ANNAS ROM GUIDE

Via dei Polacchi

Se mellem nr. 14 og nr.16 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

 

Via dei Polacchi løber i kvarteret Rione XI Sant'Angelo mellem Via delle Botteghe Oscure i nord og Via dei Delfini / Piazza Margana i syd. Den har ikke nogen egentlige side- eller tværgader, men et par mindre blindgyder og udvidelser med adgang til bebyggelser langs gaden.

Den ene af disse, Vicolo dei Polacchi, ligger mod vest, hvor den skærer en lille trekant af bebyggelsen og munder ud i Via dei Delfini. Denne gyde er dog idag lukket af mod Via dei Delfini og udgør nu kun en indkørsel fra Via dei Polacchi. Den anden, der er navnløs, ligger mod øst og giver adgang til et bagvedliggende hus.

Via dei Polacchi : Polakkernes gade - har navn efter den polske nationalkirke, som ligger mod nord ud til Via della Botteghe Oscure: Santo Stanislao dei Polacchi.

EN TUR OP OG NED GADEN - fra syd (Via dei Delfini) mod nord (Via delle Botteghe Oscure):

På vestsiden af Via dei Polacchi står på hjørnet af Via dei Delfini en meget ramponeret 4-etagers bygning. Ejendommen er fra 1700-tallet og meget forsømt. Facadens okkerfarvede puds skaller af og etageadskillelsesbåndene er ligeledes forsvundet. Vinduerne har ingen rammer og forretningsindgangene i stueetagen er indsat i store firkantede rammer, hvoraf kun en enkelt er i travertin. Huset har 4 etager og danner hjørneejendom til Via dei Polacchi, hvorudtil der er 4 fag, men mange af vinduerne er tilmurede. Ejendommen har muligvis tidligere tilhørt Broderskabet ved Kirken Santa Maria del Portico. Der skal engang have siddet en indskriftsplade om dette på muren med teksten "Domus Societatis Sancte Mariae Porticus Gratia et Consolatione pro medietate".

Den næste ejendom på denne side er i lidt bedre stand, her er 2 fag i 3 etager med rammeløse vinduer og i stueetagen en indgangsdør i enkel travertinramme. Ejendommen har fået påsat fremspringende støttepiller mellem fagene og danner hjørne ind mod den gamle Vicolo dei Polacchi. Denne gyde er her blevet til en lille plads, der sluttes af en lav, grå mur med en gitterlåge, således at gyden heller ikke fra denne side er tilgængelig for andre end de lokale beboere.

På den anden side af den lille plads står et højt, gammelt hus i 5 etager med 3 fag vinduer - hvoraf de yderste er tilmurede - ud mod gaden. Huset har en rå, delvist gråpudset mur uden vindues- eller dørrammer, selvom der er rester af sådanne ved den tilmurede dør i stueetagen. Langs gaden har ejendommen haft et par vinduesfag, men de fleste er tilmurede, så facaden fremstår lukket på nær enkelte vinduer øverst oppe og et par små runde og tilgitrede glughuller i stueetagen, hvor der også sidder en lille dør.

Det næste byggeri her på vestsiden er ganske anderledes velholdt og fremviser en smuk 1700-tals facade i lyst puds med travertin- og stukvinduesrammer og -dørkarme, samt både vandrette og lodrette pyntelister. Ejendommen, der idag er delvist indrettet til Hotel Hosianum Palace, var engang en del af den polske menigheds hjem for pilgrimme, syge og fattige, kaldet Ospizio dei Polacchi. Bygningen stammer fra 1582-1591, da den polske Kardinal Stanislaw Hos døde og efterlod hele sin formue til ombygning af Kirke og Herberg / Hospital. Den blev senere ombygget i perioden 1729-1735. Ejendommen er i 4 etager med en lang række portbuer omgivet af brede travertinrammer i stueetagen og høje vinduer under trekantede gavlfelter på andensalen. Ikke mindre end 13 fag ligger her ud til Via dei Polacchi i en facade, der bugter sig i en masse små knæk, følgende den gamle gades uregelmæssige forløb, der i den nordlige del var formet af en antik bebyggelse bestående af rækker med forretninger og beboelseshuse omkring et gadekryds, som lå omtrent midtvejs i den moderne gade.

--- OG TILBAGE IGEN - fra nord (Via delle Botteghe Oscure) mod syd (Via dei Delfini):

Hjørnehuset heroppe er en stor moderne bygning, som blev bygget efter udvidelsen af Via delle Botteghe Oscure i 1938. Heroppe ragede i sin tid en stor del af Palazzo Margani ud i gadebilledet, men dette hjørne blev revet ned ved udvidelsen. Facaden på den nye ejendom er i de 2 nederste etager dækket af travertinplader, mens de øvre 4 etager er pudset op. Disse etager har skiftevis høje, rektangulære vinduer i forskellige rammetyper og små firkantede, rammeløse vinduer. Facaden følger også her Via dei Polacchi's uregelmæssige og bugtede forløb og er derfor ligesom facaden på huset overfor opløst i en række små knæk. Og bortset fra det første fag ud mod denne gade, er husmuren blot pudset og der er ingen vinduesrammer i det næste fag, der afsluttes med en lang, lav mur med enkelte vinduer.

For enden af denne lave udbygning finder vi den østlige, blinde sidegyde, som giver adgang til ejendommen bagved og til det næste hus i rækken. Gyden har intet særskilt navn og husnumrene er blot en del af Via dei Polacchi's nummerering.

Den nydelige 4-etagers ejendom, der ligger med 5 fag på sydsiden af gyden og 9 fag mod Via dei Polacchi, har facaden pudset op i en lys farve, en lodret række kvadersten til beskyttelse af hjørnerne, travertinrammer om vinduer og døre, samt vandrette etageadskillelsesbånd. I stueetagen er der flest vinduer, men også enkelte firkantede portåbninger og en smuk indgangsportal i en travertinbue med udskårne lynetter og vandret overligger i gadens nr.12. Ejendommen slutter med et fag mod syd, fremkommet fordi det følgende kompleks af huse ligger lidt tilbagetrukket.

Det drejer sig om det såkaldte Casa dei Margani, et kompleks af flere ældre sammenbyggede huse tilhørende Margani-familien. Det nordligste hus består af 3 fag i 3 høje etager, højere end de næste der følger. Vinduerne er firkantede, i stueetagen uden rammer, mens de øvre etager har smalle stuk- eller travertinrammer. Facaden er her pyntet med vandrette adskillelsesbånd. Den næste del består af 2 fag, men her er der tale om høje vinduer i travertinrammer, der ender i en halvcirkelformet bue; måske har ejendommen her tidligere haft form af en to-etagers loggia. I stueetagen sidder 2 vinduer forskudt for hinanden. De har begge en vandret overligger, den sydligste er blot en enkel plade, mens den nordligste er en udskåret marmorbjælke, der hviler på små konsoller. Den sydligste del af ejendommen har 3 etager med 2 fag vinduer, som er uregelmæssigt fordelt på facaden, samt uens i størrelse. Den danner hjørnehus mod Piazza Margana.

 

Litteratur om Via dei Polacchi:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 14 og 19.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 711.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 763.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 68.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.3.2016 og sidst opdateret d. 3.11.2016