ANNAS ROM GUIDE
År 1326 til 1350 efter Kristus

(Oversigt over årstal og begivenheder)


Gå til forrige side (1301-1325)

1326

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Karl IV er Konge i Frankrig (1322-1328). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Christoffer II er Konge i Danmark (1320-1332). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward II er konge i England (1307-1327). I Tyskland støtter adelen Frederik III som Konge (1314-1330), han tages til fange og Leopold af Østrig udråber sig selv til Konge, mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Roms borgmestre Stefano Colonna og Poncello Orsini leder et oprør mod den pavelige Vikar Jacopo Savelli til folkets store tilfredshed

Kongeriget Aragonien erobrer Sardinien fra Pisa.

1327

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Jayme II er Konge af Aragonien (1291-1327), derpå er Alfons IV Konge af Aragonien (1327-1336). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Karl IV er Konge i Frankrig (1322-1328). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Christoffer II er Konge i Danmark (1320-1332). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward II er konge i England (1307-1327), derpå er Edward III Konge i England (1327-1377). I Tyskland støtter adelen Frederik III som Konge (1314-1330), han tages til fange og Leopold af Østrig udråber sig selv til Konge, mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Et gesandtskab på 52 repræsentanter for den romerske befolkning rejser til Avignon for at at bønfalde Paven om at vende tilbage til Rom. De har dog ikke held med sig ----- Den tyske Kong Ludvig ("Ludovico il Bavaro") drager ned i Italien og lader sig kejserkrone i Milano ----- I Rom gør folket oprør og jager Robert d'Anjou's repræsentant Giovanni di Gravina, samt borgmestrene Stefano Colonna og Poncello Orsini ud af byen, fordi disse har modtaget riddertitlen af Kongen af Napoli ----- Man udråber Jacopo Savelli og Tebaldo di Sant'Eustachio til nye Senatorer og Sciarra Colonna bliver Capitano del Popolo ----- Der nedsættes et råd bestående af 51 almindelige borgere, som herefter overtager styret og i eget navn opfordrer Kong Ludvig at komme til Rom for at blive kronet ----- Pave Johannes XXII er rasende og lyser byen i band ----- Den 27. September og den 29. September prøver Orsini-familien og Stefano Colonna at trænge ind i Rom - uden held.

1328

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Alfons IV er Konge af Aragonien (1327-1336). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Karl IV er Konge i Frankrig (1322-1328), derpå er Filip VI Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Christoffer II er Konge i Danmark (1320-1332). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland støtter adelen Frederik III som Konge (1314-1330), han tages til fange og Leopold af Østrig udråber sig selv til Konge, mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Den 7. Januar slår Kong Ludvig lejr med sit følge på "Prata Neronis" og en gruppe adelsfolk med Sciarra Colonna og Manfredi di Vico i spidsen leder ham ind til Vatikanet, hvor han slår sig ned i pavepaladset ----- Den 8. Januar træder Ludvig og hans Dronning Margherita ind i Peterskirken med et stort følge af ekskommunikerede biskopper og gejstlige fra andre egne, da Kirkens egne præster har forladt Rom, da byen blev lyst i band ----- Den 9. Januar rykker Kongen med sit følge ind i selve byen og bosætter sig i præstepaladset ved Kirken Santa Maria Maggiore ------ Den 11. Januar modtager Kongen og Dronningen kejserkronen på Campidoglio samt en udnævnelse til Senator og Capitano del Popolo. Kroningsceremonien fastsættes til at finde sted den førstkommende søndag ----- Kongen udpeger forskellige gejstlige til at lede ceremonien, når Paven - som nu betegnes som kætter - ikke vil møde op ----- Den 17. Januar bliver Kongen og Dronningen kejserkronet i Peterskirken af 2 bandlyste Biskopper og af Sciarra Colonna, der optræder som byens leder ----- Efter kroningen er der banket på Campidoglio ------- Første nat bor Kejserparret i Palazzo Senatorio, dernæst flytter de ind i Lateranpaladset ------- Den nye Kejser hersker med hård hånd i Rom, han pålægger nye skatter og lader udfærdige en erklæring om at Pave Johannes XXII er kætter og bør afsættes. Folket slæber en "pavedukke" gennem gaderne og brænder den på et bål ----- Den 12. Maj lader Kejseren vælge en ny Pave: Pietro Rinalducci der som "Modpave" tager navnet Niccolò (Nikolaus) V ------- Den 21. Maj krones Kejseren atter - denne gang af sin nye Pave ----- Herefter drager den kejserlige hær ud af Rom og angriber de pavetro byer i oplandet, hvorefter Kejseren rejser nordpå og tilbage til Tyskland ----- Straks derpå vender Bertoldo Orsini og Stefano Colonna tilbage til byen med deres hære og lader sig vælge til Senatorer, Sciarra Colonna og Jacopo Savelli må derimod forlade Rom i hast ----- Den 8. August ankommer Johannes XXII's betroede Kardinaler Giovanni Orsini og Napoleone Orsini, som tager byen i besiddelse i Pavens navn ----- Den 18. August ankommer også Robert d'Anjou's hær og overtager styret.

Osmannerne erobrer byer i Lilleasien.

1329

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Alfons IV er Konge af Aragonien (1327-1336). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Christoffer II er Konge i Danmark (1320-1332). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377).I Tyskland støtter adelen Frederik III som Konge (1314-1330), han tages til fange og Leopold af Østrig udråber sig selv til Konge, mens borgerne støtter Ludvig som Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Den 4. Februar angriber folket Campidoglio og gennemtvinger at Poncello Orsini og Stefano Colonna bliver genindsat som Vikarer, men om sommeren erstatter Robert d'Anjou disse med Bertoldo Romani og Bertoldo Orsini ------ Om efteråret sværger folket ved et møde på Campidoglio troskab mod Johannes XXII og sender et gesandtskab til Avignon med dette budskab.

1330

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Alfons IV er Konge af Aragonien (1327-1336). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Christoffer II er Konge i Danmark (1320-1332). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Den 15. Februar løser Paven Rom af bandet ----- Modpave Niccolò V ankommer til Avignon i August og får Johannes XXII's tilgivelse.

1331

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Alfons IV er Konge af Aragonien (1327-1336). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Christoffer II er Konge i Danmark (1320-1332). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- I Rom raser kampene mellem familierne Colonna og Orsini med totalt kaos og lovløshed til følge ----- Paven grundlægger Domstolen Sacra Rota, som skal have ansvaret for annullering af ægteskaber.

I Lilleasien stormer tyrkerne frem, de erobrer Nikæa og slutter derpå fred med Byzans.

1332

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Alfons IV er Konge af Aragonien (1327-1336). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Christoffer II er Konge i Danmark (1320-1332) ,der vælges ikke nogen ny konge!. Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- De voldsomme magtkampe og anarkiet i Rom breder sig til hele Kirkestaten ----- Paven sender Kardinal Filippo Cambarhac og Giovanni Orsini til byen for at prøve at skabe fred.

1333

Johannes XXII er Pave (1316-1334). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Alfons IV er Konge af Aragonien (1327-1336). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Der er ingen valgt Konge i Danmark!. Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Selvom det ikke lykkes Robert d'Anjou at skabe ro i Rom, fornyer Paven hans embedsperiode. Denne gang lader denne sig repræsentere af napoletaneren Simone de Sangro, men kampene fortsætter uden ophør ----- Den 22. Maj er der et voldsomt sammenstød mellem Stefano Colonna, Orsinierne, Bertoldo og en af greverne di Anguillara ved Kirken San Cesareo. Digteren Francesco Petrarca, som er kapellan hos Kardinal Giovanni Colonna, skriver et hyldestdigt over Stefano Colonna's sejr i denne kamp, hvori flere døde ----- Den tabende Orsini-familie skærer som hævn halsen over på en af Agapito Colonna's unge sønner.

1334

Johannes XXII er Pave (1316-1334), derpå er Benedikt XII Pave (1334-1342). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Alfons IV er Konge af Aragonien (1327-1336). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Der er ingen valgt Konge i Danmark!. Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- I Marts måned ankommer en gruppe på 10.000 flagellanter ledet af Venturino da Bergano ------- Den 4. December dør Johannes XXII i Avignon og begraves samme sted ------ Den 14. December mødes Kardinalerne i Avignon og den 20. December har de valgt en ny Pave: franskmanden Jacques Fournier, der tager navnet Benedikt XII.

1335

Benedikt XII er Pave (1334-1342). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Alfons IV er Konge af Aragonien (1327-1336). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Der er ingen valgt Konge i Danmark!. Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Den 8. Januar indsættes den nye Pave. En delegation af romere bønfalder ham om at vende tilbage til Rom, men Kardinalkollegiet modsætter sig en flytning ----- I Rom hersker kaos og anarki og hyppige kampe mellem Orsini- og Colonna-familiernes styrker ---- I et af disse sammenstød den 3. September ødelægger Orsini-hæren Ponte Milvio.

1336

Benedikt XII er Pave (1334-1342). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Alfons IV er Konge af Aragonien (1327-1336), derpå er Pedro IV Konge i Aragonien (1336-1387). Frederik er Konge af Sicilien (1295-1337). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Der er ingen valgt Konge i Danmark!. Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Ærkebiskop Bertrando di Embrun vælges som borgmester af Roms borgere og det lykkes ham at mægle i stridighederne for en kort periode.

1337

Benedikt XII er Pave (1334-1342). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Pedro IV er Konge i Aragonien (1336-1387). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Der er ingen valgt Konge i Danmark!. Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Digteren Francesco Petrarca kommer til Rom som sekretær for Biskop Giacomo Colonna. Med sig har han en eksorte på 100 ryttere ----- I Maj sender Petrarca et brev til Paven med en bøn om at denne vil komme tilbage til Rom ----- I Juli udnævner Roms borgere Paven til borgmester i håbet om, at han nu vil vende tilbage ----- men den franske Konge Filip VI afslår Pavens rejseønske. I stedet udnævner denne 2 nye senatorer Jacopo Conti de' Gabrielli og Boso Novello Raffaelli, begge riddere fra Gubbio.

Hundredårskrigen begynder.

1338

Benedikt XII er Pave (1334-1342). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Pedro IV er Konge i Aragonien (1336-1387). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Der er ingen valgt Konge i Danmark!. Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Stadige kampe i Rom ----- Jacopo Savelli belejrer Sant'Angelo-Kirken, hvor Giovanni Colonna er Kardinal og ødelægger dennes palæ ----- Den 2. Oktober udnævner Paven nye Senatorer for et år: Matteo Orsini og Pietro Colonna.

1339

Benedikt XII er Pave (1334-1342). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Pedro IV er Konge i Aragonien (1336-1387). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Der er ingen valgt Konge i Danmark!. Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- I Juli måned angriber folket Campidoglio og jager Senatorerne væk og indsætter i stedet Giordano Orsini og Stefano Colonna. Disse sender derpå bud til Firenze efter mæglere, der kan skabe ro i byen. Der nedsættes et råd bestående af blandt andet håndsværksledere.

1340

Benedikt XII er Pave (1334-1342). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Pedro IV er Konge i Aragonien (1336-1387). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Valdemar IV Atterdag er Konge i Danmark (1340-1375). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347).

Paven opholder sig i Avignon ----- Benedikt XII er ikke tilfreds med det nye Råd i Rom og udnævner i stedert 2 Vikarer: Tebaldo di Sant'Eustachio og Martino Stefaneschi. Disse udnævnes til Senatorer i Marts måned og modtager i Rom 5.000 guldfloriner til uddeling blandt de mest trængende ------ De nye ledere prøver at få styr på oprørerne og arresterer Francesco degli Alberteschi og Annibaldo di Montecompatri. Det lykkes imidlertid for Bertoldo Orsini og Jacopo Savelli at befri fangerne og erobre Kirken Santa Maria in Aracoeli. Senatorerne flygter og Bertoldo Conti og Paolo Conti udnævnes til nye Folkekaptajner ----- Om sommeren sender Paven påny udsending til Rom for at genoprette roen. Der udnævnes nye Senatorer: Orso dell'Angullara og Giordano Orsini og det lykkes dem at skabe fred for en periode

1341

Benedikt XII er Pave (1334-1342). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Pedro IV er Konge i Aragonien (1336-1387). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Valdemar IV Atterdag er Konge i Danmark (1340-1375). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347). Johannes V er Kejser i Byzans (1341-1391).

Paven opholder sig i Avignon, hvor der nu opføres et nyt Pave-palads ----- Foråret er roligt i Rom og den 6. April ankommer Francesco Petrarca til byen for fra Roms Senat at modtage laurbærkronen for sine digte. Ceremonien finder sted den 8. April, Påskedag, på Campidoglio, hvorefter man går i procession til Peterskirken og lægger kronen på alteret. Om aftenen byder Stefano Colonna på en stor middag i sin bolig ved Kirken Santi Apostoli

1342

Benedikt XII er Pave (1334-1342), derpå er Clemens VI Pave (1342-1352). Robert er Konge af Napoli (1309-1343). Pedro IV er Konge i Aragonien (1336-1387). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Valdemar IV Atterdag er Konge i Danmark (1340-1375). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347). Johannes V er Kejser i Byzans (1341-1391). Ludvig den Store er Konge i Ungarn (1342-1382).

Paven opholder sig i Avignon ----- Den 25. April dør Benedikt XII i Avignon, hvor han også begraves ----- Den 7. Maj vælges den franske Kardinal Pierre Roger de Beaufort til Pave ----- Den 19. Maj krones den nye Pave med navnet Clemens VI ------ Et gesandtskab på 18 romerske borgere ledet af Stefano Colonna rejser til Avignon og overgiver den nye Pave styret over Rom med en bøn om at vende tilbage til byen. Han udnævner i stedet 2 stedfortrædere: Stefano Colonna og Bertoldo Orsini ----- Om efteråret er der atter voldsomme uroligheder i Rom.

1343

Clemens VI er Pave (1342-1352). Robert er Konge af Napoli (1309-1343), derpå er Giovanna (Johanne I ) Dronning i Kongeriget Napoli (1343-1382). Pedro IV er Konge i Aragonien (1336-1387). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Valdemar IV Atterdag er Konge i Danmark (1340-1375). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Den svenske Konge Magnus Eriksson er Konge i Norge (1319-1343), derpå er Håkon VI Konge i Norge (1343-1380). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347). Johannes V er Kejser i Byzans (1341-1391). Ludvig den Store er Konge i Ungarn (1342-1382).

Paven opholder sig i Avignon ----- Romerne sender som udsending til Avignon notaren Cola di Rienzo, som bliver ved Pavehoffet i længere tid ----- Den 27. Januar udsender Paven bullen "Unigenitus Dei Filius", hvori han reducerer perioden mellem 2 Jubelår til 50 år og samtidig erklærer året 1350 for nyt Jubelår ----- I Foråret udnvæner Paven en ny Vikar: Raimondo di Orvieto ------ I Rom er der stadig uroligheder.

1344

Clemens VI er Pave (1342-1352). Giovanna (Johanne I ) er Dronning i Kongeriget Napoli (1343-1382). Pedro IV er Konge i Aragonien (1336-1387). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Valdemar IV Atterdag er Konge i Danmark (1340-1375). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Håkon VI er Konge i Norge (1343-1380). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347). Johannes V er Kejser i Byzans (1341-1391). Ludvig den Store er Konge i Ungarn (1342-1382).

Paven opholder sig i Avignon ----- Den 13. April udnævner Paven Cola di Rienzo til By-Notar og denne rejser derpå tilbage til Rom i Juni måned ----- Om efteråret er Giordano Orsini og Giovanni Colonna Senatorer i Rom og byen er skueplads for fortsatte kampe og sammenstød ----- Cola di Rienzo begynder at holde offentlige taler, hvori han definerer sig selv som Folkets Forsvarer.

1345

Clemens VI er Pave (1342-1352). Giovanna (Johanne I ) er Dronning i Kongeriget Napoli (1343-1382). Pedro IV er Konge i Aragonien (1336-1387). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Valdemar IV Atterdag er Konge i Danmark (1340-1375). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Håkon VI er Konge i Norge (1343-1380). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347). Johannes V er Kejser i Byzans (1341-1391). Ludvig den Store er Konge i Ungarn (1342-1382).

Paven opholder sig i Avignon ----- Cola di Rienzo kritiserer i sine taler de stadige uroligheder i byen og han prøver at opildne borgerne til at leve op til tidligere tiders storhed ----- Den 1. Juli vælges Senatorerne Rainaldo Orsini og Niccolò Annibaldi, men der opstår nye stridigheder og kampe såvel i selve Rom som i oplandet, hvor familierne Savelli, Caetani, Orsini og Colonna på skift laver udfald og angreb samt erobring af modstandernes fæstninger.

1346

Clemens VI er Pave (1342-1352). Giovanna (Johanne I ) er Dronning i Kongeriget Napoli (1343-1382). Pedro IV er Konge i Aragonien (1336-1387). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Valdemar IV Atterdag er Konge i Danmark (1340-1375). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Håkon VI er Konge i Norge (1343-1380). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347). Johannes V er Kejser i Byzans (1341-1391). Ludvig den Store er Konge i Ungarn (1342-1382).

Paven opholder sig i Avignon ----- Urolighederne i Rom udarter sig til det rene kaos og anarki og Cola di Rienzo prøver at opildne befolkningen til at tage styret i egne hænder og han slår manifester med allegoriske illustrationer op på facaden af Kirken Sant'Angelo in Pescheria, hvor Giovanni Colonna var Kardinal.

1347

Clemens VI er Pave (1342-1352). Giovanna (Johanne I ) er Dronning i Kongeriget Napoli (1343-1382). Pedro IV er Konge i Aragonien (1336-1387). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Valdemar IV Atterdag er Konge i Danmark (1340-1375). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Håkon VI er Konge i Norge (1343-1380). Edward III er Konge i England (1327-1377). I Tyskland er Ludvig IV Konge (1314-1347), derpå er Karl IV Konge i Tyskland (1347-1378). Johannes V er Kejser i Byzans (1341-1391). Ludvig den Store er Konge i Ungarn (1342-1382).

Paven opholder sig i Avignon ----- Anarkiet i Rom er nu på sit højeste, man kæmper og slås, folk slås ihjel, der røves og plyndres, byen er efterhånden umulig at leve normalt i for de omkring 17.000 beboere, som menes at være her i denne periode ----- Den 14. Februar sætter Cola di Rienzo et nyt manifest op og den 18. Maj griber han chancen, da Roms hær under kommando af Stefano Colonna er udenfor byen for at hente forråd. Han samler en gruppe borgere ved Kirken Santa Sabina og erklærer at der snart må gøres noget. Dagen efter går opråbere rundt i byen og opfordrer folk til at møde op på Campidoglio - men uden våben. Om natten afholdes i Sant'Angelo in Pescheria en række messer for et godt udfald af den planlagte aktion ----- Den 20. Maj drager Cola ved daggry fra Sant'Angelo mod Campidoglio; da han passerer Kirken San Giorgio in Velabro, medtager han herfra San Giorgio's fane. Fra andre dele af byen strømmer andre grupper med faner til. Processionen standser på Campidoglio, hvor Cola holder en opflammende tale om at være rede til at give sit liv for kærligheden til Paven og Folkets Frelse. Det hele ender med at byens styre bliver lagt i hans hænder og dagen efter sender han brev til Paven om den nye situation. ----- I Juni måned har Cola samlet en hær og generobrer noget opland, som Giovanni di Vico har annekteret, derpå følger kampe mod Caetani-familien, som også har samlet ejendom på byen Roms bekostning ------- I Juli vælges Roberto Orsini og Pietro Colonna til Senatorer ----- I slutningen af Juli overlader Cola hærens ledelse til Giovanni Colonna og tager selv tilbage til Rom ------ Her bader han den 1. August i døbefonten i Laterankirkens Dåbskapel og den 15. Augsut lader han sig krone i Santa Maria Maggiore med en kejserglobus i hånden. Som afslutning er der stor middag i Lateranet, hvor Marcus-Aurelius heste-statuen, som dengang stod her, leder hvidvin og rødvin ud af sine næsebor ------ Herefter følger en periode, hvor Cola di Rienzo enevældigt regerer Rom. Den 15. September lader han de romerske adelsmænd tilkalde og arrestere for senere at ville dødsdømme dem, men i Oktober skifter han mening og løslader dem. De skynder sig til deres fæstninger og samler deres folk og i November måned drager en hær mod Rom, hvor den finder Porta San Lorenzo åben og kommer ind i byen. En flok romere angriber hæren og flere medlemmer af Colonna-familien dræbes, inden hæren trækker sig tilbage ----- Den 15. December ankommer en ny hær og denne gang bakker romerne ikke op om Cola, som må flygte til Civitavecchia.

1348

Clemens VI er Pave (1342-1352). Giovanna (Johanne I ) er Dronning i Kongeriget Napoli (1343-1382). Pedro IV er Konge i Aragonien (1336-1387). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Valdemar IV Atterdag er Konge i Danmark (1340-1375). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Håkon VI er Konge i Norge (1343-1380). Edward III er Konge i England (1327-1377). Karl IV er Konge i Tyskland (1347-1378). Johannes V er Kejser i Byzans (1341-1391). Ludvig den Store er Konge i Ungarn (1342-1382).

Paven opholder sig i Avignon ----- Cola di Rienzo vender tilbage til Rom i Januar, men flygter igen i Marts til Napoli ----- I forårsmånederne hærger en mindre pestepidemi i Rom ----- Paven køber Avignon af Napoli's Dronning Giovanna ----- I Oktober bygges trappen op til Kirken Santa Maria in Aracoeli. Den betales af romerne, som har lovet denne gave til Jomfru Maria, fordi hun stoppede pesten ----- I December udnævner Paven Kardinal Annibaldo Caetani til sin udsending i Rom.

1349

Clemens VI er Pave (1342-1352). Giovanna (Johanne I ) er Dronning i Kongeriget Napoli (1343-1382). Pedro IV er Konge i Aragonien (1336-1387). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Valdemar IV Atterdag er Konge i Danmark (1340-1375). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Håkon VI er Konge i Norge (1343-1380). Edward III er Konge i England (1327-1377). Karl IV er Konge i Tyskland (1347-1378). Johannes V er Kejser i Byzans (1341-1391). Ludvig den Store er Konge i Ungarn (1342-1382).

Paven opholder sig i Avignon ----- Forberedelser til Jubelåret 1350 ----- Den 9.-10. September rammes Rom af et voldsomt jordskælv med mange skader: San Paolo-Kirkens klokketårn falder sammen, ligeså en del af Torre delle Milizie samt mange huse i Lateran-området ----- Den 24. December åbner Kardinal Annibaldo Caetani officielt Jubelåret i Peterskirken.

1350

Clemens VI er Pave (1342-1352). Giovanna (Johanne I ) er Dronning i Kongeriget Napoli (1343-1382). Pedro IV er Konge i Aragonien (1336-1387). Filip VI er Konge i Frankrig (1328-1350), derpå er Johan II den Gode Konge i Frankrig (1350-1364). Alfonso IV er Konge af Castilien (1312-1350), derpå er Pedro I den Grusomme Konge i Castillien (1350-1369). Karl I den Onde er Konge i Navarra (1350-1387). Alfons IV den Tapre er Konge i Portugal (1325-1357). Valdemar IV Atterdag er Konge i Danmark (1340-1375). Magnus Eriksson er Konge i Sverige (1319-1363). Håkon VI er Konge i Norge (1343-1380). Edward III er Konge i England (1327-1377). Karl IV er Konge i Tyskland (1347-1378). Johannes V er Kejser i Byzans (1341-1391). Ludvig den Store er Konge i Ungarn (1342-1382).

Paven opholder sig i Avignon ----- I Rom afholdes der Jubelår ----- Om foråret kommer den svenske adelskvinde Birgitta af Vadstena til Rom, hvor hun bosætter sig ----- I Juni måned ankommer også Birgittas datter Caterina ------ Et attentat på Kardinal Caetani afbryder Jubelårs-fejringen i 8 dage ----- Kardinalen forlader Rom og afløses af den pavelige Vikar Ponzio Perotti ----- Pietro Colonna og Giordano Orsini er Senatorer ----- Den 24. December afsluttes Jubelåret.

Gå til næste side (1351-1375)


(Se oversigt over årstal og begivenheder)


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.1.2014 og sidst opdateret d. 14.1.2014