ANNAS ROM GUIDE
Rivus Herculaneus - akvædukt

Den såkaldte Rivus Herculaneus ("Herkules' bæk") var egentlig en sideledning af akvædukten Aqua Marcia, som ifølge Frontinus (se litt.note forneden) forgrenede sig fra hovedakvædukten på et sted, som han omtaler som "post Hortos Pallantianos", altså efter eller bagved Pallas' landsted. Det sted, hvor forgreningen foregår, ligger omkring 175 meter sydøst for Porta Tiburtina. (Den gamle byport kan ses fra Via di Porta San Lorenzo og Viale di Porta Tiburtina ud for Via di Porta Tiburtina antica).

Kanalen løb mod syd over Celio-højen, men i meget lav højde - ja ligefrem i en underjordisk kanal - så vandet fik ikke tryk nok til at kunne forsyne højen. Den mundede ud i en stor fontæne, et såkaldt "castellum", ovenfor Porta Capena, sandsynligvis stadig på Celiosiden. Herfra forsynedes de store og tætbefolkede kvarterer Regio I Porta Capena, XI Circus Maximus og XII Piscina Publica med vand.

Jørgen Hansen (se litt.note forneden) fortæller, at vandet "førtes i en rørledning af udborede stenblokke", og Frontinus skriver (i Jørgen Hansens oversættelse): "Bag Horti Pallantiani afgiver Marcia en del af sit vand til den kanal, som kaldes Rivus Herculaneus. Skønt den føres gennem Caelius, yder den ikke noget til selve denne høj, da den er for lav, men ender oven over Porta Capena."

Kejser Trajan lod Rivus Herculaneus føre over dalen på meget høje buer, så den kunne forsyne Aventinhøjen. Man kender ikke den nøjagtige beliggenhed af kanalen på dette sted, men mener, at buerne har fulgt den gamle Serviske Bymur og løbet parallelt med Aqua Appia.

Rester af kanalen er imidlertid fundet på Esquilinhøjen, på hjørnet af Via Statilia og Via di Santa Croce, hvor 2 vandledninger kan ses i et underjordisk rum under de udgravede gravmæler, hvor de blev fundet i 1917.

---------- Se en Oversigt over Akvædukter ---------


Litteratur og links om Rivus Herculaneus:
Aicher, Peter J.: Guide to the Aqueducts of Ancient Rome. - Wauconda, Ill. : Bolchazy-Carducci Publishers, 1995.
- side 37, 58.
Frontinus, Sextus Julius: Roms akvædukter. Oversat med en indledning om oldtidens vandbygningsteknologi af Jørgen Hansen. - København : Museum Tusculanums Forlag, 1986.
- side 118.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press, cop. 1926.
- side 26.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 18.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 14. Itinerario: Aquae, il sistema delle acque a Roma. Elio de Rosa editore, 2002.
- side 49.
Staccioli, Romolo A.: Acquedotti, fontane e terme di Roma antica. Newton & Compton Editori, 2002.
- side 50-51.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 36.
Archeoroma.it : Kort over akvædukter i Rom.
Brill Online: Herculaneus Rivus.
Romanaqueducts.info: Aqua Marcia. - NB: med mange fotografier og gamle stik!

Tilbage til Aventinturen
Tilbage til Celioturen
Tilbage til Esquilinturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.12.2012