ANNAS ROM GUIDE
Ordliste: M

Ordforklaringer til ord og fagudtryk, som indtil nu er anvendt i Annas Rom Guide (udbygges løbende)

Du kan også via Google søge i Annas Rom Guide - prøv det her!


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

M

Macellum (lat.) = torveplads for slagtevarer

Madonna-billeder (typer) - oversigt!

Madonna-typer

Madonna del Carmelo

Madonna del Carmine

Madonna del Divino Amore

Madonna del Perpetuo Scoccorso

Madonna della Pietà

Madonna-billeder - oversigt

Madonnelle - små gadealtre/Madonna-billeder

Malta, Cavalieri di

manierisme = en stilart indenfor kunsten i 1500-1600-tallet (Senrenæssancen), hvor udtrykket stivner i en manér (af italiensk "maniera"=manér). Oprindelig blev udtrykket brugt nedsættende om kunstnere der efterlignede Michelangelo og Rafael. Motiverne er særligt præget af mystik, symbolik og perspektivforskydninger, i arkitekturen ligger vægten specielt på bygningernes dekoration

Marsmarken = Campo Marzio = Campus Martius: en stort åbent område mellem Capitolhøjen og Tiberen, som man i Antikken brugte til militærøvelser. Senere blev det anvendt til offentlige forsamlinger og efterhånden rejstes også flere offentlige bygninger

massimo (ital.) = størst

Massimo = ital. navn, svarer til latin: Maximus

Matronalia - fest i Antikken

matrone = latin:"matrona" = en fribåren, agtet og ærbar gift kone (husmoder)

maximus (latin) = størst

Maximus = lat. navn, svarer til ital. Massimo

meridian = solur. Læs også om meridianen i Kirken Santa Maria degli Angeli

Metropolit = i Den katolske Kirke: Ærkebiskop, i Old- og Østkirken: Biskop

mission = forkyndelse af den kristne tro blandt fremmede folkeslag og omvendelse af disse ved hjælp af personer der sendes ud af Kirken med dette formål

missionær = en person der sendes ud af Kirken for at forkynde den kristne tro blandt fremmede folkeslag og omvende disse

Mithras-kulten

mithræer

mithræum

mitreo (ital.) = mithræum

monofysitisme : de oldkristne "monofysitter" hævdede, at Kristus kun havde været Gud og ikke et virkeligt menneske. Denne lære blev forkastet på kirkemødet i Chalkedon i 451, men lever videre i bl.a. den koptiske og den armenske kirke

monstrans = hostiegemme

munke-ordener - se oversigt over religiøse ordener

Mysteriespil = religiøst drama i Middelalderen med fremstilling af bibelske begivenheder, såsom Jesu fødsel (krybbespil) og Jesu lidelseshistorie (passionsspil)

månederA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Årstal
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d. 13.6.2010