ANNAS ROM GUIDE
Fonseca-familien

Familien Fonseca var en velhavende købmandsfamilie, der stammede fra Portugal og kendes i Rom fra 1418, hvor et familiemedlem blev Kardinal. Derefter beklædte familiens medlemmer mange høje embeder indenfor byens administration som conservatorer. Familiens navn ses også nogle gange som "de Fonseca" eller "Fonsecca".

I 1600-tallet ydede familiemedlemmer adskillige donationer og almisser til barmhjertige formål i Rom, blandt andet til broderskabet Confraternita dell'Immacolata, til Hospitalet San Giacomo degli Incurabili, til hospitals-brødrene Fatebenefratelli, til Orfanelli-Ordenen, til Kirken Santa Maria sopra Minerva og til Confraternita del Rosario.

Familiens våben har gylden bund med fem røde stjerner.

Af familiens medlemmer kender vi:

Pietro Fonseca, der blev Kardinal ved Kirken Sant'Angelo in Pescheria i 1418 og døde i 1422. Alberto Crielesi fortæller på siden http://www.vicovaro2000.it følgende om Pietro Fonseca:
Kardinalen, der også kaldtes "Il Portoghese", "Portugiseren", var en dreven diplomat og var med i Pave Martin V's følge, da denne i august 1422 tog til Vicovaro (en mindre by et stykke uden for Rom) for der at mødes med Kong Alfonso af Napoli. Paven tog ophold i byens borg og Kardinalen i Monastero di San Cosimato og her hændte det, at han ved et uheld faldt ned af trapperne og kom slemt til skade. En jødisk læge i Pavens følge ilede til Klosteret, og forsøgte at redde den ilde tilredte Fonseca's liv. Alle anstrengelser var imidlertid forgæves og Kardinalen udåndede den næstfølgende nat, hvorefter hans legeme blev bragt til Rom, hvor han blev begravet i Peterskirken.

Jerónimo Fonseca kom fra Portugal og bosatte sig i Rom på et tidspunkt før 1580, hvor han indtrængende opfordrede sin broder (eller fætter) Antonio til at slutte sig til ham og overtage hans forretninger, da han selv ikke havde nogen børn med hustruen Violante. De 2 slægtninge var blandt de tidligste ledere af det spanske religiøse broderskab Confraternita della Santissima Resurrezione di Cristo nostro Redentore degli Spagnoli ("Archiconfradria de la SS. Resurreccion de Chr. Nuestro Red, de la Nacion Espanola de Roma") og donerede mange gaver hertil samt til spaniernes kirke i Rom San Giacomo degli Spagnoli. Han testamenterede desuden penge og et hus på Campo dei Fiori til broderskabet, der skulle anvende lejen herfra til at udbetale medgifter til 4 spanske kvinder. Men han glemte heller ikke sine portugisiske rødder og testamenterede også en sum til Kirken Sant'Antonio dei Portoghesi og bestemte, at de herfra udbetalte medgifter i første række skulle gå til portugisiske kvinder. (En turistguide fra 1585-1590 beretter om, hvorledes 20-22 fattige unge piger deltager i en meget højtidelig procession i San Giacomo ved Festa di Maria Assunta den 15.August for her at modtage en medgift, der gør dem i stand til at finde en ægtemand og blive godt gift).

Antonio Fonseca, broder (eller fætter) til Jéronimo, kom efter 1580 til Rom, hvor han slog sig ned og efterhånden overtog dennes forretninger. Han blev fader til sønnen Manuel Fonseca. Antonio deltog ligesom Jéronimo i det spanske religiøse broderskab, som det fortælles ovenfor. Han donerede også en sum af 400 sølv escudos til byggeriet af et kapel i spaniernes kirke, San Giacomo, hvor både han selv, hans hustru og hans søn Manuel siden blev begravet. I kapellet havde også Confraternita della Resurrezione til huse. (Det drejer sig om det første kapel i højre side af Kirken, som idag hedder Nostra Signora del Sacro Cuore). Antonio Fonseca donerede også 300 sølv escudos til opbygningen af et fond, der hvert år skulle udbetale medgift til 6 fattige, spanske kvinder. Som sin slægtning betænkte Antonio dog også portugisernes kirke i Rom.

Manuel Fonseca, søn af Antonio Fonseca og nevø til Jéronimo Fonseca, levede i Rom i slutningen af 1500-tallet og videreførte faderens og onklens forretninger. Han var også i den spanske Kong Philip IV's tjeneste og overrakte i denne funktion Kongens lydighedsløfte til Pave Gregor XV i 1622.

Nonnen Suor Maria Maddalena Fonseca bekostede i 1636 udførelsen af marmorbalustraden foran presbyteriet i Kirken Santi Domenico e Sisto i Via Panisperna i Rom. Familiens våben pryder som tak balustradens søjler.Plan over Villa Fonseca på Monte Celio

Gabriele Fonseca var læge for Pave Innocens X (1644-1655) og fik titel af Greve.

Han købte det gamle Palazzo Mignanelli i Via del Governo Vecchio nr.60-65 og lod det ombygge til et nyt og stort familiepalæ (Palazzo Fonseca).

På samme tid (1664) indrettedes familiens kapel (Cappella Fonseca eller Cappella dell'Annunziata) i Kirken San Lorenzo in Lucina af Gianlorenzo Bernini. Den samme kunstner har udført gravmælet for Gabriele Fonseca, der døde i 1668, med en buste af den afdøde indsat i en ramme af rosa marmor på en bund af rød marmor. Fonseca stirrer mod himmelen, mens han med den ene hånd knuger en rosenkrans og med den anden tager sig til brystet (se foto i Web Gallery of Art).

I nogle nicher i kapellet er der andre gravmæler for medlemmer af Fonseca-familien, blandt andre en buste af en af familiens kvinder, der med foldede hænder er indsat i en ramme af samme type som den, der huser Gabriele Fonseca.

Omkring 1700-tallet solgte familien palæet i Via del Governo Vecchio. Også et andet palæ ejet af familien på Piazza della Minerva blev solgt og ombygget til Hotel Minerva.

Familiens landsted, Villa Fonseca, lå på Monte Celio. Det blev købt fra Uberto Strozza i slutningen af 1500-tallet som en landlig vingård, men Fonseca-familien lod haven indrette til en dejlig park og de lod foretage flere udgravninger på området, som viste sig rigt på arkæologiske fund. Villa'en var i familiens eje indtil midten eller slutningen af 1700-tallet, hvor familien uddøde.

Litteratur om Fonseca-familien:
Dandelet, Thomas James: Spanish Rome 1500-1700. New Haven & London, Yale University Press, 2001.
- side 9, 115, 151, 152, 167, 168.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 340.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.3.2006 og sidst opdateret d. 23.1.2012