ANNAS ROM GUIDE
Ordliste: T

Ordforklaringer til ord og fagudtryk, som indtil nu er anvendt i Annas Rom Guide (udbygges løbende)

Du kan også via Google søge i Annas Rom Guide - prøv det her!


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

T

tambur = den del af en kuppel, som ligger mellem selve bygningen og selve kuplen og således hæver kuplen op over bygningen

tempio (ital.) = tempel

templum (lat.) = tempel

termer (lat.) = badeanstalt

Den thebaiske Legion = efter en kristelig legende var dette en legion af soldater fra den ægyptiske byThebais (Theben), som i år 302 efter Kristus blev sendt ud mod de kristne i Gallien

thermae (lat.) = badeanstalt

Tidsmåling

titolo (ital.) = de ældste kristne menigheders samlingssted/"bedehus"

titulus (lat.) = de ældste kristne menigheders samlingssted/"bedehus"

toga (lat.) = romersk mandsdragt

toga virilis (lat.) = romersk mandsdragt

tribunus plebis = plebejernes (folkets) talsmand (folketribunen) i det Antikke Rom under Republikken. Det var et vigtigt embede, som plebejerne havde ret til at besætte. I begyndelsen beskyttede tribunerne plebejernes interesser mod aristokratiet, men efterhånden udvandedes embedet noget, indtil Gracchus-brødrene brugte det som redskab for deres reformer. For at tækkes folket opretholdt man embedet i Kejsertiden, selvom det reelle indhold og magten forsvandt

Tricherousa - Madonna-type

Tribunale = Ret, Domstol, Domhus

Tribunale Marittimo e Commerciale, Il = Sø- og Handelsretten

Tribunale Militare = Militær Domstol

Tribunale della Rota Romana = Domstol ved Curia Romana (Den Romerske Kurie)

Tribunale della Sacra Consulta = Domstol ved La Sacra Consulta (et rådgivende organ nedsat af Pave Sixtux V i 1588)

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica = Domstol ved Curia Romana (Den Romerske Kurie)

Tristia - fest i Antikken

triumf(tog) = den sejrrige feltherres indtog i Rom

triumphus = den sejrrige feltherres indtog i Rom med sin hær og sejrsbyttet

triumfator = den sejrrige feltherre ved sit indtog i Rom

trompe l'oeil (fransk) = øjenbedrag, i kunsten et billede der giver en kraftig illusion af virkelighed

tuf = en porøs stenart af vulkansk oprondelse. Tufsten, der er en meget let sten, bruges meget til at bygge mure

turchina = farven turkis

Turchini, Confraternita dei SacconiA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Årstal
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d. 26.3.2012