ANNAS ROM GUIDE

Vicolo di Sant'Aurea

Se mellem nr. 68 og nr. 69 på Bykort til den vestlige del af Campo de' Fiori-turen 

Denne korte gyde ligger i kvarteret Rione Regola mellem Piazza de' Ricci og Via Giulia. Navnet stammer fra en gammel kirke, der fra før 1300-tallet til begyndelsen af 1600-tallet stod i Via Giulia ud for gydens udmunding.

Kirken var viet til helgeninden og 300-tals martyren Santa Aurea. Den blev i 1574 overdraget til kolonien af tilflyttere fra Napoli og deres lægbroderskab, Confraternita dei Napoletani. Kirken var imidlertid i så dårlig stand, at de nye beboere besluttede at rive den ned og opføre en ny på stedet. Byggeriet strakte sig over en lang periode og først i slutningen af 1600-tallet fik den nye Kirke sin facade og arbejdet med at bygge en ny hovedbygning kunne derpå gå i gang i 1700-tallet. Kirken viede napoletanerne til Den Helligånd og den kaldtes derfor Spirito Santo dei Napoletani. Denne Kirke står stadig i Via Giulia ud for Vicolo di Sant'Aurea.

Vicolo di Sant'Aurea er en ganske kort gyde, som på sin sydside har muren til Ricci-familiens store kompleks af sammenbyggede huse, der strækker sig fra Piazza de' Ricci, langs Vicolo di Sant'Aurea og Via Giulia, til Via della Barchetta.

Hvor gyden starter ved Piazza de' Ricci sidder på sydhjørnet af Palazzo Ricci et stort Maria-alter fra 1600-tallet.

Palazzo Ricci's facade mod gyden er ganske udekoreret. De 6 etager er uregelmæssigt og forskelligt fordelt i kompleksets 2 dele. Hele facaden er pudset op i en mørk okker farve uden etageadskillelseslister eller anden dekoration, på nær nogle af vinduesrammerne. Nærmest Piazza de' Ricci ses 3 fag vinduer på den øverste etage under det fremspringende tagudhæng. På resten af etagerne er vinduerne af forskellige størrlese og sat i forskellig højde. De er i enkle, let profilerede rammer af stuk. Nederst er der her en bue med en dør. Den næste del af facaden har samme højde og består ligeledes af 3 fag, men her fordelt på henholdsvis 5 og 4 etager. De 3 fag findes på de øverste etager, mens de nederste kun har 2 fag og vinduerne er her af forskellig facon og størrelse. Der findes ingen indgange i stueetagen her - ligesom der heller ikke gør i den næste del af komplekset, som også er den sidste del af muren mod Gyden. Denne ejendom er lavere og kun i 3 etager under et enormt kraftigt fremspringende tagudhæng. De øverste vinduer er af lidt forskellig størrelse, mens førstesalens er høje og rektangulære, indsat i brede profilerede rammer med vandrette overliggere. Dette gælder også nabodelens ene fag. En række kraftige stenkvadre danner hjørnebeskyttelse mod Via Giulia. Til venstre for disse sidder på muren et par meter oppe en indskriftstavle med forbud mod henkastning af affald i gaden.

Teksten lyder: "De ordine di Monsigniore Presidente - delle Strade si proibisce a qualun - que persona di gettare in questo - sito immondezze di ogni sorta sotto - pena di scudi quindici ed altre pene - ad arbitrio come nell Editto pubbli- - cato li 10. Agosto 1765 al quale &" : "Efter ordre fra Monsignor Presidente for gaderne forbyder man enhver at henkaste på dette sted affald af enhver slags - under bødestraf på 15 scudi og andre bøder efter udsendelse af edikt, offentliggjort den 10. August 1765...".

Nordsiden af Vicolo di Sant'Aurea udgøres af flere huse. Først en 4-etagers ejendom med 5 fag mod gyden, hvortil der er flere indgange i stueetagen. To i høje buer med brede lyse stukrammer, samt én i en høj, rektangulær, profileret ramme med fremspringende vandret overligger. I hver side sidder hernede et smalt lille vindue. Facaden er pudset op i en lys creme-farve, som er forsynet med brede, lyse etageadskillelsesfriser under vinduerne på første- og andensalen. Disse er indsat i smalle profilerede rammer. Oprindeligt har ejendommen kun haft disse 3 etager, som man kan se af et fremspringende tagudhæng under den næste overbyggede etage, hvor vinduerne er indsat i enkle, smalle rammer. Hushjørnet mod Piazza de' Ricci er forsynet med en lodret række af stenkvadre på de nederste etager.

Nabohuset til venstre er samtidig hjørnehus mod Via Giulia. Det er i 5 etager med en mørk-okkerfarvet pudset facade, hvor hvide stukbånd løber under anden- og trediesalens vinduer. Hvid stukrammer omgiver alle vinduer, der på første- og fjerdesalen er kvadratiske, mens de er høje og rektangulære på anden- og trediesalen. Et meget fremspringende, profileret tagudhæng topper facaden over både de 5 fag mod Vicolo di Sant Aurea og de fire fag mod Via Giulia. Hovedindgangen ligger ud til denne gade i numrene 143 og 144, hvor dørene i de store portaler er indsat i kraftige stukkarme under pagodetagsformede overliggere. To mindre døre tæt ved hjørnet har begge numrene 144, I stueetagen mod Gyden sidder 3 brede portbuer i brede, delvist malede, teglstensrammer. De er delvist tilmurede og har fået indsat firkantede vinduer og døre i forskellig størrelse. Huset dateres til 1700-tallet.

Litteratur om Vicolo di Sant'Aurea:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 138.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984. ----- side 24..
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton Compton editori, 2004.
- Vol 1 : A-D. --- side144.

Info.roma.it: Via di Sant'Aurea.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.3.2021 og sidst opdateret d. 5.3.2021