ANNAS ROM GUIDE
Molara-familien

Familien Molara eller Della Molara var en gren af den mægtige Annibaldi-familie, der stammede fra det 9.århundrede og i løbet af 1200-tallet udøvede stor indflydelse i Rom.

I 1390 fik familien overdraget lenet Castello della Molara, der lå syd for Rom ved Monte Porzio på vej mod Napoli. En del af familien kaldte sig herefter Annibaldi della Molara eller blot Della Molara og således møder vi dem, da de omkring slutningen af 1300-tallet overtog et jordstykke med en gammel ruin, hvorpå Gildo Carbonis sidst i det 12.århundrede havde bygget et tårn, som stadig står ved Via IV Novembre idag, hvor det kaldes Torre dei Colonnesi.

På området omkring tårnet byggede familien forskellige mindre huse, der endte med at udgøre en hel karré, en såkalt "isola" (="ø"), der kaldtes "Isola della Molara".

Senere opførte familien flere huse, blandt andet et Palazzo Molara med en stor have omgivet af en mur, lidt længere oppe ad Quirinalhøjsiden mod Magnanapoli ved den nu forsvundne plads Piazza delle Tre Cannelle. Det endte med at blive et lidt større kompleks, hvorfor det mindre kompleks af bygninger omkring Torre dei Colonnesi, som dengang naturligvis kaldtes Torre della Molara, benævntes "insula minor Molariae".

Molara-familien bevarede deres ejendomme ved Magnanapoli indtil slutningen af 1600-tallet, hvor familien uddøde.

Men inden da havde familien i det 17.århundrede overtaget ejendommen "Case dei Mattei" ved Piazza in Piscinula i Trastevere efter Annibale og Maria Mattei, der døde uden at efterlade sig arvinger. Della Molara-familien gav herefter navn til pladsen foran denne ejendom, der kaldtes Piazza della Molara, indtil den forsvandt i slutningen af 1800-tallet, da de store mure mod Tiberen blev bygget.

Som Molara-familiens arvinger overtog medlemmer af Massimo-familien de ovenfornævnte ejendomme.

Af Molara-familien's medlemmer kender vi følgende:

Nardo della Molara, som i 1451 anføres som ejer af Castello della Molara.

Innocenza della Molara, som i 1517 var gift med Pietro Staglia.

Gasparo (eller Gaspare) della Molara, som i 1588 af Roms Kommune fik tildelt 2 unser vand mod at han sørgede for, at fontænen med de tre vandrør (Fontana delle Tre Cannelle) ved hans palæ ved Magnanapoli, Palazzo Molara, var offentlig tilgængelig, så beboerne i nabolaget kunne hente vand herfra. Vandet kom fra akvædukten Acqua Felice gennem rør, der kom oppe fra haven ved Kirken San Silvestro al Quirinale, og Molara-familien påtog sig ved samme lejlighed at sørge for vedligeholdelsen af fontænen.

Tiberio della Molara, som i 1651 stredes med Giuseppe della Molara om retten til bære efternavnet Della Molara, som de derpå i retten fik lov til at bære begge to.


Litteratur om Molara-familien:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi. del 4: side 74.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 61, 423.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 44, 95, 630.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.12.2007 og sidst opdateret d. 11.4.2016