ANNAS ROM GUIDE

Macellum Liviae


Beliggenheden af Livias Marked, på italiensk Macello di Livia og på latin Macellum Liviae, er ikke ganske sikker. Forskerne har diskuteret forskellige muligheder, men i dag lader det til, at de fleste er enige om at stedfæste det til området nordvest for Via RattazziEsquilin.

Det stemmer også med de fleste af de omtaler, som vi har, nemlig at det skulle have ligget i kvarteret Regio V Esquiliae. Mange kirker i nærheden er også stedfæstet med tilnavnet "iuxta maellum Liviae" og lignende beskrivelser.

I 1872 udgravede man ved siden af den gamle Servius-Bymur, som stod lidt skråt for nutidens Via Rattazzi, rester af en stor bygning med en rektangulær gårdsplads på 80 x 25 meter, som strakte sig fra Via Napoleone III til Piazza Fanti. Bygningen var opført i den såkaldte "opera mista" og dateres til tiden under kejserne Trajan og Hadrian (år 98-138 efter Kristus). Gården var omgivet af en over 6 meter dyb søjlegang med butikker herudtil og bagved dem butikker ud mod det omgivende område. Midt i gården stod en fontæne, hvorfra nedgravede kanaler i et kompliceret system førte vandet væk. Øst for komplekset løb, omtrent som Via Rattazzi, en brolagt gade, som man kalder Vicus Fori Esquilini. (På den modsatte side af denne lå senere en ejendom tilhørende Vettius Agorius Praetextatus).

Men Livia's Marked, som var specielt beregnet for slagtevarer, var oprindeligt opført af Kejser Augustus og dedikeret i år 7 efter Kristus til dennes hustru Livia af Augustus' stedsøn og Livias søn af første ægteskab, Tiberius, der selv blev kejser i år 14 efter Kristus. Før byggeriet blev den gamle voldgrav Fossa Aggeris fyldt op, så der blev plads til det 8900 kvadratmeter store kompleks. Mod vest og resterne af Bymuren lå i rækken af taberner 3 længere rum hver med en halvcirkelformet apsis for enden. Det har muligvis drejet sig om nogle kultrum.

I åreme 367-375, mens Gratian, Valens og Valentinian var kejsere, blev Markedsbygningerne restaureret, ifølge en indskrift på en søjle: "...Valens et Gratianus Pii Felices ac triumphatores semper Augg, porticus areasq(ue ... ma)cello Liviae ad ornatum urbis suae addi dedicariq(ue) iusserunt".

Udover dette fragment, hvis nøjagtige findested ikke kendes, findes der også henvisninger til markedet hos de antikke forfattere og i de senere kataloger, som opregnede seværdigheder i de forskellige regioner (kvarterer). De fleste anbringer som nævnt Markedet i Regio V, mens en indskrift fundet på en slavering benævner det som beliggende i Regio III: "in macellu Libiani regione tertia". Regio III Isis et Serapis lå under Augustus i dalen ved Oppiohøjen. Der kan imidlertid også her være henvist til den 3. kirkelige kvartersindeling, hvor den gamle Regio III Isis et Serapis var sammenlagt med Regio V Esquiliae. Det har fået nogle historikere til at mene, at ruinerne under Santa Maria Maggiore kunne stamme fra Macellum Liviae. Størstedelen af disse ruiner er dog fra det 4.århundrede og derfor betydeligt senere end Augustus' byggeri.

I løbet af det 3.århundrede mistede Markedet tilsyneladende noget af sin betydning, for da blev der indrettet privatboliger i flere dele af det.

I Senantikken fik som nævnt flere kirker betegnelsen "in macello" eller iuxta macellum Libiae", det gælder f.eks. San Vito og Santa Maria Maggiore, mens Sant'Eusebio i 921 benævnes som beliggende "iuxta macellum parvum" : "ved det lille (eller ubetydelige) marked". I 1100-tallet beskrives området omkring Gallienus-Buen som "det der plejer at kaldes Macellum Livianum" og denne beskrivelse fastholdes til op i 1500-tallet.

 

-------------------- Læs mere om markeder --------------------


Litteratur og links om Macellum Liviae:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
- 1 : Testi e immagini. --- side 330.
- 2 : Tavole e indici. --- Tav.125a og 126 G.
Dessau, Hermann: Iscriptiones Latinae Selectae. Chicago, Ares Publishers Inc., 1979, Vol. II.
- side 391 (ILS 5592).
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori. ----- Rione XV - Esquilino. A cura di Sandra Vasco Rocca. 1982.
- side 96.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
- kort nr. 23.
Lexicon topographicum Urbis Romae / a cura di Eva Margareta Steinby. Roma, Edizioni Quasar, 1996-1999.
- Volume Terzo : H-O. 1996. ------ side 203-204
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 241.
Wikipedia (engelsk tekst): Macellum Liviae.

 

Kort over området
Fotos fra Esquilinturen
Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Tilbage til Esquilinturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.5.2013 og sidst opdateret d. 7.5.2013