ANNAS ROM GUIDE
År 1276 til 1300 efter Kristus

(Oversigt over årstal og begivenheder)


Gå til forrige side (1251-1275)

1276

Gregor X er Pave (1271-1276), derpå bliver Innocens V Pave (1276) og derefter Hadrian V (1276) og til slut Johannes XXI (1276-1277). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Den 10.Januar dør Gregor X i Arezzo ----- Fra den 21.Januar er der konklave i Arezzo, der vælger Pierre de Tarantaise til Pave Innocens V ----- Paven krones i Peterskirken i Rom den 22.Februar ----- Den 22.Juni dør Innocens V i Rom og begraves i San Giovanni in Laterano ----- Den 23.Juni starter konklavet i Lateranet ----- Efter 8 dage reduceres Kardinalernes fødevarer til vand og brød af Karl af Anjou, der som romersk Senator kontrollerer valghandlingen ----- Den 11.Juli vælges Ottobono Fieschi til Pave Hadrian V ----- Den nye Pave flytter til Viterbo på grund af den kvælende hede i Rom ----- Den 18.August dør Hadrian V i Viterbo ----- Den 20.August mødes Kardinalerne i Viterbo for at vælge ny Pave ----- Den 28.August lukker Viterbo's borgmester Kardinalerne inde. De protesterer og forlader konklavet ----- Den 15.September mødes Kardinalerne igen og vælger portugiseren Pietro Juliani til Pave Johannes XXI ----- Den nye Pave forbliver i Viterbo, mens Karl af Anjou sørger for ro og orden i Rom.

1277

Johannes XXI er Pave (1276-1277), derpå bliver Nikolaus III Pave (1277-1280). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Johannes XXI forbliver i Viterbo, hvor han dør den 20.Maj ----- Den 21.Maj mødes 7 Kardinaler i Viterbo, men kan ikke beslutte sig for en ny Pave ----- Karl af Anjou holder ro og orden i Rom, hvor Tiberen den 6.November går over sine bredder ----- Den 25.November vælges romeren Giovanni Gaetano Orsini til Pave Nikolaus III ----- Den 26.December er Nikolaus III i Rom, hvor han bliver kronet i Peterskirken.

1278

Nikolaus III er Pave (1277-1280). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Nikolaus III tager magten i Rom og opsiger Karl af Anjou's Senator-embede ----- Paven sørger for en mængde ny- og ombygninger: Lateranpaladset, løngangen Il Passetto, en pavelig befæstet bolig i Castel Sant'Angelo ----- Pavens slægtninge i Orsini-familien får mange goder og rigdomme ----- I sommerperioden flytter Paven til Viterbo ----- Pavens nevø Latino Malabranca udnævnes til pavelig Legat i Romagna ----- Den 18.Juli udsendes bullen "Fundamenta militantis Ecclesiae" om Pavens overherredømme i Rom. Paven indtager selv Senator-embedet, men repræsenteres heri af sin broder Kardinal Matteo Rosso Orsini ----- I November vender Paven tilbage til Rom.

1279

Nikolaus III er Pave (1277-1280). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Alfons III er Konge i Portugal (1245-1279), derpå bliver Dinis Konge (1279-1325). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Valdemar er Konge i Sverige (1250-1279), derpå er Magnus Ladelås Konge (1279-1290). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Den gamle Peterkirke renoveres ------ Nikolaus III residerer i Rom bortset fra 2 sommermåneder, hvor han opholder sig med Kurien i Viterbo ----- I Oktober udnævnes Giovanni Colonna og Pandolfo Savelli til Senatorer.

1280

Nikolaus III er Pave (1277-1280). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Magnus Ladelås er Konge i Sverige (1279-1290). Magnus IV er Konge i Norge (1263-1280), derpå bliver Erik Præstehader Konge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Cappella di San Lorenzo ved Scala Santa i Laterankomplekset genopbygges ----- Den 22.August dør Nikolaus III i Rom og begraves i Cappella Orsini den gamle Peterskirke ----- Kort efter udbryder voldsomme optøjer i Rom anført af Annibaldi-familien, der er fortørnet over Orsini-familiens magt ----- De Orsini-venlige Senatorer forjages og i stedet indsættes Annibaldi-familiens støtter Pietro Conti og Gentile Orsini ----- Kardinalerne mødes i Viterbo, men uenigheder mellem den italienske fløj og den pro-franske fløj besværliggør Pavevalget.

1281

Martin IV bliver Pave (1281-1285). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Magnus Ladelås er Konge i Sverige (1279-1290). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Tumulterne i Rom fortsætter og breder sig til Viterbo, hvor Riccardo Annibaldi kupper sig til borgmesterposten og opfordrer befolkningen til at angribe Kardinalpalæet for at fremme valghandlingen ----- Den 22.Februar vælges den franske Simone de Brion til Pave Martin IV ----- Den nye Pave sender Kardinaler til Rom for at fremføre sit ønske om at blive kronet der, men byen vil ikke modtage ham, der er tilhænger af Karl af Anjou ----- Paven flytter til Orvieto, hvor han krones den 23.Marts ----- Om efteråret vender stemningen i Rom, hvor Karl af Anjou påny bliver Senator, mens Paven forbliver i Orvieto ----- Paven bandlyser den byzantinske Kejser Mikael 8 for at støtte Karl af Anjou's planer om erobring af Balkan ----- Der indgåes et forbund mellem Paven, Karl af Anjou og Venedig, mens Mikael 8. allierer sig med Pedro III af Aragonien, der forbereder et angreb på Sicilien.

1282

Martin IV er Pave (1281-1285). Karl af Anjou er Konge af Sicilien (1265-1282), derefter Konge af Napoli (1282-1285). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Magnus Ladelås er Konge i Sverige (1279-1290). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Rom styres af Senator Riccardo Annibaldi og den franske repræsentant Filippo de Laverna, mens Martin IV residerer i Orvieto ----- Paven fordømmer den sicilianske opstand ----- Fra Juni flytter Martin IV til Montefiascone ------ Paven ekskommunikerer sicilianerne og Pedro III af Aragonien.

I Påsken udbryder der opstand på Sicilien mod Karl af Anjou ("den Sicilianske Vesper"), franskmændene må flygte fra øen og sicilianerne tilkalder Pedro III af Aragonien og hylder ham som Konge. Karl af Anjou holder stillingen i Syditalien, der herefter kaldes Kongeriget Napoli.

1283

Martin IV er Pave (1281-1285). Karl af Anjou er Konge af Napoli (1282-1285). Pedro III af Aragonien er Konge af Sicilien (1282-1285). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Magnus Ladelås er Konge i Sverige (1279-1290). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Martin IV bor igen i Orvieto ----- Orsini-familien forjages fra Rom og barrikaderer sig i Palestrina ----- Hungersnød i Rom ----- Oprør flere steder i Pavestaten. Paven seætter sin hær ind under ledelse af Giovanni de Appia.

1284

Martin IV er Pave (1281-1285). Karl af Anjou er Konge af Napoli (1282-1285). Pedro III af Aragonien er Konge af Sicilien (1282-1285). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285). Alfons X er Konge af Castilien (1252-1284), derefter bliver Sancho IV Konge (1284-1295). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Magnus Ladelås er Konge i Sverige (1279-1290). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Oprør i Rom, hvor Karl af Anjou's repræsentant Goffredo di Dragona fængsles og Giovanni di Cinzio Malabranca bliver Capitano del Popolo. Der nedsættes et råd af formænd for lavene (Consiglio di Priori) ----- Paven bekræfter Malabranca's udnævnelse under visse betingelser ----- I løbet af sommeren enes adelige og borgere om fred og man modtager Pavens udsendinge Annibaldo Annibaldi og Pandolfo Savelli ----- Pandolfo Savelli bliver Senator.

1285

Martin IV er Pave (1281-1285), derpå bliver Honorius IV Pave (1285-1287). Karl af Anjou er Konge af Napoli (1282-1285), derpå bliver Karl II af Anjou Konge (1285-1309). Pedro III af Aragonien er Konge af Sicilien (1282-1285), derpå bliver Alfons III Konge af Aragonien (1285-1291) og Jayme II Konge af Sicilien (1285-1295). Filip III er Konge i Frankrig (1270-1285) derpå bliver Filip IV den Smukke Konge (1285-1314). Sancho IV er Konge af Castilien (1284-1295). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286). Magnus Ladelås er Konge i Sverige (1279-1290). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Den 28.Marts dør Martin IV i Perugia ----- Den 2.April vælges Giacomo Savelli til Pave Honorius IV ----- Den nye Pave rejser fra Perugia til Rom, hvor indbyggerne tilbyder ham at være Senator. Han overgiver hvervet til sin broder Pandolfo Savelli ----- Den 20.Maj krones Paven og bosætter derpå sig i familiens ejendom på Aventin i nærheden af Kirken Santa Sabina.

1286

Honorius IV er Pave (1285-1287). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Alfons III er Konge af Aragonien (1285-1291). Jayme II er Konge af Sicilien (1285-1295). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Sancho IV er Konge af Castilien (1284-1295). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Klipping er Konge i Danmark (1259-1286), derpå bliver Erik Menved Konge (1286-1319). Magnus Ladelås er Konge i Sverige (1279-1290). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Honorius IV sætter gang i en række bygningsarbejder i Rom, bl.a. renovering af San Paolo fuori le Mura og Santa Cecilia in Trastevere ----- Viterbo kommer direkte under Pavens styre ----- Orsini-familien overtager en række slotte udenfor Rom.

1287

Honorius IV er Pave (1285-1287). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Alfons III er Konge af Aragonien (1285-1291). Jayme II er Konge af Sicilien (1285-1295). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Sancho IV er Konge af Castilien (1284-1295). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Magnus Ladelås er Konge i Sverige (1279-1290). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Den 3.April dør Honorius IV og begraves først i Vatikanet ----- 12 Kardinaler mødes i Palazzo Savelli på Aventin for at vælge en ny Pave, men kan ikke blive enige. Da sommerens hede tiltager og 6 af dem dør, rejser de væk fra Rom, hvor kun Girolamo Masci bliver tilbage. (Læs om Konklavet i 1287-1288)

1288

Nikolaus IV er Pave (1288-1292). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Alfons III er Konge af Aragonien (1285-1291). Jayme II er Konge af Sicilien (1285-1295). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Sancho IV er Konge af Castilien (1284-1295). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Magnus Ladelås er Konge i Sverige (1279-1290). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Kardinalerne vender tilbage til Rom og mødes igenAventin, hvor de den 22.Februar vælger Girolamo Masci til Pave Nikolaus IV (Læs om Konklavet i 1287-1288) ----- Den nye Pave flytter til Rieti for sommeren ------ Imens befaler han Kardinalerne Pietro Colonna og Giacomo Colonna at sørge for renoveringen af Santa Maria Maggiore og mosaikudsmykningen i Kirkens apsis ----- Paven ønsker også forskellige arbejder udført af Arnolfo di Cambio (i Santa Maria in Aracoeli: Sepolcro di Luca Savelli, og i Santa Cecilia in Trastevere: tabernakel) og Pietro Cavallini (i Santa Maria in Trastevere ("Storie della Vergine") og Santa Cecilia in Trastevere ("Giudizio Universale")).

1289

Nikolaus IV er Pave (1288-1292). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Alfons III er Konge af Aragonien (1285-1291). Jayme II er Konge af Sicilien (1285-1295). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Sancho IV er Konge af Castilien (1284-1295). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Magnus Ladelås er Konge i Sverige (1279-1290). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Der er nye optøjer i Rom, der tvinger Paven til at støtte sig til Colonna-familien og udnævne Giovanni Colonna til Senator ----- Sommeren tilbringer Nikolaus IV atter i Rieti, hvor han kroner Karl II af Anjou.

1290

Nikolaus IV er Pave (1288-1292). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Alfons III er Konge af Aragonien (1285-1291). Jayme II er Konge af Sicilien (1285-1295). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Sancho IV er Konge af Castilien (1284-1295). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Magnus Ladelås er Konge i Sverige (1279-1290) derpå er Birger Konge (1290-1319). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291).

Romerne er utilfredse med Pavens favorisering af Colonna-familien ------ Som de øvrige somre flytter Nikolaus IV på landet for at undgå den trykkende hede i Rom, denne gang til Orvieto ----- I Juli-August går romerne i krig mod Viterbo, men Paven lægger sig imellem og skaber fred.

1291

Nikolaus IV er Pave (1288-1292). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Alfons III er Konge af Aragonien (1285-1291), derpå blive Jayme II Konge (1291-1327) . Jayme II er Konge af Sicilien (1285-1295). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Sancho IV er Konge af Castilien (1284-1295). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Rudolf I af Habsburg Konge (1273-1291), derpå bliver Adolf af Nassau Konge (1291-1298).

I Oktober vender Nikolaus IV tilbage til Rom og flytter ind i et palæ, der er bygget ved siden af Santa Maria Maggiore ----- Pandolfo Savelli udnævnes til Senator.

De ægyptiske mamlukker stormer Jerusalems havneby Akkon. De kristne rømmer derefter de sidste støttepunkter i Palæstina: Sidon, Tyros og Beirut. Johanniterne og Tempelherrerne forlægger residensen til Cypern.

1292

Nikolaus IV er Pave (1288-1292), derpå står Pavestolen tom (1292-1294). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327) og Konge af Sicilien (1285-1295). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Sancho IV er Konge af Castilien (1284-1295). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Adolf af Nassau Konge (1291-1298).

I Rom er Stefano Colonna og Matteo Rinaldo Orsini Senatorer ----- Den 4.April dør Nikolaus IV i palæet ved Santa Maria Maggiore og begraves i Kirken ----- De 12 Kardinaler, som skal vælge den nye Pave, mødes flere gange over sommeren og efteråret uden at blive enige (Læs om Konklavet i 1292-1294) ----- En Pestepidemi udbryder og Kardinal Cholet dør. Resten af Kardinalerne forlader Rom for Rieti og ender med at mødes i Perugia, men kan stadig ikke blive enige.

1293

Pavestolen står tom (1292-1294). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327) og Konge af Sicilien (1285-1295). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Sancho IV er Konge af Castilien (1284-1295). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Adolf af Nassau Konge (1291-1298).

I Rom er Agapito Colonna og Orso Orsini Senatorer ----- Det opstår tumulter efter Orsinis pludselige død ----- Om sommeren vælges 2 nye Senatorer: Pietro Stefaneschi og Oddone di Sant'Eustachio ----- Den 18.Oktober mødes Kardinalerne i Perugia, men de kan stadig ikke blive enige om at vælge en ny Pave. (Læs om Konklavet i 1292-1294)

1294

Pavestolen står tom (1292-1294), derpå bliver Cølestin V Pave (1294) og derefter Bonifacius VIII (1294-1303). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327) og Konge af Sicilien (1285-1295). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Sancho IV er Konge af Castilien (1284-1295). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Adolf af Nassau Konge (1291-1298).

Der er fuldstændigt kaos i Rom med gadekampe og optøjer mellem de forskellige partier, der strides om magten ----- Kardinalerne sidder stadig i Perugia uden at kunne blive enige (Læs om Konklavet i 1292-1294) ----- Karl II af Anjou og hans søn Karl Martell besøger Perugia for at prøve at overtale Kardinalerne til et valg, men jages væk ----- Den 5.Juli vælges endelig den gamle munk og eneboer Pietro Angeleri da Morrone til Pave Cølestin V ----- Den nye Pave rejser til Aquila, hvor han krones, og derpå efter Karl II's forslag til Napoli med Kurien ----- Den 18.September udnævner Paven 13 nye Kardinaler ----- Den 13.December abdicerer Cølestin V ----- Den 23.December mødes Kardinalerne i Castel Nuovo i Napoli og vælger den 24.December Benedetto Caetani til Pave Bonifacius VIII (Læs om Konklavet i 1294) ----- Den 27.December beslutter den nye Pave at flytte med Kurien til Rom.

Filip IV går i krig mod England.

1295

Bonifacius VIII er Pave (1294-1303). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327) og Konge af Sicilien (1285-1295), herefter bliver Frederik Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Sancho IV er Konge af Castilien (1284-1295), derpå bliver Ferdinand IV Konge (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Adolf af Nassau Konge (1291-1298).

Den 23.Januar krones Bonifacius VIII i Peterskirken under stor festivitas og pragt ----- Den nye Pave udnævner sig selv til Senator i Rom ----- Paven udnævner sin nevø Francesco Caetani til Kardinal ----- Den 16.Maj fængsles den abdicerede Pave Cølestin V på Bonifacius' bud ----- Fra Juni måned flytter Paven til familieejendommen i Anagni ----- Paven aftaler med Jayme II af Aragonien, at denne opgiver kravet på Sicilien, som Paven så kan give tilbage til Karl II af Anjou ----- I November vender Bonifacius tilbage til Rom.

1296

Bonifacius VIII er Pave (1294-1303). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Adolf af Nassau Konge (1291-1298).

Sicilianerne vil ikke vide af Karl II af Anjou og vælger i stedet Jayme II's broder Frederik tlil Konge ----- Den 25.Februar udsender Paven bullen "Clericis laicos" ----- Der opstår uenighed om kirkegods mellem Paven og Frankrig ----- Den 19.Maj dør Cølestin V ----- Om sommeren flytter Bonifacius til Anagni med Kurien ----- Kardinalerne af Colonna-familien samler modstandere mod Paven ----- I November er Bonifacius atter tilbage i Rom.

1297

Bonifacius VIII er Pave (1294-1303). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Adolf af Nassau Konge (1291-1298).

Bonifacius VIII må annullere bullen "Clerici laicos" på grund af for megen modstand ----- Pandolfo Savelli bliver Senator i Rom ----- I April måned røver Stefano Colonna og Giacomo Sciarra Colonna nogle af Bonifacius's folk, som transporterer Pavens guld-og sølvbeholdning til brug for køb af jord ----- Paven opfordrer Colonna-familien til at aflevere rovet, uden held ----- Kardinal Pietro Colonna forlader Rom og rejser ned til sit gods i Lunghezza ----- Bonifacius afsætter Kardinalerne Giacomo og Pietro Colonna, men de udsender et manifest, der fordømmer Bonifacius' rolle i Cølestin V's abdikation, og opfordrer befolkningen til at nægte den "falske" Pave lydighed ----- Den 23.Maj bandlyser Paven Colonna-familien og konfiskerer al dens ejendom ----- I Juni rejser Bonifacius fra Rom for at tilbringe sommeren i Orvieto. Colonna-familien benytter sig af lejligheden og opildner romerne til oprør ----- Senator Pandolfo Savelli prøver at mægle, uden held ----- Bonifacius VIII prædiker korstog mod Colonna-familien. Familierne Savelli og Orsini slutter sig til Paven ----- I August farer Pavens hær frem mod Colonna-familiens jorder og kun Palestrina kan ikke erobres ----- I November vender Paven hjem til Rom.

En engelsk hær lander i Nordfrankrig.

1298

Bonifacius VIII er Pave (1294-1303). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Adolf af Nassau Konge (1291-1298), derpå er Albrecht I Konge (1298-1308).

Paven indkalder den nye tyske Kong Albrecht I til møde, men denne møder ikke op ----- I August flytter Bonifacius til Rieti ----- I September søger Colonna-familien fred med Paven, men hans betingelser er meget hårde, så Kardinalerne flygter til Frankrig, hvor de får støtte af Kong Filip IV den Smukke, som har indgået forbund med den tyske Konge.

1299

Bonifacius VIII er Pave (1294-1303). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Erik Præstehader er Konge i Norge (1280-1299), derpå bliver Håkon V Konge (1299-1319). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Albrecht I Konge (1298-1308).

I Maj rejser Bonifacius VIII til Anagni for at tilbringe sommmeren der ----- Byggeriet af Cittadella dei Caetani rundt om Mausoleo di Cecilia Metella på Via Appia fuldføres ------ I Oktober vender Paven tilbage til Rom ----- Den 25.December kommer stadig større strømme af pilgrimme til Rom for at bede ved Apostlen Peters grav i den tro, at man så kan opnå forladelse for alle sine synder gennem det specielle år, 1300.

1300

Bonifacius VIII er Pave (1294-1303). Karl II af Anjou er Konge af Napoli (1285-1309). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip IV den Smukke er Konge i Frankrig (1285-1314). Ferdinand IV er Konge af Castilien (1295-1312). Dinis er Konge i Portugal (1279-1325). Erik Menved er Konge i Danmark (1286-1319). Birger er Konge i Sverige (1290-1319). Håkon V er Konge i Norge (1299-1319). Edward I er Konge i England (1272-1307). I Tyskland er Albrecht I Konge (1298-1308).

Paven udnævner Gentile Orsini og Riccardo Annibaldi til Senatorer ----- Tilstrømningen af pilgrimme fortsætter og Paven dekreterer derefter, at året 1300 er et Helligt År, et Jubelår ----- Den 22.Februar oplæser han bullen "Antiquorum habet fidem" fra loggia'en på Kirken San Giovanni in Laterano. Alle troende, som besøger kirkerne i Rom dette år, loves fuldt aflad ---- Dog undtages de, der handler med saracenerne, de sicilianere der gør oprør mod Karl af Anjou, Kongerne af Aragonien, og familien Colonna ----- Om sommeren tager Paven som sædvanligt til Anagni ----- Senatorerne rejser en hær og underlægger sig Tuscania ----- Den 25.December slutter Det Hellige År.

Der er krige i Europa: Filip IV besætter de flamske byer og tyskerne komspirerer mod Kong Albrecht.

Gå til næste side (1301-1325)


(Se oversigt over årstal og begivenheder)


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.6.2011 og sidst opdateret d. 1.1.2014