ANNAS ROM GUIDE
Cherubino Alberti - italiensk maler og kobberstikker

1553-1615


Cherubino Alberti var født i Borgo San Sepolcro, nutidens Sansepolcro ved Arezzo, den 24. februar 1553 som medlem af den store kunstnerfamilie Alberti, der virkede fra omkring 1275 til 1675.

Cherubino Alberti var tredieældste søn af maleren, billedhuggeren og arkitekten Alberto Alberti. Hans farfar var maleren, billedhuggeren og arkitekten Giovanni Alberti den Ældre, en onkel var billedhuggeren Durante Alberti, der kun var 15 år ældre end sin nevø og arbejdede i Rom på samme tid, hans ældre brødre var malerne Michele og Alessandro Alberti og hans yngre søskende var malerne Giovanni Alberti (den Yngre) og Elisabetta Alberti.

Cherubino blev sandsynligvis ligesom sine brødre uddannet af sin fader Alberto, der i disse år levede og arbejdede i Norditalien. I 1564 flyttede familien imidlertid til Rom og her fortsatte Cherubino muligvis sin læretid hos sin farbroder Gerolamo Alberti den Ældre og han kom også meget sent i sit liv til at male sammen med sin bror Giovanni.

Men Cherubino var først og fremmest grafiker og først sent i sit liv udførte han regelmæssigt malerier og fresker. Allerede i 1568 var Cherubino en habil kobberstikker og i denne egenskab blev han kendt og søgt i Rom. Hans første daterede stik er en Madonna fra 1568 og dernæst findes der en større produktion fra de næste 20-25 år. På disse stik brugte Cherubino monogrammet CAB, der står for Cherubinus Alberti Burgensis.

Ud over egne tegninger fremstillede Cherubino også stik efter andres værker, f.eks. efter Polidoro da Caravaggio's graffiti-malerier og Michelangelo's loftsudsmykning i Det Sixtinske Kapel. Men han tegnede også selv og udførte en del kobberstiks-portrætter af tidens prominente personligheder såsom Pave Gregor XIII og Arkitekten Vignola. I 1593 rejste Cherubino endog til Napoli for at fremstille et sådant portræt af Kongen.

Cherubino Alberto var medlem af kunstnersammenslutningen Accademia di San Luca og blev af Pave Clemens VIII adlet og udnævnt til direktør for sammenslutningen.

I sine sidste år begyndte Cherubino Alberti også at maleog hans malerier findes forskellige steder i Rom:

i Kirken Santa Maria sopra Minerva,

´i Kirken Santa Maria in Via (1614),

i Kirken San Silvestro al Quirinale:
----- på den store bue, som adskiller presbyteriet fra korrummet bagved, har Cherubino Alberti øverst malet to engle med martyrpalme og våben for paverne Pius V og Clemens VIII ligesom dekorationen med de to engle med kandelabrer under buen og loftsudsmykningen med en balustrade, hvorover man ser et stykke himmel, hvor små englebørn flyver rundt, mens andre englebørn med blomster, guirlander og musikinstrumenter fylder de ledige hjørner, også er af denne kunstner. Det er derimod hans bror Giovanni Alberti, der har udført de to våben midt på buen.
----- i koret er der et meget smukt bemalet loft, som blev til efter ønske af Pave Clemens VIII. I midten sidder Gud Fader ("L'Eterno) midt i skyer, der ses som gennem en åbning i taget. Det er også Cherubino Alberti, der er mester for denne løsning, der giver indtryk af en kuppel, hvor der ingen kuppel er.

i Palazzo del Quirinale,

i Vatikanet, hvor han arbejde på udsmykningen i Sala Clementina sammen med sin yngre bror Giovanni.

Cherubino Alberti døde i Rom den 18. oktober 1615. Han ligger begravet i Kirken Santa Maria del Popolo.


Litteratur om Cherubino Alberti:
Allgemeines Künstlerlexikon. München, Saur, 1992-.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.5.2009