ANNAS ROM GUIDE
Santa Prassede - helgeninde

1. eller 2.århundrede efter Kristus

Prassede, eller Praxedes eller Praxidis som hun kaldtes på latin, var ifølge traditionen datter af den romerske senator Pudens, der levede i det 1.århundrede efter Kristus. Han var kristen og det fortælles, at Sankt Peter (San Pietro) boede en tid i hans hus ved gaden Vicus Patricius mellem højene Viminal og Esquilin. Man sætter traditionelt årstallet for Peters ankomst til Rom til 42 og han skal have lidt martyrdøden i år 67.

Pudens er en historisk person, men Prassede ved vi ikke meget om, andet end at hun nævnes i Apostlen Paulus' breve. Legenden om hende er ret sen, den kendes først fra det 6. og 7.århundrede og fortæller om Praxedes, som var datter af Pudens. Hun havde to brødre, Timotheus og Novatus, og en søster ved navn Pudentiana og begge søstre led muligvis martyrdøden. Legenden fortæller om den 16-årige Pudenziana, som sammen med sin søster Prassede opsamlede blodet fra de henrettede kristne martyrer i en brønd. I den nærliggende Kirke Santa Prassede er der i gulvet en rund skive i porfyr, som skulle dække over det sted, hvor brønden lå.

Pudentiana døde kort efter, muligvis som martyr, og ikke længe efter døde også Novatus, som efterlod sine ejendele til sine søskende Praxedes og Timotehus. Praxedes fik nu Timotheus' accept til at overlade ejendommen ved Vicus Patricius til Pave Pius I (140-154?), der heri lod indrette en kirke, som de viede til den afdøde Pudentiana (Kirken Santa Pudenziana i Via Urbana).

Senere døde også Praxedes, muligvis som martyr som den senere legende beretter. Hun blev begravet sammen med sin søster og fader i Priscilla's Katakomber, måske i familiens gravsted der. Senere bygges Kirken Santa PrassedeEsquilin i Via di Santa Prassede, måske på en ejendom, som også har tilhørt Praxedes og hvor hun måske tidligere har haft indrettet en lille huskirke med navnet Titulus Praxedis.

I 817 lod Pave Paschalis I en mængde martyrknogler føre fra katakomberne, der på den tid henlå i øde og forladte områder, udsatte for plyndringer og hærværk, og ind til kirkerne tættere på byen indefor bymurene. Santa Prassede's knogler blev nu anbragt i Kirken Santa Prassede sammen med forskellige andre martyrers og nogle af Santa Pudenziana's i fire antikke sarkofager i Kirkens krypt. De kan stadig ses der idag.

Santa Prassede fejres den 21. Juli.

Litteratur og links om Santa Prassede:
Lanciani, Rodolfo Amedeo: Roma pagana e cristiana. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 12ff., 101ff, 254.
Di Re, Paolo: Basilica di S. Prassede. Monastero Santa Prassede..
- s.1f.
Catholic Encyclopedia: Praexedes and Pudentia.
Santi e Beati: Santa Prassede di Roma.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.25.1.2005 og sidst opdateret d. 21.3.2005