ANNAS ROM GUIDE
Torre dei Colonnesi
På hjørnet af Via IV Novembre (nr.101) og Via delle Tre Cannelle står Middelaldertårnet Torre dei Colonnesi klemt ind i den senere bebyggelse, så man næsten går forbi uden at bemærke det.

Men det er et af områdets mange vidnesbyrd på de voldsomme magtkampe og familiefejder, som rasede i Rom i det 12.-14.århundrede og forårsagede, at massevis af de antikke ruiner blev ombygget til fæstninger og forsvarstårne.

Tårnet her hørte til tidens befæstede anlæg og det har haft skiftende ejere, hvoraf nogle har givet navn til bygningen, for eksempel Molara-familien, men også deres slægtninge, Annibaldi-familien, og de mægtige familier Conti og Caetani og Colonna har i perioder haft Tårnet i deres besiddelse. De sidste berømte ejere var imidlertid Colonna-familien og herfra stammer navnet Torre dei Colonnesi eller Torre Colonna, som oftest bruges idag.

Tårnet blev bygget i slutningen af det 12.århundrede af Gildo (eller Gildone eller Gilido) Carbonis og kaldes derfor også af og til Torre Gildone de Carbonis.

På den grund, hvor Tårnet og nabohusene idag er bygget, har man fundet rester af antikke bygninger, måske taberner i forbindelse med Trajan's store Markedsanlæg (mod syd=til venstre på foto'et) og af Porticus Constantini (mod nord=til højre på foto'et). Tårnet er derfor sandsynligvis bygget på de antikke ruiner, ligesom de andre tårne i kvarteret.


Torre dei Colonnesi i Via IV Novembre

Det 6-etagers tårn er bygget af eller beklædt med teglsten og ud mod Via IV Novembre er der i nyere tid lavet en indgangsdør med gadenummer 101. Tidligere var der via en stentrappe nede fra pladsen foran adgang gennem det, der nu er et vindue på første sal. På muren til højre herfor er der indsat 3 fragmenter af antikke friser med akanthus-ranker og en mandstorso og øverst et relief af Colonna-familiens våben: en søjle med en krone af laurbær. Under et af fragmenterne er der en indskrift: "Ex museo Eq. Gualdi Arim. (inensis)" . Fragmentet stammer nemlig fra Francesco Gualdi's samling og det blev sammen med andre antikke fragmenter overdraget til familien Molara af Gualdi's sidste efterkommer i midten af 1600-tallet, da dennes ejendom blev nedrevet.

Ud mod Via IV Novembre er der i muren åbnet 6 rektangulære vinduer, ét på hver etage, som stammer fra en nylig restaurering, mens de 3 mindre vinduer ud mod Via delle Tre Cannelle, fordelt på 2., 4. og 6.etage, stammer fra gammel tid. Øverst oppe krones tårnet af en række konsoller i travertin; disse er også af nyere dato.

Gildo Carbonis, der skal have ladet Tårnet opføre, og Familien Carbonis kendes som ejendomsbesiddere i Rione Monti i det 13.århundrede, men i slutningen af dette århundrede overgik ejerskabet til Molara-familien, en gren af tidens mægtige Annibaldi-familie, som lod opføre en mængde bygninger omkring Tårnet og dette stykke af Via delle Tre Cannelle, således at hele komplekset i folketællingen fra 1672-75, hvor det angives at familien på dette tidspunkt rent faktisk boede i tårnbygningen, kaldtes Insula minor Molariae. "minor" (="mindre") modsat familien's større ejendom (Insula maior Molariae), der lå lidt højere oppe ad højen, mod øst, på den anden side af pladsen Piazza delle Tre Cannelle.

Molara-familien ejede fortsat Tårnet og de andre nærliggende ejendomme indtil slutningen af 1600-tallet. hvor familien uddøde og ejerskabet overgik til Colonna-familien, der havde mange andre besiddelser i området i Rione Trevi (mellem Piazza dei Santi Apostoli og Quirinalhøjen).

Nogle mener dog, at Tårnet måske istedet har været en del af Conti-familiens Torre delle Milizie-fæstning. Der nævnes desuden endnu en indskrift på facaden, nemlig mottoet: "Ex Ungue Leoni"eller "ex ungue leonem". Det drejer sig om et gammelt ordprog, som betyder "På kløerne (kender man) løven", dvs. at man ud fra en enkelt del kan slutte sig til helheden.

Litteratur om Torre dei Colonnesi:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 744f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi. del 4: side 76ff.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Lozzi Bonaventura, M. Antonietta: A piedi nella Roma Cristiana: La città medioevale. (Guide Iter, A piedi... 5). Edizioni Iter, ristampato 1997.
- side 94.
Medioevo Roma: La Torre Colonna, a cura di fabrizio Alessio Angeli ed Elisabetta Berti.
Quercioli, Mauro: Le torri di Roma. Newton Compton editori, 1985.
- side 88ff.
Roma, ieri, oggi, domani. Periodici Locali Newton. Anno V n.50, Novembre 1992.
- side 44ff.


Fotos af tårnet
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Kort over tur- området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.8.2007 og sidst opdateret d. 31.12.2007