ANNAS ROM GUIDE
Minerva-Templet på Foro Transitorio

(Tempio di Minerva -Templum Minervae)


I den øverste, nordøstlige del af Foro Transitorio, også kaldet Nerva's Forum eller Domitian's Forum, findes de få rester, der idag er tilbage af det Tempel for Minerva, som indtil år 1606 stod på dette sted. På dette tidspunkt lod Pave Paul V den for en stor del bevarede ruin nedrive for at lade materialet benytte til byggeriet af den store monumental-fontæne Fontana dell'Acqua Paola på Gianicolo-højen.

TEMPLETS HISTORIE:

Templet anses for bygget i årene 90-96 efter Kristus samtidig med at Kejser Domitian lod anlægge sit nye Forum på den smalle plads mellem Augustus' Forum og Vespasian's Fredsforum. Anlægget stod dog først færdigt i årene 96-98, hvor det blev indviet under Domitian's efterfølger Kejser Nerva.

Man mener, at det måske først var planen at opføre Templet i den anden ende af Forum på det stykke, der vender ind mod Forum Romanum mellem Basilica Aemilia og Caesar's Forum. Her har man nemlig udgravet rester af store fundamenter, der stammer fra slutningen af det 1.århundrede efter Kristus, men byggeriet herpå er tilsyneladende blevet opgivet før år 90-95. Måske fordi en stor tempelbygning på dette sted ville spærre for forbindelsesvejene mellem de ovenfornævnte fora og Basilica Aemilia.

Men pladsforholdene i den nordøstlige end af Forum var trange, til venstre ragede den store exedra fra Augustus' Forum med sin høje mur ind på det disponible areal og på det bredeste stykke stødte den buede søjlegang, Porticus Absidata, der gav adgang til Forumdalen fra det højereliggende Suburaområde ved nutidens Via di Tor de' Conti, til med en mur, der gik i en bue ind i det tomme område.

Man løste problemet ved at bygge det nye Tempel så tæt op af den store exedra som muligt, således at Templets cella, der muligvis var forsynet med en lille apsis, kom til at nå helt op til det sted, hvor exedra-buen og porticus-buen mødtes.

Templet var ikke stort, selve Tempelhallen havde en længde på omkring halvdelen af den store exedras og bredden var en smule mindre. Der blev dog plads til en række søjler i hver side af hallen og på forpladsen udenfor stod også en lille række søjler på hver side, samt ud mod trappen, der førte ned til selve Forumpladsen.

Det lille Tempel blev - ligesom det hele Forum - viet til Gudinden Minerva, som Kejser Domitian havde valgt til sin skytsgudinde.

Templet stod som nævnt rimeligt velbevaret indtil 1606, da Pave Paul V havde brug for materialer til sit fontænebyggeri, hvorefter den gamle bygning måtte "lade livet". Idag ses kun fundamenterne og enkelte andre rester.

EN LILLE RUNDGANG BLANDT TEMPELRESTERNE:

Lige bagved den store exedra fra Augustus' Forum ligger en forhøjning, det er det høje podium, hvorpå Templet stod. Selve Tempelbygningens mur stod her op mod exedramuren, mens den søjleomkrandsede forplads (6 søjler i front og 3 søjler på hver side) rager ud i Forumpladsen. Denne var her afgrænset af en buet mur på hver side af Tempelvæggen, således at det kun var forpladsen med sine 6 søjler foran trappen ned til pladsen, som stod frem i rummet.

Fundamenterne og den højre side af forpladsens podium kan ses idag.

Tempelhallen på det høje podium bagved forpladsen og bagved de buede sidemure var forsynet med en søjlerække i hver side af salen og bagest i rummet var der en firkantet apsis. En del af en betonhvælving, som støttede Tempelhallen, står også stadig idag.

- Kort om Foro Transitorio - Mere om Foro Transitorio -


Litteratur om Minerva-Templet:
Guida archeologica di Roma. A cura di Adriano La Regina. Milano, Electa, 2004.
- side 147f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 30f.
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990.
- side 134.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Politikens kulturguide - Rom. Politikens Forlag, 2000.
- side 165.
Politikens visuelle guide - Rom. Politikens Forlag, 1994.
- side 91.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 3. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1999.
- side 10ff.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 242ff.
Capitolium.Org: Forum of Nerva.

Fotos fra Foro Transitorio
Plan over Foro Transitorio
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.5.2006