palæet sin hovedfacade med 5 fag og en monumentalindgang i et lidt fremskudt parti, der breder sig over 3 fag med 4 dobbelte søjler i 2 etagers højde under en bred marmorbalkon. Over bygningens tagudhæng er der en tilbygget, og lidt tilbagetrukket ekstra etage. Stueetagens og førstesalens vinduer er rammeløse, men indsat i facadens dække af kraftige stenkvadre. Andenetagens vinduer er i profilerede rammer med konsoller, der bærer trekantede gavlfelter. Tredieetagens vinduer har blot enkle, profilerede rammer.

I Vicolo Sforza Cesarini har bygningen 10 fag i 4 etager. Sidemuren er i mørkt puds med et kraftigt stenmønster, vinduerne er i enkle rammer, hvor dog andensalens har trekantede gavlfelter. En række firkantede portåbninger, indrettet til butikker og værksteder, dominerer i stueetagen. Gadenumrene er Vicolo Sforza Cesarini 1-5.

 

Litteratur om Palazzo del Banco di Santo Spirito / Spada Bennicelli:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 58-59.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione V Ponte, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1981. --- side 66, 67, 69, 76, 78.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 201-202: Piazza dell'Orologio.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 341-342.
Info.roma.it: Palazzo Spada Benicelli o del Banco di Santo Spirito.

Roma segreta: Piazza dell'Orologio.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.11.2019 og sidst opdateret d. 30.11.2019