ANNAS ROM GUIDE

Vicolo Sforza Cesarini

Se til venstre for nr. 181 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Gyden Vicolo Sforza Cesarini , som løber mellem Corso Vittorio Emanuele II og Piazza dell'Orologio, ligger i kvarteret Rione Ponte og er opkaldt efter familien Sforza-Cesarini, der ejer det store palæ Palazzo Sforza-Cesarini, som står i en stor karré på den modsatte side af Corso Vittorio Emanuele ved Pladsen Piazza Sforza Cesarini og Gaden af samme navn.

EN TUR GENNEM VICOLO SFORZA CESARINI - fra Corso Vittorio Emanuele II og nordpå:

Palæerne på hver side af gyden stammer ligesom mange af de øvrige huse langs Corso Vittorio Emanuele II fra slutningen af 1800-tallet, hvor den nye, moderne trafikåre blev anlagt. I denne forbindelse måtte mange gamle ejendomme rives ned og andre fik en stor del fjernet og nye facader mod gaden påsat.

Bygningengydens højre hjørne ligger mellem denne og gyden Via dei Filippini. Den har gadenumrene Corso Vittorio Emanuele II 245- 259 og kaldes Palazzo Bassi. Bygget i 1886-1887 af arkitekten Giulio Podesti for Bassi-familien. Huset har 6 etager, en høj stueetage, en mezzanin, 3 høje etager på anden-, tredie- og fjerdesalen, og en lav etage på femtesalen. Mod Corso'en er der 9 fag med i midten en stor, flot portal, som spænder over både stueetage og mezzanin. Facaden er på de øvre etager pudset op i en lys brun farve med indridset stenmønster, mens stueetage og mezzanin har kraftig hvidt puds med mønster af kraftige, tilhugne stenkvadre. Disse er også brugt i 2 lodrette rækker, der i hver side flankerer det yderste fag vinduer. På andensalen er disse erstattet af terrassedøre bag en smuk hjørnebalkon båret af kraftige, udskårne konsoller og forsynet med gelænder af stenbalustre. Alle vinduer og døre er her flankeret af slanke søjler og toppet af profilerede buer foroven. Ellers er også andensalens vinduer flankeret af lignende søjler, der bærer buede, halvcirkelformede gavlfelter, mens trediesalens har trekantede gavlfelter og fjerdesalens blot vandrette overliggere. De små, kvadratiske vinduer på femtesalen er i brede rammer mellem lystpudsede felter med relieffer af rosetter. Et bredt, fremspringende tagudhæng er forsynet med udskårne relieffer med rosetter mellem profilerede og udskårne konsoller over en frise med ægmønster. 4 brede portåbninger, som bruges til forretninger, flankerer i stueetagen den store portalbue under en udskåren stenbalkon.
Hushjørnet mod Vicolo Sforza Cesarini er svagt skråt afskåret med samme udsmykningsmønster som på hovedfacaden i de 3 fag mod gyden. Her er i stueetagen 2 fag forretningsvinduer, hvoraf et har gadenummer 7, samt en indgangsdør i nr. 6.

Ejendommen på gydens venstre hjørne har intet særligt navn. Den ligger mellem gyden og det næste sammenbyggede palæ. Den har gadenumrene Corso Vittorio Emanuele II 263-275 og har ligesom ovennævnte ejendom et mønster af kraftige stenkvadre i den lyse puds, som dækker stueetagen og den lave mezzanin. Også 2 lodrette rækker af stenkvadre i lyst puds flankerer her de yderste vinduer i hver side af bygningens øvre etager, hvor resten af facaden er pudset op i en støvet rosa farve. Palæet har 6 etager under et bredt tagudhæng uden den store udsmykning. Men facaden brydes ellers af brede friser under andensalen og fjerdesalen. Nederst forsynet med stenbalkoner i hver side og i midten, samt indimellem franske altaner med rækværk af stenbalustre. Flade, hvide pudssøjler afbryder den rosa facade midt mellem alle vinduer, som alle er indsat i profilerede stenrammer, der på andensalen har vandrette overliggere båret af smalle, udskårne stenkonsoller og på fjerdesalen er forsynet med vandrette overliggere. Over de 6 firkantede forretningsvinduer i stueetagen sidder udskårne løvehoveder. En høj udskåren portal, som dækker både stueetage og mezzanin, sidder midt i bygningen i nr. 269-271.
Hushjørnet mod Vicolo Sforza Cesarini er afrundet med 1 fag i samme udsmykning som hovedfacadens, blor er der i stedet for flade søjler her tale om kannellerede søjler. Mod gyden er der 4 fag med samme udsmykning, men kun de 2 første har samme højde som resten af huset, mens de 2 sidste blot har 3 etager under en tagterrasse. Husnumrene er Vicolo Sforza Cesarini 47-50.

Ved siden af ligger et ældre hus i 4 etager med en overbygget og let indtrukket 5. etage. Det har pudset facade med 4 fag vinduer, hvoraf førstesalens har vandrette overliggere, mens de øvrige etagers blot er i let profilerede rammer. Gadenumrene er 52-54, fordelt på 2 brede portbuer og 2 smallere indgange. Måske har der oprindeligt været tale om 2 nabohuse.

Bygningen ved siden af har 3 fag med numrene 54-56 i 4 høje etager. Facaden har teglfarvet puds med stenmønster. I stueetagen flankerer 2 høje, rektangulære forretningsvinduer en høj smuk portal i profileret travertinkarm med vandret overligger. Vinduerne ovenover er ligeledes i profilerede karme med vandrette overliggere.

Naboejendommen ligger ud til Piazza dell'Orologio.

Hjørnehuset overfor er Palazzo del Banco di Santo Spirito/Spada-Bennicelli, der har hovedfacade ud mod Pladsen, men sidemur ud mod Vicolo Sforza Cesarini, hvorudtil der er 10 fag i 4 etager. Sidemuren er i mørkt puds med et kraftigt stenmønster, vinduer i enkle rammer, hvor dog andensalens har trekantede gavlfelter, og en række firkantede portåbninger, indrettet til butikker og værksteder, i stueetagen. Gadenumrene er Vicolo Sforza Cesarini 1-5, hvor bygningen støder op til hjørnehuset ud mod Corso Vittorio Emanuele, som beskrevet først i denne tur.

 

Området her var i Antikken en del af Marsmarken, Campus Martius, men man har ikke fundet særlige bygningsrester heromkring. Når man ser bort fra et større byggeri under nutidens Palazzo Sforza Cesarini og den del af Corso Vittorio Emanuele II, som løber foran Palæet. Der er fundet mange rester herfra, men man kender ikke til bygningens brug eller betydning.

 

Litteratur om Vicolo Sforza Cesarini:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 796-797.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione V Ponte, Parte IV / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1981. --- side 72, 78, 80.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - 1. edizione. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - (Biblioteca de Il Messagero).
- Volume Terzo : P-Z. ---- side 1191.
Info.roma: Vicolo Sforza Cesarini.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.5.2019 og sidst opdateret d. 27.11.2019