ANNAS ROM GUIDE
Nutidens Piazza della Colonna Traiana

Området omkring Trajan-søjlen har egentlig ikke noget navn idag. På østsiden afgrænses det af gaderne Via Alessandrina, der i disse år undergår store forandringer på grund af de nye udgravninger af området, og Via di Santa Eufemia. På nordsiden ligger Kirken Santissimo Nome di Maria ved siden af Vicolo di San Bernardo og Kirken Santa Maria di Loreto, og området omkring denne Kirke har navnet Piazza di Santa Maria di Loreto. På vestsiden afgrænses pladsen af Via dei Fori Imperiali og på sydsiden ligger det grønne anlæg mellem denne gade og Via Alessandrina, men også her sker der mange forandringer, efterhånden som udgravningerne breder sig.

Det mest brugte navn om området er idag blot: Foro Traiano, Trajan's Forum, og det er da også dette, der her gemmer sig under nutidens gader og nu er ved at komme for dagens lys ved de nye udgravninger.

En gade ved navn Via del Foro Traiano løb tidligere mellem Palazzo San Marco på den anden side af Piazza Venezia og Trajansøjlen, hvor der dengang eksisterede en plads ved navn Piazza della Colonna Traiana, som siden forsvandt, da området omkring Søjlen og Kejserfora'ene blev fritlagt i 1800-tallet og hele den bymæssige bebyggelse, som var opstået på disses ruiner, i 1930'erne blev revet ned for at anlægge paradegaden Via dell'Impero, nutidens Via dei Fori Imperiali.

--- Læs om den gamle Piazza della Colonna Traiana ---

Litteratur om Piazza della Colonna Traiana:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 410.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.

Kort over området
Turforslag
Bøger og links om Rom
Bo og spise i Rom
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 16.12.2007