ANNAS ROM GUIDE
År 1251 til 1275 efter Kristus

(Oversigt over årstal og begivenheder)


Gå til forrige side (1226-1250)

1251

Innocens IV er Pave (1243-1254). Konrad IV er tysk Konge (1250-1254). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge af Castilien (1217-1252). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Abel er Konge i Danmark (1250-1252). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Håkon IV er Konge i Norge (1217-1263). Henrik III er Konge i England (1216-1272).

Efter Påske forlader Innocens IV Lyon, hvor han har opholdt sig siden 1244, og rejser til Perugia, hvor han slår sig ned, da han ikke vover at vende tilbage til det oprørske Rom ----- Roms Kommune udnævner bologneseren Brancaleone degli Andalò til Senatore og Capitano del Popolo.

Konrad IV drager til Italien for at bekæmpe Pavens bandlysning. Han når helt ned til Sicilien, hvor Kong Manfred tilbyder ham herredømmet over Syditalien.

1252

Innocens IV er Pave (1243-1254). Konrad IV er tysk Konge (1250-1254). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Ferdinand III er Konge af Castilien (1217-1252), derefter bliver Alfons X af Castilien Konge (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Abel er Konge i Danmark (1250-1252), derpå bliver Kristoffer I Konge (1252-1259). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Håkon IV er Konge i Norge (1217-1263). Henrik III er Konge i England (1216-1272).

Roms Kommune sender udsendinge til Perugia for at overtale Innocens IV til at vende tilbage til Rom ----- Paven flytter til Assisi ------ Roms Kommune træffer aftale med Brancaleone degli Andalò om en 3-årig ansættelse som Senator og Capitano del Popolo. Som garanti for hans sikkerhed udleveres nogle børn fra de romerske adelsfamilier som gidsler. ----- Fra August begynder Brancaleone at holde justits i Rom, men adelen svarer igen fra deres befæstede tårne. Der kommer mange sammenstød og Brancaleone lader flere oprørere hænge ----- Brancaleone truer Terracina til at underkaste sig Rom, men byen beder om Pavens hjælp. Fra Assisi opfordrer Innocens IV sine vasaller i Syditalien at yde modstand mod romerne (=Roms Kommune), som derpå sender en hær til Terracina, der erobres.

1253

Innocens IV er Pave (1243-1254). Konrad IV er tysk Konge (1250-1254). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Kristoffer I er Konge i Danmark (1252-1259). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Håkon IV er Konge i Norge (1217-1263). Henrik III er Konge i England (1216-1272).

Rom er nærmest en Republik, hvor Brancaleone pålægger Kirken at betale skat og opfordrer til dannelse af håndværler-lav ----- I Oktober sender Brancaleone bud til Assisi og tilbyder Paven at eskortere ham til Rom med byens hær ------ Innocens IV vender derpå tilbage til Rom med Kurien ------ I November-December generer romerne Paven med anmodninger om penge og erstatningsbeløb og Brancaleone må forvare Innocens IV --------- Paven slutter en aftale med Kong Henrik III af England og giver Prins Edmond af Lancaster det Sicilianske kongedømme. Dette sker trods Konrad IV's protester og uden at underrette Brancaleone.

Konrad IV indtager Napoli.

1254

Innocens IV er Pave (1243-1254), derpå bliver Alexander IV Pave (1254-1261). Konrad IV er tysk Konge (1250-1254), Manfred bliver Statholder i Syditalien. Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Kristoffer I er Konge i Danmark (1252-1259). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Håkon IV er Konge i Norge (1217-1263). Henrik III er Konge i England (1216-1272).

Brancaleone hersker som Senator i Rom, men modarbejdes af Innocens IV ------ I April rejser Paven til Assisi, han ekskommunikerer Konrad IV og gør Prins Edmond til Konge af Sicilien ----- Sommeren tilbringer Paven i Anagni ----- Roms Kommune og Brancaleone angriber og erobrer Tivoli. Statuen "Il Leone che azzanna il Cavallo" (nu Musei Capitolini) rejses som minde foran Palazzo del Senato ----- Den 8.September lyser Paven Konrads halvbroder Manfred i band, men den 27.September løser han bandet igen ------ Brancaleone støtter Manfred og forbyder alle at låne penge til Paven ----- Den 27.Oktober rejser Innocens IV fra Anagni og til Napoli under Manfreds beskyttelse ----- Den 2.December forråder Manfred Paven og angriber den pavelige hær, som besejres ved Foggia ------ Den 7.December dør Innocens IV i Napoli ----- Den 12.December vælges Alexander IV til Pave og krones den 20.December.

Konrad IV dør den 21.Maj, mens hans søn Konrad ("Corradino"/Konradin) kun er 2 år gammel.

1255

Alexander IV er Pave (1254-1261). Manfred er Statholder i Syditalien (1254-1266). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Kristoffer I er Konge i Danmark (1252-1259). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Håkon IV er Konge i Norge (1217-1263). Henrik III er Konge i England (1216-1272).

Det romerske folk hylder Brancaleone, hvis popularitet ikke passer Roms adelige og gejstlige ----- Købmandslavet, Gilda dei Mercanti, grundlægges og får sæde ved Kirken San Salvatore in Pensilis ----- Palazzo Senatorio-bygningen over Tabularium fuldendes ----- Den nye Pave Alexander IV bor i Napoli, hvorfra han lyser Manfred i band og endnu en gang giver Siciliens krone til Edmond. For dette modtager han penge til kampen mod Manfred ------ I flere kampe vinder Manfreds hær over de pavelige styrker - Om efteråret flytter Alexander IV til Viterbo ------ Brancaleone's ansættelse udløber i November og folket ønsker, at han skal fortsætte, men adel og kirke afslår og anagriber Campidoglio med deres soldater. Brancaleone fængsles i Settizonio og anklages for statskup ------ Milaneseren Marsilio della Terro vælges til ny Senator, men afslår, hvorefter guelferen Emanuele Maggi fra Brescia vælges ------ Alexander IV ankommer til Rom i December.

1256

Alexander IV er Pave (1254-1261). Manfred er Statholder i Syditalien (1254-1266). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Kristoffer I er Konge i Danmark (1252-1259). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Håkon IV er Konge i Norge (1217-1263). Henrik III er Konge i England (1216-1272).

I Rom har de adelige magten i Kommunen, hvor de kontrollerer Senatoren Maggi ----- Brancaleone er stadig fængslet og gidslerne for hans sikkerhed er stadig i Bologna ---- I Maj flytter Paven til Anagni ----- Om sommeren løslades Brancaleone, der vender tilbage til Bologna, hvorefter gidslerne frigives ----- Om efteråret er der i Rom gadekampe og tumulter, fordi befolkningen er utilfredse med den nye Senators styre.

1257

Alexander IV er Pave (1254-1261). Manfred er Statholder i Syditalien (1254-xxx). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Kristoffer I er Konge i Danmark (1252-1259). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Håkon IV er Konge i Norge (1217-1263). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland vælges Rikard af Cornwall (1257-1272) til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

Oprør i Rom mod Senator Maggi, der dræbes ----- Paven er nødt til at flygte til Viterbo på grund af tumulterne ----- Folkets repræsentanter kalder Brancaleone tilbage og ansætter ham som Senator for 3 år ----- Han hævner sig nu på modstanderne og sender mange adelige i eksil, fængsel eller til henretning ------ Kommunen slutter forbund med Manfred ----- Paven bandlyser Brancaleone, men løser det senere efter trusler om krig.

1258

Alexander IV er Pave (1254-1261). Manfred er Statholder i Syditalien (1254-1266). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Kristoffer I er Konge i Danmark (1252-1259). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Håkon IV er Konge i Norge (1217-1263). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

Brancaleone degli Andalò lader alle (=140) de befæstede tårne i Rom rive ned og konfiskerer de oprørske adeliges godser og opløser deres militser, der hærger Campagna Romana. Om sommeren sender han hæren mod de guelfiske byer udenfor Rom, men bliver syg og dør ------ Paven anerkender stadig ikke Manfred som Konge over Sicilien og fastholder bandlysningen ------ Om efteråret opholder Paven sig i Anagni ------ I Rom vælger man Castellano degli Andalò til ny Senator og nye gidsler sendes til Bologna som sikkerhed for Castellano's liv.

Manfred lader sig krone i Palermo.

1259

Alexander IV er Pave (1254-1261). Manfred er Konge i Syditalien (1254/1258-1266). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Kristoffer I er Konge i Danmark (1252-1259), derpå bliver Erik Klipping Konge (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Håkon IV er Konge i Norge (1217-1263). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

I Rom er der stadige optøjer og gadekampe mellem adelige og borgerlige, der ender med at vende sig imod Castellano degli Andalò, som bliver fængslet. I stedet indsættes 2 Senatorer fra adelsfamilierne: Napoleone Orsini og Riccardo Annibaldi ----- Bologna vil ikke udlevere sine gidsler og Paven bandlyser byen ----- Om efteråret hærger Manfreds hære Pavestatens områder sammen med saracenske tropper, der farer frem med stor grusomhed. Præster og tiggermunke dræbes og kirker og klostre afbrændes ------- Paven ser magtesløs til.

Henrik III af England slutter fred med Ludvig IX af Frankrig. Frankrig er nu Europas førende magt ------ I hele Italien opstår "flagellant-bevægelsen", hvor folk vandrer rundt under bodsprædikerner og selvpiskning.

1260

Alexander IV er Pave (1254-1261). Manfred er Konge i Syditalien (1254/1258-1266). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Håkon IV er Konge i Norge (1217-1263). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

Kong Manfred af Sicilien underlægger sig store områder af Pavestaten ----- Om efteråret når de omvandrende flagellanter til Rom og mange romere slutter sig til dem ----- Castellano degli Andalò løslades og gidslerne i Bologna frigives.

1261

Alexander IV er Pave (1254-1261), derpå bliver Urban IV Pave (1261-1264). Manfred er Konge i Syditalien (1254/1258-1266). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Håkon IV er Konge i Norge (1217-1263). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

I Rom udnævner man den tyske Kong Rikard af Cornwall til Senator for livstid, men ghibellinerne protesterer ----- Alexander IV rejser til Viterbo, hvor han dør den 25.Maj ----- Konklave i Viterbo ---- Den 20.August vælges den franske Jacques Pantaléon til Pave Urban IV. Han krones i Viterbo og forbliver i denne by ----- Om efteråret er der borgerkrig i Rom om Senatorvalget. Rikard af Cornwall frasiger sig embedet og man vælger nu Manfreds svigersøn Pedro af Aragonien.

1262

Urban IV er Pave (1261-1264). Manfred er Konge i Syditalien (1254/1258-1266). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Håkon IV er Konge i Norge (1217-1263). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

Urban IV residerer først i Viterbo og derefter i Orvieto ----- I Rom er stadig optøjer og borgerkrig ----- Paven tilbyder den franske Konges broder, Karl af Anjou, Siciliens krone.

1263

Urban IV er Pave (1261-1264). Manfred er Konge i Syditalien (1254/1258-1266). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Håkon IV er Konge i Norge (1217-1263), derpå bliver Magnus IV Konge (1263-1280). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

I Rom udnævnes Karl af Anjou til Senator på livstid ----- Paven får ændret udnævnelsen til at vare 5 år og til frasigelse, når Karl får erobret Sicilien. Desuden får Urban IV indført den bestemmelse, at den følgende Senator skal udnævnes af Paven selv ------ Aftalen med Edmond af England annulleres af Paven.

1264

Urban IV er Pave (1261-1264). Manfred er Konge i Syditalien (1254/1258-1266). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

Karl af Anjou's repræsentant som Senator, Jacques Gaucelin, slår sig ned på Campidoglio sammen med et korps af provencalske soldater. Han dør senere og efterfølges af Jacques Gantelme og dennes soldater ----- Den 11.August udsteder Paven bullen "Trasiturus" med liturgien til Corpus Domini-festen ----- Den 9.September rejser Paven fra Orvieto til Perugia ----- Urban IV dør den 2.Oktober i Perugia.

1265

Clemens IV er Pave (1265-1268). Manfred er Konge i Syditalien (1254/1258-1266), Karl af Anjou bliver Konge af Sicilien (1265-1282). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

Den 5.Februar vælges franskmanden Guy Foulques til Pave Clemens IV. Han rejser fra Frankrig til Perugia, hvor han krones den 15. Februar ----- Den nye Pave beder Karl af Anjou om at komme til Rom ----- I Rom fortsætter kampene mellem guelferne og ghibellinerne ----- Karl af Anjou drager ind i Rom den 24.Maj og bosætter sig først i Lateranet og derefter, på Pavens opfordring, i komplekset ved Kirken Santi Quattro Coronati ----- Den 21.Juni udnævnes Karl d'Anjou til Senator ved en ceremoni i Klosteret ved Santa Maria in Aracoeli og den 28.Juni modtager han løftet om Siciliens kongekrone i San Giovanni in Laterano og Fanen i Peterskirken af 4 Kardinaler, som repræsenterer Paven, der stadig befinder sig i Perugia ------- Den 29.Juni afholdes Chinea-festen for første gang ----- I August rejser Paven til Assisi og herfra erklærer han krig mod Manfred.

1266

Clemens IV er Pave (1265-1268). Manfred er Konge i Syditalien (1254/1258-1266), Karl af Anjou bliver Konge af Sicilien (1265-1282). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

Den 6.Januar bliver Karl af Anjou kronet sammen med sin hustru Beatrice i Peterskirken af 5 Kardinaler, som repræsenterer Paven ----- Den 20.Januar forlader Karl Rom sammen med sin hær og den 26.Februar besejrer han Manfred ved Benevento ------ I Maj frasiger Karl sig embedet som Senator i Rom, som aftalt med Paven tidligere ----- 2 nye Senatorer vælges: Corrado Beltrami Monaldeschi og Luca Savelli. De beder Paven om at tilbagebetale det lån, som han havde fået af de romerske købmænd til korstog, men Clemens IV nægter ----- Paven bor stadig i Viterbo, hvorfra han nægter at give sin støtte til Konrad (Corradino)'s ønske om den sicilianske trone.

Karl af Anjou besejrer Manfred ved Benevento. Manfred dør under kampen.

1267

Clemens IV er Pave (1265-1268). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

I Rom er der i Juni en folkelig opstand til fordel for ghibellinerne og Henrik af Castilien vælges til Senator ------ Clemens IV udnævner Karl af Anjou til Herre over Toscana for 6 år ----- Den 18.Oktober kommer Manfreds onkel Galvano Lancia til Rom for at slutte forbund med byen på Konrad (Corradino)'s vegne ----- Paven sender et protestbrev fra Viterbo ----- Som svar lader Lancia en række af Pavens støtter arrestere: Matteo Orsini, Napoleone Orsini, Pandolfo Savelli, Giovanni Savelli, Riccardo Annibaldi, Angelo Malabranca og Pietro Stefani. Desuden lader han deres huse afbrænde ----- En tysk garnison slår sig ned i Vatikanet, som befæstes af Lancia ----- Den 16.November inivterer Senator Henrik af Castilien Corradino til Rom ----- Få dage efter lyser Paven dem alle i band ----- I borgen ved Santi Quattro Coronati underskrives en aftale mellem Rom, Pisa, Siena og de toskanske ghibelliner mod Karl af Anjou, som støttes af Paven.

Konrad (Corradino) vælges ved akklamation til Konge i Puglia og på Sicilien og den 21.Oktober indtager han Verona.

1268

Clemens IV er Pave (1265-1268). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

I Juli kommer Konrad til Rom og modtages med jubel, derefter drager han atter i krig ----- Den 28.August er Konrad atter i Rom, men her er magten nu i guelfernes hænder og de vil ikke modtage ham. Nogle romerske adelsmænd følger Konrad på hans flugt: Napoleone Orsini og Riccardello Annibaldi ----- Den 16.September ankommer Karl af Anjou til Rom, udnævnt til Senator for de næste 10 år af Clemens IV. Han belønner sine trofaste støtter, bl.a. Giovanni Frangipane, fyrsteligt ----- Den 3.Oktober forlader Karl Rom ----- Den 29.November dør Clemens IV i Viterbo ----- Den 30.November mødes Kardinalerne til valg af ny Pave uden at kunne blive enige de næste 3 år!

Den 23.August besejrer Karl af Anjou Konrad ved Tagliacozzo. Efter nogen omflakken fanges og arresteres Konrad og senere halshugges han i Napoli.

1269

Pavestolen står tom (1268-1271). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

Kardinalerne forhandler stadig valget af en ny Pave i Viterbo ----- Rom styres af Bertrando del Balzo, som er repræsentant for Karl af Anjou, med så fast hånd at mange forbrydere henrettes ----- Mønterne præges med Karl's navn ----- Den kirkelige administration lider ved den tomme Pavestol og finanserne svækkes.

1270

Pavestolen står tom (1268-1271). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Ludvig IX, den Hellige er Konge i Frankrig (1226-1270) derpå bliver Filip III Konge (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

Rom ligger under for nye optøjer og borgerkrigslignende tilstande. Angelo Capocci sender sine militser rundt i byen, men de besejres af Bertrando del Balzo og guelfernes huse og tårne nedrives ----- I Viterbo lader Bonaventura da Bagnoreggio Kardinalerne mure inde i det pavelige palæ, der nu bliver til et "konklave" med det formål at få dem til at komme til en beslutning. I Maj går man så vidt som at fjerne taget for at Kardinalerne ikke kan søge læ for regnen, og de forsynes nu kun med brød og vand. Til sidst ender de med at lade 6 at foretage et valg, men det trækker stadig ud.

Karl af Anjou drager på korstog (Det 9.korstog) sammen med sin broder Ludvig IX, der dør i Tunis.

1271

Pavestolen står tom (1268-1271), derpå er Gregor X Pave (1271-1276). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Henrik III er Konge i England (1216-1272). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Castilien til tysk Konge af en anden gruppe.

Karl af Anjou kommer til Rom i Marts måned sammen med den nye franske Konge Filip III ------ Karl af Anjou, Filip III og Prins Henrik af Cornwall tager til Viterbo for at prøve på at fremskynde Pavevalget ----- Omsider vælger de udmattede Kardinaler den 1.September en udenforstående, Tebaldo Visconti, til ny Pave Gregor X. Han befinder sig i Syrien (med korstoget) og skal først hentes hjem derfra.

1272

Gregor X er Pave (1271-1276). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Henrik III er Konge i England (1216-1272), derpå bliver Edward I Konge (1272-1307). I Tyskland er Rikard af Cornwall (1257-1272) valgt til Konge af en gruppe og Alfons X af Catilien til tysk Konge af en anden gruppe.

Den 10.Februar ankommer den nyvalgte Pave (Tebaldo Visconti) til Viterbo og den 20.Marts til Rom, hvor han krones i Peterskirken den 27.Marts ---- Den 31.Marts indkalder Gregor X til et Koncil i Lyon, der skal afholdes fra Marts 1274 (Concilio di Lione II) ----- Fra Juni måned flytter Gregor X til Orvieto for sommeren.

Rikard af Cornwall dør.

1273

Gregor X er Pave (1271-1276). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland bliver Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Paven foreslår de tyske fyrster at vælge Karl af Anjou til Konge, men de har deres egen kandidat ----- Den tyske Kansler Otto fra Speyer (på italiensk: Ottone di Spira) sendes af den nye tyske Konge, Rudolf I af Habsburg, til Orvieto for at bede om en kejserkroning. Paven meddeler, at det må vente til efter Koncilet ----- Om foråret påbegynder Gregor X rejsen til Lyon sammen med Karl af Anjou. De gør holdt i Firenze og Piacenza på vejen. Her forsøges der et attentat mod Paven ----- I November ankommer Gregor X til Lyon.

Rudolf I af Habsburg vælges som ny tysk Konge.

1274

Gregor X er Pave (1271-1276). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Fra den 7.Maj til 17.Juli afholdes Koncilet i Lyon (Concilio di Lione II). Der besluttes bl.a. i bullen "Ubi periculum" at Kardinalerne højst 10 dage efter en Paves død skal lukkes inde og forblive isolerede, til de er blevet enige om efterfølgeren (konklave-valg). Hvis de ikke har valgt efter 10 dage, vil de fremover blot få vand og brød, indtil valget har fundet sted. Desuden fornyer den byzantinske Kejser Mikael 8 unionen med Romerkirken for at få pavelig hjælp mod Karl af Anjou. Otto af Speyer bekræfter overfor Paven Kong Rudolfs afståen fra alle krav på Sicilien og Pavestatens besiddelser ----- Efter afslutningen af Koncilet begynder Gregor langsomt tilbagerejsen.

1275 ikke rettet

Gregor X er Pave (1271-1276). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Gregor X rejser hjem fra Lyon med ophold i Provence, Lausanne, Firenze og Arezzo ----- Paven aftaler Kejserkroning af Rudolf I af Habsburg til Februuar 1276 og samtykker til ægteskabet mellem Rudolfs datter Clementia og Karl Martell, en nevø af Karl af Anjou ----- Den 20.December bliver Gregor X syg i Arezzo.

 

Gå til næste side (1276-1300)


(Se oversigt over årstal og begivenheder)


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 20.6.2011 og sidst opdateret d. 1.1.2014