ANNAS ROM GUIDE

Piazza di San Paolo alla Regola

Se til venstre for nr. 111 og 112 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Piazza di San Paolo alla Regola er en mindre plads og gadeudvidelse overfor Kirken San Paolo alla Regola, der ligger her på Pladsens vestside ved gaden Via di San Paolo alla Regola.

På denne Plads stod fra slutningen af 1500-tallet til 1664 en kaserne for den såkaldte "Guardia Corsa", som var Pavestatens ældste politikorps. Korpset blev opløst, fordi der i 1662 havde været en del sammenstød mellem dettes medlemmer og de gardister, som ledsagede den franske Ambassadør. Og det var sammenstød med dødelig udgang. To fra Guardia Corsa var blevet dræbt, samt derpå også en page fra den franske Ambassadørfrues følge. Sagen udviklede sig til en diplomatisk krise med trusler fra den franske Kong Louis XIV mod Pave Alexander VII. Kongen indtog som straf byen Avignon, der ellers tilhørte Pavestaten, men det lykkedes en spansk delegation at få parterne forligt og Avignon tilbageleveret til Paven. Forliget var dog med visse betingelser, blandt andet at Guardia Corsa skulle opløses og at en af gardisterne skulle dødsdømems for pagedrabet. Desuden skulle der på Pladsen foran kasernen rejes en skamstøtte i form af en pyramide. Dette skete også, men allerede den 31. Maj 1668 blev skamstøtten såvel som kasernen revet ned og hele sagen gik i glemmebogen.

Piazza di San Paolo alla Regola afgrænses på 2 sider (mod syd og øst) af bygninger, og på de 2 andre sider (mod vest og nord) af gader.

Mod vest er det således Via di San Paolo alla Regola, som kommer fra sydøst fra Via di Santa Maria in Monticelli og fortsætter mod nordvest op til Via dei Pettinari og Piazza della Trinità dei Pellegrini. Ud for Piazza di San Paolo rejser Kirken San Paolo alla Regola's facade sig ved siden af porten ind til Klosteret Collegio Siculo. Facaden er tegnet af Giacomo Cioli og udført af Giuseppe Sardi omkring 1721. Den har en meget høj og bred indgangsdør i midten og 2 mindre døre i hver side. Et bånd løber tværs over facaden med indskriften "Gentium doctori divo Paulo Apostolo Collegium Siculum tert. ord. S. Francisci", en dedikation til Apostlen Paolo fra Collegio Siculo.

Kirkens nordmur vender ud mod gaden Via del Conservatorio, der - lidt skævt - fortsætter sit forløb langs Pladsens nordside. Det ser ud som om der også her løber en gade langs Pladsen, men den har intet særskilt navn, kaldes kun Piazza di San Paolo alla Regola.

Herudtil står en ejendom, der dækker gadenumrene 34-37. Der er 8 fag med en smuk portal med hovedindgang i nr. 34. Indgangsdøren er flankeret af profilerede søjler og dækket af en høj bue i kraftige, men tilskårne, stenkvadre, som - under et kraftig fremspringende vinkelformet gavlfelt - brydes af et våbenskjold, hvor ejermærket dog er fjernet. På venstre side af indgangen sidder 2 store tilmurede portbuer i brede travertinkarme med halvcirkelformet overkant og med små indsatte vinduer. Til højre sidder en lignende bue, men her med en stor indgangsport. Herefter er facaden delt af et lodretgående "bånd" af flade, hvide stuksøjler, hvorpå der følger endnu 3 brede portbuer med trædøre til trappeopgange og butikker. På det travertin- og stukbeklædte hjørne til Via di Santa Maria in Monticelli sidder et Madonna-billede. På bygningens 4 øverste etager under det meget brede, udskårne tagudhæng, er vinduerne omgivet af smalle, profilerede travertinrammer, Ejendommen tilhører Arciconfraternita del Santissimo Sacramento in San Lorenzo in Damaso og den er bygget i 1700-tallet.

Den nordøstligste del af Piazza di San Paolo alla Regola er indsnævret til ren gadebredde og Pladsens østside afgrænses her af en del Via di Santa Maria in Monticelli, denne snoede gade, som forgrener sig flere sted i området. Her er det en del af en større ejendom, der med numrene 59 og 60 danner baggrund for Piazza di Ssn Paolo alla Regola. En mørktokker pudset mur uden de store udsmykninger, men dog med en sokkel af granitkvadre og lyse etageadskillelsesbånd under anden- og trediesalens vinduer, der også har lyse stukrammer. Førstesalens 5vinduer er derimod uden rammer og stueetagen er kun forsynet med 4 rammeløse og tilgitrede vinduer samt en låset metaldør. Den afvisende ejendom vender dog sin indbydende forside ud mod Piazza di San Salvatore in Campo, hvor hovedindgangen findes til Collegio dei Missionari dello Spirito Santo, som her huses i det gamle "Casa de Stellis".

Pladsens lille "tarm" afgrænsens på østsiden af den bageste del af Kirken Santa Maria in Monticelli med 2 tilbyggede ejendomme, der her dækker gadenumrene 37A til 38, samt nr. 39. Huset til venstre har en lys rosa pudset facade med brede etageadskillelsesbånd og firkantede vinduesrammer i puds. Her er 3 etager og en tilbygget 4. etage, alle med 3 fag, hvoraf nogle vinduer er tilmurede. Bygningen til højre ligner meget, her er også 4 etager, men de er meget højere, så huset på denne måde ser ud til at have en etage mere. Stueetagen er dækket af lyst puds med stenmønster og rammerne om de 2 fag vinduer er profilerede og på førstesalen forsynet med vandrette overliggere.

Det er denne ejendom, der også afgrænser Pladsens nordøstside med sin stenmønstrede stueetage (gadenr. 40) og lystrosa oppudsede facade i 3 fag - samt et smalt ekstra fag til højre, et smalt trappetårn med forskudte etager, som forbinder den nævnte bygning med den vinkelretstående bygning, som rummer klosteret og skolen tilhørende i Padri Dottrinari, hvis emblem udført i farvet marmor kan ses over døren i nr.42.

Ejendommen på sydøstsiden af Piazza di San Paolo alla Regola kaldes Convento e Scuola dei Dottrinari. Den er i 5 etager med en overbygget 6. etage. Facaden er pudset op i en lys gul farve og hushjørnerne er beskyttede af lodrette rækker af stenkvadre. Der er 4 fag vinduer, i stueetagen 3 og en dør, i brede travertinrammer, der i den høje stueetage samt på andensalen toppes af vandrette overliggere. Tagudhænget over 4.salen hviler på små kantede konsoller. Ejendommen er bygget i 1700-tallet og husets facade mod Via di San Paolo alla Regola har samme udseende, med små firkantede kældervinduer i brede rammer i gadeplan. Her er 6 fag uden døre eller indgange. En dør - udover den ovennævnte fra Piazza di San Paolo alla Regola - findes også i tværgaden Via di Santa Maria in Monticelli, hvorudtil bygningen har samme facadeudseende, samt en lille port i nr. 27.

 

Litteratur om Piazza di San Paolo alla Regola:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 673.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1979. --- side 8, 32, 33, 36,
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 og 28 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Ckaudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton Compton editori, 2004: Volume 3: P-Z.
- side 960-961.
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 271.
Info.roma: Via di San Paolo alla Regola, Roma.
RomaSegreta.it: Via di S. Paolo alla Regola.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.7.2018