ANNAS ROM GUIDE

Piazza di San Salvatore in Campo

Se over nr. 33 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Piazza di San Salvatore in Campo er en lille Plads, der ligger foran Kirken San Salvatore in Campo. Den flankeres på 2 sider (nord- og vestsiden) af gaden Via di San Salvatore in Campo og på de 2 andre sider (øst- og sydsiden) af forskellige beboelsesejendomme.

Pladsen har navn efter Kirken, men har en ældre historie, da der i Antikken på dette sted stod et Tempel for Guden Mars langs en vej, der nogenlunde svarer til nutidens Via di San Salvatore in Campo på strækningen mellem Via degli Specchi og Via di San Paolo alla Regola. På det sted, hvor Pladsen breder sig idag, var der i Antikken et "T-kryds", da der herfra - omtrent på højde med Pladsens sydside - udgik en gade i stik nord-vestlig retning. Denne gades navn kendes ikke, mens dens parallelgade, som løb ligesom nutidens Via di San Paolo alla Regola, kaldtes Vicus Stablarius.

Senere voksede forskellige småhuse og boliger op i området, hvor Kirken først blev bygget i 1638. Indtil da lå her almindelige beboelseshuse rundt om en åben Plads, hvor der i midten voksede et stort elmetræ. Sådan viser L. Tempesta det i hvert fald på sit Rom-kort fra 1593. Pladsen kaldtes muligvis Campo dell'Olmo, men det er ikke sikkert, at det er herfra, at Kirken har sit tilnavn, da dette allerede brugtes på en tidligere Kirke, som lå et helt andet sted.

Rundt om Campo dell'Olmo byggedes der i den sidste del af 1500-tallet flere beskedne 3-4-etagers huse, som brugtes af forskellige religiøse ordener. I nr. 36 lå for eksempel Convento dei Padri Dottrinari og i nr. 37: Collegio dei Missionari dello Spirito Santo. Husene står her stadig, selvom de blev kraftigt ombyggede i 1800-tallet.

EN TUR RUNDT PÅ PIAZZA DI SAN SALVATORE IN CAMPO:

Pladsens vestside langs gaden Via di San Salvatore in Campo er domineret af det store Palazzo del Monte di Pietà, der udfylder karréen mellem Via di San Paolo alla Regola og Via degli Specchi.

Pladsens nordside optages af Kirken San Salvatore in Campo's facade. Til højre herfor ligger en række mindre huse ud mod sidegaden Via di San Salvatore in Campo, som derpå drejer til venstre mod Via degli Specchi.

Pladsens østside udgøres af ét stort hus, som har sidefacader mod Via di Santa Maria in Monticelli i syd og Via di San Salvatore in Campo i nord. Ejendommen er fra 1500-tallet, men kraftigt moderniseret og pudset op i en okker nuance med hvidkalkede rammer om døre og vinduer, samt de vandrette pyntelister, der adskiller etagerne, og den elegante lodrette frise af stenkvadre, som beskytter hjørnerne. Det drejer sig om: Convento dei Missionari dello Spirito Santo, som har 5 fag ud mod Pladsen og 4 etager under et bredt tagudhæng, hvorover endnu en - lidt tilbagetrukket - etage gemmer sig. Over hoveddøren med den udskårne portal og teksten "Oli - Deo - Honor - et - Gloria" sidder et lille glaseret terracotta-relief af Madonna med Barnet fra 1900-tallet. På et lille tekstbånd læser man: "Posuerunt me - custodem". På et andet tekstbånd, som sidder på facadens venstre del, står: "Pater Filiis Peramanter dedit".

Pladsens sydside består af 3 huse:
- Et bredt hjørnehus med 3 fag i 4 etager og tagterrasse. Det er pudset op i en lys gul farve og stuefacaden har indridset mønster som stenkvadre. Hernede afsluttes de 2 smalle vinduer af en bue og det samme gælder den brede og høje midterdør. Vinduerne på de øvre etager et rektangulære og enkle, kun på førstesalen sidder de under vandrette overliggere.
- Huset ved siden af er fra 1700-tallet og ligeledes i 3 fag, men det er meget smallere og har 5 etager. Facaden er pudset op i en lys rødlig farve. Fordelingen af vinduerne er ikke helt symmetrisk, de 2 i højre side sidder meget tættere end det ene i venstre side. Det gælder alle etagerne og også indgangsportal og vognport i stueetagen. Disse er begge indsat i brede travertinrammer, portalen med sidesøjler og udskåret og dekoreret overkant. Imellem dem sidder et lille firkantet vindue. Førstesalens vinduer er små og kvadratiske, i enkle stenrammer. Andensalens - "bell'etagen"'s - er høje og forsynet med kraftigt fremspringende vandrette overliggere. Trediesalen har høje vinduer i enkle rammer, mens fjerdesalens vinduer er mindre.
- Det tredie hus ligger mest ud til sidegaden Via di Santa Maria in Monticelli, som løber mod øst herfra. Det er et smukt hus fra 1700-tallet, som ejes af Arciconfraternita del Santissimo Sacramento in San Lorenzo in Damaso. Mod Pladsen ses den smukke portal i bred stemramme med svungen overkant. Ejendommen er i 5 etager og har blot 2 fag ud mod Pladsen og gaden. Facaden er pudset op i en lys gul farve.

 

 

Litteratur om Piazza di San Salvatore in Campo:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort, 18.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 776.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte I - 3. edizione / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1980. ------- side 8, 36-40.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 274.
Info.roma: Piazza di San Salvatore in Campo.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.12.2014 og sidst opdateret d. 8.10.2018