ANNAS ROM GUIDE

Origo-familien

Romersk familie fra 1500-tallet til vore dage

Origo-familien, der også kaldes Orighi-familien, stammede oprindeligt fra Trevi, men flyttede til Rom engang i 1400-tallet. Her deltog de i byens politiske liv og flere medlemmer kom til at bestride høje hverv undenfor den kommunale administration, som Caporioni og Conservatori. I 1712 talte familien endog en Kardinal, da Curzio Origo modtog denne udnævnelse.

Familien havde fra begyndelsen af 1600-tallet sin familieresidens i Palazzo Origo på hjørnet af Largo Argentina og Via di Torre Argentina ved siden af Strozzi-familiens ejendomme.

En tid lang i slutningen af 1600-tallet ejede Origo-familien også Palazzo Cenci-Sampieri i Via dei Cimatori nr. 19, som senere overtoges af blandt andre Cenci-, Maccarani- og Sampieri-familierne.

Familiens våben har blå bund med 3 gyldne vinkler med spidsen opad. Midt gennem disse står et lodret sølvsværd med skæftet i den nederste vinkel. På højre side er der en stjerne i guld og på venstre side en nymåne i sølv.

 

Af Origo-familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Ottavio Origo var i 1500-tallet Cavaliere dell'Ordine di Malta. Han fik titel af Greve og denne titel arvedes herefter af slægtens førstefødte.

Curzio Origo, som i første halvdel af 1598 bestred hvervet som Caporione for kvarteret Rione Sant'Eustachio.

Gaspare Origo, som i 1619 var Conservatore på Campidoglio.

Alessandro Origo, som i Januar kvartal 1622 bestred hvervet som Caporione for Rione Ripa.

Gaspare Origo, som i April kvartal 1658 var valgt som Caporione for Rione Sant'Eustachio. Han var gift med Maria Laura Palombara og blev i 1661 fader til sønnen Curzio Origo.

Curzio Origo, der var født i 1661 som søn af Gaspare Origo og Maria Laura Palombara, blev Kannik ved Peterskirken og Sekretær ved den kirkelige domstol Consulta. I 1712 blev han af Pave Clemens XI udnævnt til Kardinal og i 1717 blev var han pavelig legat i Bologna. Han endte med at vende tilbage til Rom og blive udnævnt til formand for Koncilet. Curzio Origo døde i 1737 og ligger begravet i Kirken Sant'Eustachio. (se fyldig biografi i Treccani.it).

Vincenzo Origo, som i April kvartal 1671 var Caporione for Rione Trevi, blev her kaldet Vincenzio Orighi.

En kvinde af Origo-familien blev i 1675 gift med Gaetano Cenci, med hvem hun fik børnene Caterina Cenci og sønnen Cristoforo Cenci.

Gaspare Origo, som i Januar kvartal 1699, samt i samme kvartal 1703 og 1709, og i April kvartal 1712 var udnævnt til Conservatore på Campidoglio.

Ottavio Origo (også benævnt Marchese Ottavio Orighi), som i Oktober kvartal 1738 var udnævnt til Conservatore.

Vincenzo Origo, som blev gift med Cristina Conti og i 1782 blev fader til sønnen Giuseppe Origo. Det var muligvis ham - eller måske en anden søn, der i Januar kvartal 1764 bestred hvervet som Conservatore. Han benævnes her "Marchese Vincenzo Origo" - ligesom ved udnævnelsen til Conservatore i Juli kvartal 1778. Det er vel også ham, der i April kvartal 1753 var valgt til Priore dei Caporioni.

Vincenzo Maria Origo, som muligvis er den samme som ovennævnte Vincenzo - eller en af søn af denne. Han udnævntes til Conservatore i April kvartal 1757 og Oktober kvartal 1765. Denne Vincenzo Maria havde arvet Greve-titlen.

Vincenzo Maria Origo, som havde titel af Greve og Juli kvartal 1803 fungerede som Conservatore. Det er muligt, at der er tale om samme person som en - eller begge - af de ovennævnte, men det lange spring i årstallene antyder snarere, at der er tale om en søn.

Giuseppe Origo, som blev født i 1782 som søn af Vincenzo Origo og Cristina Conti. Han uddannede sig som fysiker og kemiker og kom til at lede Pavestatens nyoprettede brandkorps. Giuseppe Origo døde i 1833. - Han fungerede som Priore dei Caporioni i 1820 og som Conservatore i 2 perioder, April kvartal 1826 og Oktober kvartal 1833. - Læs mere om Giuseppe Origo her!

Gioacchino Origo, som - benævnt Joachim Origus - fra den 1. Oktober 1840 bestred hvervet som Conservatore.

Carlo Origo, der var gift med Pauline Polyenctoff, blev den 27. Februar 1855 fader til sønnen Clemente Origo.

Clemente Origo, født 27. Februar 1855 som søn af Carlo Origo og Pauline Polyenctoff, var billedhugger, maler og illustrator. Clemente var gift med Rosa Tarsis og far til sønnen Antonio Origo. Clemente Origo døde i Firenze den 21. September 1921. (Se udførlig biografi i Treccani.it)

Antonio Origo, søn af Clemente Origo, giftede sig i 1924 giftede sig med den engelske Iris Margaret Cutting, senere omtalt som Iris Origo, forfatter til bogen “La guerra in Val d’Orcia, diario italiano”. Hun overtog i 1950'erne Palazzo Orsini i ruinerne af Marcellus-Teatret, men familien valgte i 2012 at afhænde ejendommen. (Se litt.note nedenfor). Parret fik flere børn: Gian Clemente Bayard, 1925-1933, Benedetta født i 1940 og Donata født i 1943. Antonio Origo døde i 1976, mens Iris Origo, som var født i 1902, først døde i 1988.

 

Litteratur om Origo-familien:
Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 87, 88, 89, 90, 93, 96, 97, 98, 102, 106, 109, 110, 148, 159, 175, 180, 201, 345.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 470-471.
Om Iris Origo: Wikipedia (engelsk tekst): https://en.wikipedia.org/wiki/Iris_Origo
Om Iris Origo: Wikipedia (italiensk tekst): https://it.wikipedia.org/wiki/Iris_Origo

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.11.2017 og sidst opdateret d. 22.1.2018