ANNAS ROM GUIDE
Ordliste: K

Ordforklaringer til ord og fagudtryk, som indtil nu er anvendt i Annas Rom Guide (udbygges løbende)

Du kan også via Google søge i Annas Rom Guide - prøv det her!


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

K

Kalator (latin: calator) = en tjener, især hos præsterne Pontficis og Flamines --- se: Calator

Kalendae (senere: Calendae) = den første dag i måneden, hvor renter skulle betales. Heraf: calendarium, en gældsbog, hvorfra vort ord kalender stammer

kalendere

kannik = en religiøs titel for den, som lever efter en gejstlig regel eller er medlem af domkapitlet, der er forsamlingen af præster ved en domkirke. Ordet kommer af latin "canonicus". Det italienske ord er "canonico".

kapitæl = søjle- eller pilasterhoved. Man taler om forskellige kapitæl-typer alt efter hvorledes dekorationen er udført: dorisk kapitæl, der er ganske enkel, jonisk kapitæl, der går ud over søjlen med et slags vædderhorns-svungent ornament i hver side, og korinthisk kapitæl, der er meget rigt dekoreret med blomsterblade, er de mest almindelige typer

Kardinal-Nevø

kardinaldyder = de fire dyder, som mennesket efter den middelalderlige tankegang og Thomas Aquinas bør udvikle: klogskab, retfærdighed, tapperhed, mådehold

Karmeliter = religiøs orden

kassetteloft = et loft, der er sammensat af eller dekoreret med af kantede eller runde felter. I den gamle græske og romerske arkitektur fremkom felterne ved at der på loftet var krydsende bjælker eller sten. I Renæssancen ved en række "kasser" er ophængt under de bærende bjælker.

katakomber - underjordiske gravpladser for kristne og jøder i den første kristne tid. Der findes mange af disse i Rom

katharer - en sekt, der i 1100-1300-tallet dyrkede en afvigende form for Kristendom, en vranglære, og derfor betegnedes som vantroende

kirkefader = en betegnelse for oldkirkelige teologer indtil ca. 600-tallet.

kirkelærer = en betegnelse for særligt hellige og lærde mænd indenfor den Katolske Kirke. En "Doctor Ecclesiae" proklameres af Paven. De første kirkelærere er Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Gerolamo og San Gregorio Magno. Den syriske Sant'Efrem blev Kirkelærer i 1920. Santa Caterina da Siena blev proklameret Doctor Ecclesia i 1970.

Klarisserinderne = religiøs orden

klausur = klosterliv uden kontakt med omverdenen. Ordet stammer fra middelalderlatin "clausura", der betyder "det aflukkede" og det bruges også om det område i klostrene, hvortil fremmede (især af det modsatte køn) ikke har adgang. Af religiøse ordener, der lever i klausur, kan nævnes en gren af Klarisser-Ordenen, Dominikaner-nonnerne og Karteuserne. --- LÆS MERE OM KLAUSUR!

klepsydra = vandur, kommer af de græske ord klepto = jeg stjæler og hydra = vand ("en vandtyv")

koncil = kirkemøde, der indkaldes og ledes af Paven

konklave = det rum, hvori pavevalget finder sted. Bruges også om forsamlingen af kardinaler, som vælger Paven. Ordet stammer fra latin "cum clave": "(et rum lukket) med nøgle".

Konsul (i det antikke Rom: consul) = en af de to højeste øvrighedspersoner i den romerske republik --- Se: Consul

Krybbespil = religiøst drama i Middelalderen med fremstilling af bibelske begivenheder (mysteriespil), såsom Jesu fødsel (krybbespil) og Jesu lidelseshistorie (passionsspil)

kæmferblok / kæmperblok = en blok der som overligger afslutter en muråbning eller er indsat ovenpå en søjle som bærer af en bue.

kæmferkapitæl / kæmperkapitæl = byzantinsk kapitæl med to søjlehoveder oven på hinanden

kættere/kætteri - personer. der dyrker en afvigende form for Kristendom, en vranglæreA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Årstal
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet f'ør d. 19.3.2007 og sidst opdateret d. 27.9.2022